Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Veterinární opatření > Račí mor

Račí mor


Nařízení Státní veterinární správy (ukončené)

Ukončení nařízení: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) a v souladu s §75a odst. 1 a 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto: Ukončení mimořádných veterinárních opatření.  Oznámení o vyhlášení právního předpisu.

Nařízení: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS SVS pro MS kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření:

při výskytu a k zamezení šíření nákazy - račího moru.

 Ochranné pásmo je tvořeno úsekem vodního toku Tichávka od pramene po soutok s řekou Lubinou.

racimor.jpg

 

 1. Ochranná a zdolávací opatření:
  1. Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky se nařizuje:
   1. umístit v ochranném pásmu informační tabule, na kterých budou uvedena opatření nařízená v tomto mimořádném veterinárním opatření a informace o nákaze a o možnostech prevence šíření pro rybáře a veřejnost.
  2. Všem právnickým nebo fyzickým osobám při výkonu rybářského práva v rybářském revíru v ochranném pásmu se nařizuje:
   1. zákaz přemisťování ryb a ostatních vodních živočichů z ochranného pásma za účelem jejich vypuštění do jiných toků nebo uzavřených vod. KVS SVS pro MS kraj může na základě písemné žádosti povolit výjimku ze zákazu přemisťování.
  3. Všem právnickým nebo fyzickým osobám při výkonu rybářského práva v rybářském revíru v ochranném pásmu a všem fyzickým osobám provádějícím lov ryb a vodních organizmů v rybářském revíru v ochranném pásmu se nařizuje:
   1. provést mechanickou očistu a dezinfekci pomůcek použitých při manipulaci s rybami a vodními organizmy dezinfekčním prostředkem schváleným pro tento účel. 

Nenalezeny žádné záznamy.