Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Ztracení psi a další zvířata

Ztracení psi a další zvířata

Obec Kunčice pod Ondřejníkem  nemá povinnost odchytávat ztracená zvířata, včetně psů. Tuto službu na katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem smluvně zajišťuje Městská policie Frenštát pod RadhoštěmPřesto se snažíme, především nalezené a již odchycené psy, zajistit a umístit do obecního kotce, který je umístěn v areálu kunčické pily. Zde se odchycené psy snažíme mít až do nalezení majitele, což je díky sociálním sítím obvykle otázka minut až hodin. Po přibližně dvou dnech, pokud se majitel nenajde, předáváme psa do péče Městské policie nebo útulku.

Primárně se snažíme nevolat Městkou policii Frenštát p. R., která tuto službu pro naši obec sice zajišťuje, ale po předání do rukou MP je totiž občanům účtován poplatek. Tomu se snažíme vyhnout.

 

Jak postupovat při odchycení psa: 

  • Pokud jste psa již odchytili, můžete jeho foto a text sdílet na Facebookové stránce občanů Kunčic p. O. a domluvit si předání s majitelem osobně.
  • Nebo můžete zavolat na Obecní úřad a my si psa vyzvedneme:
    • V pracovní době od 7:00-14:30 zaměstnanci obce: Roman Novotný tel. 736 773 945 nebo Tomáš Maralík 721 831 980
    • Mimo tuto dobu volejte místostarostu: 736 773 930
  • Pokud jste psa neodchytili, ale víte o tom, kde se pohybuje. Tak můžete tuto informaci opět sdílet na sociálních sítích nebo poslat mail.
  • Pokud je pes agresivní, nebo na první pohled toulavý, tak kontaktujte místostarostu a s jeho souhlasem rovnou kontaktujte Městskou policii. Tel. 602 852 316 (mobilní hlídka)

 

 

Právní pohled:

Obecně platí, že obec nemá povinnost provádět odchyt zatoulaných psů ani zajišťovat jejich převoz do útulku. Pouze je-li pes obci odevzdán coby zvíře ztracené (z pohledu zákona se bude jednat o nález), má obec povinnost se o psa postarat podle příslušných předpisů, přičemž v prvé řadě by měl být odevzdán majiteli. Předání psa do útulku je obvyklým řešením, pokud není majitel psa znám. 

V občanském zákoníku je ohledně nálezu obecně stanoveno, že nalezená věc musí být vrácena tomu, kdo ji ztratil. Není-li to možné, musí být nález oznámen obci, kde byla ztracená věc nalezena. Obec pak oznámí nález věci, zpravidla jen způsobem v místě obvyklým, ledaže jde o nález o značné hodnotě, u něhož se vyžaduje, aby snaha zjistit jejího vlastníka byla při neúčinnosti prvního oznámení byla intenzivnější. Nalezená věc musí být uschována; přitom se ponechává obci na vůli, aby tak učinila sama, popř. aby věc ponechala v držení nálezce či ji předala do úschovy jiné osobě. Pokud se vlastník do roka přihlásí, věc se mu vydá, odečtou se však náklady spojené s její úschovou, případně též s vyhlášením nálezu, dále případné náklady nálezce a nálezné. Nepřihlásí-li se vlastník do roka, ponechá se věc nálezci v detenci s tím, že věc musí být vrácena i později se přihlásivšímu vlastníkovi. Leč nepřihlásí-li se vlastník ani do tří let, stane se vlastníkem věci nálezce. Právo věc užívat i vlastnické právo k nálezu může nálezce odmítnout, pak věc připadne obci. Dále je doplněno zvláštní pravidlo, jak postupovat, pokud dojde k nálezu zvířete, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka. Stanovuje se též povinnost nálezce, případně obce o zvíře pečovat s péčí řádného hospodáře. Ustanovení o nálezu týkající se věcí se použije i na zvířata, pokud to vyhovuje povaze zvířete jako živého tvora a pokud návrh neobsahuje ustanovení zvláštní. 

Zvláštní úprava se navrhuje ve vztahu k nalezeným zvířatům určeným zjevně k zájmovému chovu, tedy k chovu zvířete v domácnosti pro potěšení a jako společníka, nikoli za účelem spojeným s majetkovými a výdělečnými zájmy (což je typický příklad psa). V těchto případech není z praktických důvodů vhodné, mj. i vzhledem k narůstajícím nákladům, aby se obec, popřípadě nálezce, starali o zvíře až podobu tří let. Nálezce může nabýt vlastnické právo k zvířeti již po uplynutí dvou měsíců od vyhlášení nálezu, popřípadě nemá-li nálezce zájem zvíře nabýt a bude-li zvíře svěřeno zvířecímu útulku - bude zvířecí útulek oprávněn po uplynutí čtyřměsíční lhůty se zvířetem volně naložit, tj. zejména mu nalézt nového pána.

Vhodnost uzavření smluv o odchytu toulavých zvířat či o umisťování nalezených zvířat do útulku pak záleží čistě na praktických potřebách obce. 

 

Informace k volnému pohybu psů