Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Právní služby pro občany

Právní služby pro občany

Na základě U S N E S E N Í RO27/2023/7 ze dne 29. 8. 2023 je občanům nabízena bezplatná právní pomoc.

 

Pravidla a podmínky bezplatné právní pomoci:

  • První termín na podání právních dotazů je prosinec 2023.
  • Na tuto službu není právní nárok a je pravděpodobné, že se nepovede vyhovět všem žadatelům.
  • Tato nabídka je určena jen pro občany Kunčic pod Ondřejníkem. Přednostní právo na bezplatné právní služby budou mít sociálně slabí, důchodci, matky samoživitelky apod.
  • Služba není určena pro právnické osoby. Zároveň nesmí být tato právní pomoc využívána proti obci nebo vést k vyhrocování "sousedských sporů".
  • Služba bude poskytována 4x ročně. Termíny pro podávání žádostí a konzultace je vždy první týden v měsíci březnu, červnu, září a v prosinci.
  • Požadavky formulujte písemnou formou včetně všech nezbytných příloh a ty doručte na obecní úřad. Pokud to není možné, sjednejte si osobní schůzku se starostou nebo místostarostou, kteří Vám pomohou připravit podklady.

 

 

Znění usnesení: Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje možnost vyčerpat volné hodiny, které vyplývají ze Smlouvy a dodatku č.1 s advokátní kanceláří Maršálek, Žíla & Partneři, advokátní kancelář, s.r.o. (IČ: 099 89 846), ve prospěch občanů Kunčic pod Ondřejníkem. Tato služba je nabízena nenárokově a bude poskytována jen 4x ročně, vždy jen do výše nevyčerpaných paušálně předplacených hodin. Přednostní právo na bezplatné právní  služby budou mít sociálně slabí, důchodci, matky samoživitelky apod. Z podaných žádostí budou vyloučeny právnické osoby, dále ty záležitosti, které se netýkají občanů Kunčice pod Ondřejníkem. Zároveň nesmí být tato právní pomoc využívána proti obci nebo vést k vyhrocování "sousedských sporů".
Rada obce zároveň pověřuje starostu a místostarostu obce koordinací požadavků a vyřizováním podaných žádostí na bezplatnou právní pomoc.