Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace do rozpočtu obce

Dotace do rozpočtu obce


Obec Kunčice pod Ondřejníkem je velmi rozsáhlá a v některých oblastech rozvoje je značně pozadu za okolními obcemi. Příjmy do rozpočtu nestačí k dynamickému rozvoji obce, obzvláště když je obec zatížena vysokými dluhy.
Právě proto je třeba plánovat projekty a záměry hodně do předu a v maximální míře využívat dotační programy. Na této stránce Vás seznámíme s dotačními tituly po které se ucházíme, a to i o ty, které nebyly úspěšné.

Štítky:

Žádost na PD Chodník od kostela směr Tichá

Získaná dotace na Zpracování projektové dokumentace na akci Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem (úsek od kostela - směr Tichá). Dotace byla žádána z programu Moravskoslezského kraje a Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2023.
SEZNAM DOTACÍ

Volební období 2022-2026 

Rok přípravy a realizace Dotační program Název projektu Dotace žádaná na Náklady na realizaci projektu Výše dotace v Kč

Výše
dotace
v %

Žádost zpracovává a podává  Náklady na podání žádosti Stav žádosti Odměna za získání dotace
2024 Příprava „PD“  z Operačního programu Spravedlivá transformace PD Sběrný Dvůr
Kunčice p.O.
projektovou dokumentaci 1 500 000 Kč 1 125 000 Kč 75%

místostarosta, obec,
4PEOPLE association o.p.s. 

? rozpracovaná žádost
2023-2024 MMR ČR - 5. výzva - Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU (4.1.3) PD - Přestavba "Staré školy" na nové bydlení v Kunčicích pod Ondřejníkem projektovou dokumentaci       místostarosta, obec,
4PEOPLE association o.p.s. 
6 000 Kč  rozpracovaná žádost   60 000 Kč
                     
2024 SZIF a MAS Frýdlantsko-Beskydy: Společná zemědělská politika - Základní služby a obnova obcí Modernizace stávajícího oplocení okolo NKP Dřevěný kostelík oprava oplocení a podezdívky   600 000 Kč 420 000 Kč   70% místostarosta  0 Kč dotace je podána   0 Kč
2023 - 2024 Investice do technologií pro hospodaření v lesích – držitelé
lesů
Lesnická technika pořízení štěpkovače a postřikovače max.
500 000 Kč
 max.
250 000 Kč
50% místostarosta,
Agroteam CZ s.r.o.
 8 470 Kč dotace je získána a projekt se připravuje k realizaci  0 Kč
2022 - 2024 MAS Frýdlantsko -
Beskydy - IROP - ZVÝŠENÍ
BEZPEČNOSTI DOPRAVY II
Chodník od železničního přejezdu k rehabilitačnímu centru Čeladná  výstavbu chodníku 4 412 563 Kč 3 325 000 Kč 95%
z celkových způsobilých výdajů
místostarosta, Danuše Svobodová (obec),
4PEOPLE association o.p.s. 
20 000 Kč dotace je podána  100 000 Kč
2022 - 2024 SFDI - Bezpečnost dopravy 2024 Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích p. O. (úsek od kostela – směr Tichá výstavbu chodníku a výstavby autobusového zálivu      

starosta, Danuše Svobodová (obec), místostarosta,
4PEOPLE association o.p.s.

  
18 000 Kč  dotace je podána   200 000 Kč
2023 - 2024 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 Chytřejší
obec
Kunčice pod Ondřejníkem
pořízení chytré techniky (senzory, kamera atd. 118 000 Kč 100 000 Kč 84,18%

místostarosta

0 Kč dotace získána a projekt je realizován 0 Kč
2022 - 2024 DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ AKCE PRO ROKY 2024–2025 Kunčice pod Ondřejníkem, splašková kanalizace, stoka G vybudování stoky a přečerpávací stanice cca
6 021 807 Kč 
4 976 700 Kč   75%
z předpokládaných nákladů

Danuše Svobodová (obec), místostarosta,
4PEOPLE association o.p.s.

 
 18 000 Kč dotace je získána a projekt se připravuje k realizaci  80 000 Kč
2022 - 2024 OP ST - 24. výzva – Koncepce a příprava projektů obnovy území v Moravskoslezském kraji Revitalizace nádrže "Žabák" a budovy u nádraží - projektová příprava projektovou dokumentaci  6 600 000 Kč  4 950 000 Kč 75%
z předpokládaných nákladů
místostarosta,
4PEOPLE association o.p.s. 
  25 000 Kč

žádost podána 

žádost je před vyhodnocením

60 000 Kč 
2023 - 2024 MMR ČR - 1. výzva - Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU  PD - Přestavba "Staré školy" na nové bydlení v Kunčicích pod Ondřejníkem projektovou dokumentaci 2 500 000 Kč + DPH  2 500 000 Kč  100%
bez DPH 
místostarosta
4PEOPLE association o.p.s. 
 18 000 Kč  dotace nezískána
(naše žádost byla první pod čarou) 
 0 Kč
2022 - 2024 MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA HASIČI Stavební úprava hasičské zbrojnice pro vozidla JSDH stavební práce a nová vrata 491 516,60 Kč   466 940,77 Kč  95%
z celkových způsobilých výdajů,

místostarosta, obec,
4PEOPLE association o.p.s. 

