Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Poptávka investora

Poptávka investora PRO VÝSTAVBU PRODEJNY

Výstavba Prodejny v rámci II. etapy výstavby Centra obce Kunčice p. O.

 prodejna.jpg

Předběžná poptávka na investora – výstavba prodejny v centru obce Kunčice pod Ondřejníkem

 V centru obce Kunčice pod Ondřejníkem připravovaná výstavba II. etapy Centra obce, jejíž součástí je také výstavba nové prodejny podle architektonické studie. Pro výstavbu této prodejny obec hledá investora, který by měl zájem v budoucnu na tomto místě provozovat svou prodejnu potravin a smíšeného zboží.

 

Veškeré parametry obchodu a přilehlých prostor jsou uvedeny v projektové dokumentaci Architektonická studie – NOVÉ CENTRUM V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM – II. etapa. 

 

 Popis a označení stavby: SO 01 / PRODEJNA

 • charakterem své náplně je orientována na vnitřní provoz
 • laťovaná fasáda vytváří plnou slupku, která uzavírá objekt
 • laťování se rozvolňuje v kontaktu s hlavním pohybem lidí v navazujícím prostranství
 • koncept udržitelné budovy – ŽB nosné stěny + sloupy
 • dřevěné střešní vazníky
 • zelená střecha
 • modřínové latě na fasádě

 

Stavební program SO 01  / PRODEJNA

 • zakreslení půdorysu - str. 17
 • rozložení a technický popis - str. 19
 • zastavěná plocha cca 724 m²
 • prodejní plocha – cca 500 m²
 • zázemí prodejny – cca 200 m²
 • podrobné členění:
  • vstupní zádveří vč. stanoviště pro nákupní vozíky
  • prodejní plocha – členěná na prodejní regály, uličky,
  • pokladní stoly a výchozí prostor
  • zásobování
  • skladová a manipulační plocha
  • denní místnost vč. kuchyňky + šatny zaměstnanců
  • WC zaměstnanců
  • kancelář
  • technické zázemí

 

 Dopravní řešení, příjezdové cesty, parkování

 • Hlavní přístup je zajištěn z místní komunikace (p. č. 3566), vlastní parkoviště je umístěno severně od prodejny s obousměrnou přístupovou komunikací. Prostor je řešen v režimu obytné zóny – komunikace se smíšeným provozem funkční skupiny D1.
 • Za prodejnou (východně) je umístěna zásobovací manipulační plocha s obratištěm – vozidlo délky do 10 m – N1 a N2.
 • Současně je doplněn vjezd ze silnice II. tř. - II/483, vjezd je uvažován pouze jednosměrný – vjezd ze silnice II. tř a výjezd přes obytnou zóny na místní komunikaci (p. č. 3566).
 • Plocha komunikace za vjezdem z II/483 je pro osobní auta jednosměrná do prostoru parkoviště, manipulační plocha je pro zásobování.
 • Ze směru od Frenštátu p. R. to nebude hlavní příjezd, tedy není třeba levý odbočný pruh v místě nového vjezdu. Předpoklad je, že osobní auta odbočí už směrem k úřadu a pak po obytné zóně k prodejně. Pouze zásobování pojede dále a odbočí doleva do nového vjezdu.
 • Četnost takových příjezdů bude minimální, a tak nebude třeba levý odbočovací pruh.

PODMÍNKY PRO INVESTORA

 • Investor hradí 100 % nákladů na výstavbu prodejny, příjezdové cesty a přilehlé parkoviště pro cca 30 parkovacích míst.
 • Výstavba musí probíhat v součinnosti s architektem a přesně v souladu s architektonickým záměrem.
 • Pozemek pod prodejnou i budova prodejny budou i nadále ve vlastnictví obce 
 • Investor získá exkluzivitu využívání prodejny zdarma na dalších 50 let
 • Investor získá předkupní právo na tento pozemek a budovu po 50 letech.

 

ZÁJEM O INVESTICI

 Je třeba předložit:

 1. Závazný zájem v písemné podobě o účast na Veřejné zakázce výstavba prodejny v centru obce Kunčice pod Ondřejníkem, příjezdové komunikace a parkovací a manipulační plochy.
 2. Tento zájem je automaticky vnímán i jako souhlas s výše uvedenými podmínkami.

Pro komunikaci s investory je určen a pověřen starosta obce. Veškeré nabídky a dotazy je nezbytné zasílat na Ing. Jiřího Mikalu

 

Kontakty: Ing. Jiří Mikala, tel. 724 161 964, ID: i8cbdbu, e-mail: starosta@kuncicepo.cz

 

Ke stažení: