Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Samospráva obce > Výbory a komise

Výbory a komise

Výbory zastupitelstva obce 2022-2026

Finanční výbor

 • Předseda: Ing. Michal Mazoch
 • Členové: Ing. Beata Bulawová, Ing. Marta Kokešová, Ing. Tomáš Byrtus, Ing. Markéta Menšíková

Kontrolní výbor

 • Předseda: Ing. David Strnadel
 • Členové:  David Fojtík, Ing. Zdeněk Strnadel, Karla Tryščuková, Mgr. Marie Pokludová

 

Za členství ve výboru náleží předsedům a členům odměna.

 • Předseda výboru: 1500 Kč/ měsíčně 
  • s účinností od 25. 10. 2022
  • schváleno Usnesením ZO1/2022/6
 • Člen výboru, který je zároveň členem zastupitelstva: 500 Kč/ měsíčně 
  • s účinností od 25. 10. 2022
  • schváleno Usnesením ZO1/2022/6
 • Člen výboru, který není členem zastupitelstva:
  • s účinností od 1. 1. 2023
  • schváleno Usnesením ZO2/2022/16

 

Komise rady obce 2022-2026

V tomto období za členství v komisích nepřísluší předsedům ani členům komisí žádná odměna a svou činnost vykonávají zdarma.

Komise jsou výhradně poradními orgány Rady obce a proto je jmenuje Rada obce z řad občanů, kteří se v dané oblasti orientují a angažují. Mají tedy za úkol vyjadřovat se k projektům, nápadům a podnětům ze strany obce a vydávat k nim kladná nebo záporná doporučení. Zároveň se aktivně zapojují do konkrétních akcí pořádaných obcí. Tedy členové komise do své funkce vkládají svůj čas, energii, znalosti a nápady.

 

Komise pro rozvoj obce a  životního prostředí

Předpokládaná náplň činnosti:

 • Příprava dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé strategie rozvoje obce a akčního plánu na následující kalendářní rok.
 • Komise spolupracuje na vytváření systému péče o životní prostředí v obci. K jejím hlavním cílům patří úsilí o optimalizaci systému nakládání s odpady v obci (zejména co se týká bioodpadu, tříděného odpadu a možnosti zřízení sběrného dvora) a budování pozitivního vztahu obyvatel obce k ochraně životního prostředí.

Složení komise: 

 • Předseda: Dana Heryanová
 • Členové: Eva Šablaturová, Milan Pilmajer
 • Nepravidelní hosté: Robert Albín

 

Komise pro rozvoj obce a  životního prostředí byla zřízena usnesením Rady obce č. RO.../2023/..., předsedkyně komise byla schválena usnesením Rady obce č. RO.../2023/.... a členové komise byli schváleni usnesením Rady obce č. RO.../2023/....

 

Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch

Předpokládaná náplň činnosti:

 • Organizace kulturních a společenských akcí v obci. Pravidelně pořádanými kulturními akcemi jsou například divadelní představení, Den obce, Festival Souznění, rozsvěcení vánočního stromu, obecní ples, koncerty a další.
 • Příprava propagačních materiálů obce v oblasti působnosti komise.
 • Podpora managementu turistické oblasti Beskydy - Valašsko (fond cestovního ruchu) a turistických materiálů. 
 • Podpora sportovní činnosti a propojení a koordinace s kunčickými sportovními spolky, především TJ Sokol.

Složení komise: 

 • Předseda: Marie Pokludová
 • Členové: Kateřina Niklová, Michal Majerek, Karla Tryščuková, Beata Bulawová
 • Nepravidelní hosté: Kristýna Heczková, Lenka Dobiášová, Markéta Jurková, Jan Tobola

 

Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch byla zřízena usnesením Rady obce č. RO17/2023/3a, předsedkyně komise byla schválena usnesením Rady obce č. RO17/2023/3b a členové komise byli schváleni usnesením Rady obce č. RO17/2023/3c.