15 000 Kč    dotace postoupena do posledního kola
(vysoká pravděpodobnost získání dotace)
25 000 Kč 
2022 - 2023

MMR – PORV – DT 117d8210A, E- Rekonstrukce veřejných budov Rekonstrukce střechy mateřské školy opravu celé střechy MŠ Dolní     70%  místostarosta, Markéta Macurová,
ProFaktum, s.r.o.
29 040 Kč dotace nezískána  0 Kč
 2022 - 2023 Moravskoslezský kraj: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023  Zpracování projektové dokumentace na akci Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem (úsek od kostela - směr Tichá) projektovou dokumentaci  287 900 Kč 201 500 Kč 69,99%  Danuše Svobodová
(obec)
0 Kč

dotace získána

PD je hotová

0 Kč 

 

Volební období 2018-2022

 Tabulka je rekonstruovaná z dostupného účetnictví a nemusí být úplná.

 

 

2022  Rekonstrukce školní jídelny - žádost o dotaci ProFaktum, s.r.o. 24 200,00            
2022 Monitorovací zpráva č.3 - projekt "Vybavení odborných učeben ProFaktum, s.r.o. 6 050,00            
2022 Monitorovací zpráva č. 3 - projekt "modern. multif.učebny... ProFaktum, s.r.o. 6 050,00            
2022 Žádost o dotaci - rekonstr. oplocení TJ - podpořený projekt ProFaktum, s.r.o. 30 250,00            
2022 Studie proveditelnosti - Altán pro venkovní výuku areál ZŠ ProFaktum, s.r.o. 60 500,00            
2022 Monitorovací zpráva č. 3 - zázemí pro mimoškolní aktivity ProFaktum, s.r.o. 6 050,00            
2021 Rekonstrukce školní jídelny - žádost o dotaci ProFaktum, s.r.o. 30 250,00            
2021 Rekonstrukce ŠJ - žádost o dotaci - schválený projekt ProFaktum, s.r.o. 29 040,00            
2021 Monitorovací zpráva č. 5 - projekt "Multifunkční hřiště..." ProFaktum, s.r.o. 6 050,00            
2021 Zprac.žádosti o dotaci "Rekonstrukce oplocení sport. areálu" ProFaktum, s.r.o. 30 250,00            
2021 Rekonstrukce šk.kuchyně - žádost o dotaci -podpořený projekt  ProFaktum, s.r.o. 36 300,00            
2021 Rekonstrukce šk.kuchyně - žádost o dotaci -podpořený projekt ProFaktum, s.r.o. 6 050,00            
2021 Monitorovací zpráva č. 2 - projekt "Modern. multif.učebny... ProFaktum, s.r.o. 6 050,00            
2021 Monitorovací zpráva č. 2 - zázemí pro mimoškolní aktivity ProFaktum, s.r.o. 6 050,00            
                   
