Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Noční klid v obci

Noční klid v obci


Noční klid a doba nočního klidu
Doba nočního klidu je regulována zákonem, a to zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“), jako doba od dvacáté druhé do šesté hodiny, přičemž porušení nočního klidu je dle § 5 odst. 1 písm. d) a § 5 odst. 2 písm. a) zákona o některých přestupcích přestupkem proti veřejnému pořádku, za jehož spáchání lze uložit zákonem stanovený správní trest. Pokud jde o samotný pojem noční klid, ten není na rozdíl od doby nočního klidu zákonem vymezen, nicméně pod tímto pojmem lze chápat určitý pokojný stav na určitém místě ve vymezenou dobu, na jehož zachování má společnost zájem za účelem spořádaného a poklidného soužití. 

Noční klid je regulován přímo na úrovni zákona, a to z důvodu celospolečenského a státem chráněného zájmu na jeho ochraně. 

 

Porušování nočního klidu: V případě, kdy dojde k porušení nočního klidu je jediným kompetentním orgánem, který tuto situaci řeší, Policie ČR. V případě potřeby tedy kontaktujte Policii ČR. Na základě šetření Policie ČR může být konkrétní případ podstoupen přestupkové komisi ve Frýdlantě n. O.

 

Výjimky z nočního klidu:

Obec Kunčice pod Ondřejníkem stanovila výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

 

1) Doba nočního klidu se vymezuje od 00:15 do 06:00 hodin, a to v následujících případech:

 • v noci ze dne konání tradiční akce „Májová zábava“ na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci květnu,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Air Camp“ na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci červnu,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Pytlácká noc“ na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Kunčická bečka“ na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci září.

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin, a to v následujících případech:

 • v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Včelařský ples“ na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli na přelomu měsíce ledna a února,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Obecní ples“ na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli na přelomu měsíce ledna a února,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Šibřinky“ na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli na přelomu měsíce února a března,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Pochování basy“ na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli na přelomu měsíce února a března,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Jarní letecká zábava“ na den následující konané jednu noc z pátku na sobotu na přelomu měsíce dubna a května, g) v noci ze dne konání tradiční akce „Noční soutěž o Kunčický pohár“ na den následující konané jednu noc z pátku na sobotu v měsíci květnu,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Kácení máje“ na den následující konané jednu noc z pátku na sobotu v měsíci květnu,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Memoriál Martina Rybáře“ na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci červnu,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Pouťová zábava SDH“ na den následující konané jednu noc z pátku na sobotu v měsíci červenci,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Kunčická pouť“ na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci červenci,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Přátelské posezení u příležitosti oslav 125. výročí založení SDH“ na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Sportovní den“ na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli na přelomu měsíce srpnu a září,
 • v noci ze dne konání tradiční akce „Den obce“ na den následující konané jeden víkend z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v měsíci září.

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

 

Tato vyhláška bude pravidelně aktualizována Zastupitelstvem obce, pravděpodobně vždy na konci roku. Případné návrhy na doplnění výjimek můžete zasílat na obecní email. Na zařazení akce do vyhlášky není právní nárok a do seznamu budou zařazovány mohou být jen akce "tradiční" a "celospolečenské". 

Seznam akcí v roce 2023

INFORMACEVe smyslu čl. 3 odst. 2 a 3 Obecně závazné vyhlášky obce Kunčice pod Ondřejníkem o nočním kliduAkce, u nichž se uplatní výjimka z doby nočního klidu: