Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Obec provozuje > Vodovody a kanalizace

Vodovody a kanalizace


Obec Kunčice pod Ondřejníkem je vlastníkem a provozovatelem vodovodu dle § 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Odborný zástupce (ve smluvním vztahu k obci) splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů.

Informace k vodovodu:
Zdrojem vody je pitná voda, která je vyráběna na Úpravně vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí z povrchové vody z přehradní nádrže Šance. Pitná voda pro vodovod pro veřejnou potřebu v Kunčicích pod Ondřejníkem je přebírána (nakupována) z Ostravského oblastního vodovodu
provozovaného společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK) přes tři vodoměrné šachty (předávací místa).

Převzatá pitná voda není žádným způsobem upravována. V případě zhoršení kvality vody (mikrobiálního oživení) je na základě vyhodnocení laboratorních výsledků rozborů pitné vody možné provést dodatečnou dezinfekci dochlorováním pitné vody v akumulačních komorách vodojemů
chlornanem sodným (manuální jednorázový způsob).


Systém zásobování pitnou vodou v Kunčicích pod Ondřejníkem je rozdělen na 3 zásobované oblasti:

  1. Oblast východní – východní a jihovýchodní část obce Kunčice pod Ondřejníkem a část obce Čeladná, mimo zásobování obyvatel zahrnuje zásobování Beskydského rehabilitačního centra. Voda je čerpána pomocí automatické tlakové stanice do vodojemu Nad Nemocnicí a dále
    z vodojemu distribuována. V roce 2022 byla tato oblast propojena s oblastí Pod Maralovým kopcem, která do konce roku 2021 zásobována z Úpravny vody Bystré (SmVaK). Část oblasti je zásobována gravitačně z vodojemu a část pomocí automatické tlakové stanice.
  2. Oblast západní – severo-západní část obce Kunčice pod Ondřejníkem až k obci Tichá, mimo zásobování obyvatel zahrnuje zásobování Základní a Mateřské školy Karla Svolinského, obecního úřadu. Voda z Ostravského oblastního vodovodu gravitačně přitéká do vodojemu Nad
    Školou, ze kterého pak zásobuje danou oblast.
  3. Oblast Žuchov – západní část obce Kunčice pod Ondřejníkem až k městu Frenštát pod Radhoštěm je gravitačně zásobována přímo z přivaděče Ostravského oblastního vodovodu. Jedná se o zásobování obyvatel v rodinných domech a rekreačních chatách pro část obce
    Žuchov.

Rozvodná vodovodní síť je vybudována v celkové délce zhruba 38 km a je na ní cca 1080 přípojek. Detailní a aktualizovaná situace distribuční sítě a objektů je dostupná v aplikaci GOBEC viz http://www.kuncicepo.cz/gobec.
Pitnou vodou je ve výše uvedených oblastech zásobováno cca 2 300 obyvatel. Množství dodávané pitné vody se pohybuje kolem 440 m3 /den.

V roce 2021-2022 bylo provedeno posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu pro obec Kunčice pod Ondřejníkem dle § 3c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro nepřijatelná rizika byla přijata příslušná nápravná opatření, jejichž realizace ve stanovených termínech je průběžně kontrolována místostarostou obce.

Provozovatelem je nově obec

Obchodní firma: Kunčická s.r.o. byla ke dni 1.1.2021 vymazána z obchodního rejstříku. Majetek společnosti byl převeden na obec Kunčice pod Ondřejníkem. Provozovatelem vodovodů a kanalizací je nově obec Kunčice pod Ondřejníkem.

Více

Publikováno 12. 1. 2022 9:56

Kvalita dodávané pitné vody

Informace o jakosti dodávané pitné vody a o chemických látkách a chemických směsích použitých k úpravě této vody.

Více

Publikováno 29. 1. 2023 20:48

Cena vodného a stočného

AKTUÁLNÍ CENY PLATNÉ OD 1.1.2023

Více

Publikováno 29. 1. 2023 20:44

Informace k platbám záloh

Datum konání: 13. 1. 2022

Pokud platíte prostřednictvím banky nebo poštovní poukázkou, uvedete v případě zálohy jako variabilní symbol vždy Vaše odběratelské číslo, které je uvedeno na smlouvě nebo na každé faktuře u konečného příjemce. V případě platby vyúčtování vodného uvedete jako variabilní symbol číslo faktury, kterou jste obdrželi.

Více

Publikováno 12. 1. 2022 9:50

Vývoz fekálií na ČOV

Kontakty na vývoz fekálií na ČOV

Více

Publikováno 12. 1. 2022 10:00