                   
2020 Úprava zahrady MŠ dolní - žádost o dotaci ProFaktum, s.r.o. 24 200,00            
2020 Žádost o dotaci - Nájemní byty v obci KpO ProFaktum, s.r.o. 42 350,00            
2020 Úprava zahrady MŠ dolní - žádost o dotaci ProFaktum, s.r.o. 24 200,00            
2020 Chodník k DPS - zpracování žádosti o dotaci - I. část ProFaktum, s.r.o. 30 250,00            
2020 Monitorovací zpráva - udržitelnost projektu "odborné učebny" ProFaktum, s.r.o. 6 050,00            
2020 Monitor.zpráva-udržitelnost projektu "..multifunkční.učebny" ProFaktum, s.r.o. 6 050,00            
2020 Monitorovací zpráva č. 4 - projekt "Multifunkční hřiště..." ProFaktum, s.r.o. 6 050,00            
2020 Žádost o dotaci - Nájemní byty v KpO -doporuč. k financování ProFaktum, s.r.o. 48 400,00            
2020 monitorovací zpráva č.1-zázemí pro mimoškolní aktivity ProFaktum, s.r.o. 6 050,00            
2019 Energet.úspory tělocvičny ZŠ - zpracování žádosti o dotaci ProFaktum, s.r.o. 36 300,00            
2019 Rozhledna Skalka - zpracování žádosti o dotaci ProFaktum, s.r.o. 42 350,00            
2019 Vybavení odborných učeben - administrace a dotační managment ProFaktum, s.r.o. 60 500,00            
2019 Zpracování žádostí o dotaci ze SFŽP-energ.úspory tělocvičny ProFaktum, s.r.o. 12 100,00            
2019 Energet.úspory tělocvičny ZŠ - žádost o dotaci (50%) ProFaktum, s.r.o. 36 300,00            
2019 Modernizace multifunkční odb.učebny - studie proveditelnosti ProFaktum, s.r.o. 64 130,00            
2019 Rozhledna Skalka - žádost o dotace (doporuč.projektu k fin.) ProFaktum, s.r.o. 42 350,00            
2019 Modern.multifunkční učebny - administace a dotační managment ProFaktum, s.r.o. 60 500,00            
2019 Zázemí pro mimoškolní aktivity ZŠ - studie proveditelnosti ProFaktum, s.r.o. 64 130,00            
2019 Chodník k DPS - žádost o dotaci ProFaktum, s.r.o. 3 630,00            
2019 Zázemí pro mimošk. aktivity - administrace projektu ProFaktum, s.r.o. 60 500,00            
2019 Multifunkční hřiště ZŠ-monitor. zpráva-udržitelnost projektu ProFaktum, s.r.o. 6 050,00            
2019 Energetické úspory tělocvičny ZŠ - administrace projektů ProFaktum, s.r.o. 48 400,00            
2018 Chodník k DPS - zpracování žádosti o dotaci na projekt ProFaktum, s.r.o. 30 250,00            
2018 Přístavba ZŠ a MŠ - zpracování žádosti o dotaci ProFaktum, s.r.o. 66 550,00            
2018 Vybavení odborných učeben ZŠ - studie proveditelnosti ProFaktum, s.r.o. 66 550,00            
2018 Multifunční hřiště ZŠ-monitor. zpráva-udržitelnost projektu ProFaktum, s.r.o. 6 050,00            
2018 Příprava podkladů k vydání ROPD "Navýšení kapacity ZŠ" ProFaktum, s.r.o. 5 445,00            
2018 Studie proveditelnosti - modernicezace odborné učebny ZŠ ProFaktum, s.r.o. 38 720,00            
2018 Studie proveditelnosti - zázemí pro mimoškolní aktivity ProFaktum, s.r.o. 38 720,00            
2018 Chodník k DPS - zpracování žádosti o dotaci ProFaktum, s.r.o. 18 150,00            
2017 Zprac.monitorovací zprávy č.1-udržitelnost multifunk.hřiště ProFaktum, s.r.o. 6 050 Kč            
2017 Studie proveditelnosti - vybavení odborných učeben ZŠ ProFaktum, s.r.o. 42 350 Kč            
2017 Zpracování žádosti o dotaci - Přístavba ZŠ a MŠ v KpO ProFaktum, s.r.o. 36 300 Kč            
2016 Žádost o dotaci - Oprava MK - výzva Podpora obnovy a rozvoje ProFaktum, s.r.o. 54 450 Kč            
2016 Příkazní smlouva-ROP-Multifunční hřiště u ZŠ a MŠ ProFaktum, s.r.o. 15 125 Kč            
2015 Příprava a monitoring projektu - zateplení OÚ TEDEAS, s.r.o. 30 250 Kč            
2015 Za zpracování žádosti o dotaci na Multifunkční hřiště ProFaktum, s.r.o. 43 560 Kč            
2015 Multifunkční hřiště u ZŠ - zpracování žádosti ProFaktum, s.r.o. 65 340 Kč            
2014 Žádost o dotaci - kompostéry - RCH INNOVA Int. s.r.o. 32 670 Kč            
2014 Podání žádosti o dotaci OPŽP - energ.úspory OÚ TEDEAS, s.r.o. 12 100 Kč            
2014 Podání žádosti - energetická úspora OÚ TEDEAS, s.r.o. 102 850 Kč            
2014 Energetické úspory OÚ TEDEAS, s.r.o. 48 400 Kč            
2014

Za zpracování žádosti o dotaci zakázky Nové centrum obce KpO

INNOVA Int. s.r.o. 30 250 Kč            
2014 Zpracování žádosti o dotaci - nové centrum obce KpO - 1. INNOVA Int. s.r.o. 36 300 Kč            
2014 Zpracování žádosti o dotaci - Zkvalitnění nakládání s odpady INNOVA Int. s.r.o. 48 400 Kč