Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Samospráva obce > Výbory a komise

Výbory a komise

Výbory zastupitelstva obce 2018-2022

Finanční výbor

Předseda: Ing. David Strnadel
Členové: Ing. Jiří Mikala, Ing. Blanka Přečková

Kontrolní výbor

Předseda: Ing. Lumír Poledník
Členové:  Miloslav Hrdý, Milan Kubín

Komise rady obce 2018-2022

Komise pro rozvoj obce

Předpokládaná náplň činnosti Komise pro rozvoj obce: Příprava dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé strategie rozvoje obce a akčního plánu na následující kalendářní rok.

Předseda: Ing. Zdeněk Strnadel
Členové: Mgr. Martin Majer, Ing. Karel Jurek

Kulturní komise

Náplň činnosti: Organizace kulturních a společenských akcí v obci. Pravidelně pořádanými akcemi například jsou divadelní představení, DEN OBCE, Festival Souznění, rozsvěcení vánočního stromu, obecní ples, koncerty a další.

Předseda: Mgr. Michaela Šebelová
Členové: Mgr. Kateřina Niklová, Hana Káňová, Mgr. Marie Pokludová a Bc. Martina Čajánková.

Komise životního prostředí

Předpokládaná náplň činnosti Komise životního prostředí: Komise spolupracuje na vytváření systému péče o životní prostředí v obci. K jejím hlavním cílům patří úsilí o optimalizaci systému nakládání s odpady v obci (zejména co se týká bioodpadu, tříděného odpadu a možnosti zřízení sběrného dvora) a budování pozitivního vztahu obyvatel obce k ochraně životního prostředí.

Předseda: David Fojtík
Členové: David Strnadel, Martin Urbánek

Komise cestovního ruchu

Předpokládaná náplň činnosti Komise cestovního ruchu: Příprava propagačních materiálů obce. Zajišťování chodu obecního infokoutku a spolupráce s destinačním managementem turistické oblasti Beskydy - Valašsko (fond cestovního ruchu). 

Předseda: Ing. Markéta Menšíková
Členové: Rostislav Hurník, Bc. Kristýna Heczková (Majerková)