Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a sdružení > Turisti

   Turistický spolek Kunčice p. o. 

 

 

                                                                                     ROK 2023

 

                                                   plán akcí Turistického spolku Kunčice p. O. 2023 ke stažení

 

                                           Z ČINNOSTI TURISTICKÉHO SPOLKU KUNČICE P. O.

Dne 20.1.2023 proběhla naplánována výroční členská schůze v zasedací místnosti na obecním úřadě v Kunčicích p. O. za účasti 30 členů. Naším hostem byl starosta naší obce, ing. Jiří Mikala. Probrala se důležitá témata pro zdárný chod našeho spolku, hospodaření a naše akce. Nakonec jsme u občerstvení poseděli, podebatovali a večer jsme se rozešli do svých domovů.

schůze 2.jpg

schůze 1.jpg

 

                                                    Z ČINNOSTI TURISTICKÉHO SPOLKU KUNČICE P. O.

Na neděli 22.1.2023 jsme měli již naplánovanou akci, procházku okolo Kunčic p. O., kterou jsme pro dobré sněhové podmínky operativně změnili na III. ročník ,,sjíždění Střalčáku na čemkoliv “. Sešlo se nás celkem 9 a náramně jsme si zimní počasí užili.

 2.jpg

14.jpg

10.jpg

 

                                                 Z ČINNOSTI  TURISTICKÉHO  SPOLKU  KUNČICE  P.  O.

Dne 18.2.2023 jsme díky špatným sněhovým podmínkám byli nuceni změnit naplánovanou akci Sjíždění kopce ,, Střalčáku “ na čemkoli, absolvovali jsme krátkou procházku po Kunčicích p. O., a v chatce U Žabáka  proběhla náhradní akce, zimní kino, kde se promítaly zajímavé příspěvky, sešlo se nás celkem 8.                        

                                                                             Výbor turistického spolku

1.jpg

 

                                               Z ČINNOSTI  TURISTICKÉHO  SPOLKU  KUNČICE  P.  O.

V sobotu, dne 18.3.2023 jsme uspořádali vycházku do horních Kozlovic, na rozloučení se zimním obdobím a to za účasti 19 lidí. Přálo nám nádherné slunné počasí i s příjemnými teplotami po celou dobu vycházky, před jejím zakončením jsme se občerstvili na terase restaurace H-Resort a následně se rozešli do svých domovů.                           

                                                                                        Výbor turistického spolku

 

2..jpg

Kozlovice 4.jpg

                                       

                                       Turistický spolek Kunčice p. O.,

 zve všechny příznivce turistiky a cykloturistiky na jarní procházku, zakončenou opékáním. Akce navazuje na dřívější pořádanou akci „ Zahájení 100 jarních kilometrů “ a koná se v sobotu 22.4.2023. Vycházíme od autobusové zastávky Huťařství v Kunčicích pod Ondřejníkem v 10:00 hod., procházku v délce asi 8 km zakončíme u turistické chatky ,,U Žabáka“ v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde bude pro každého účastníka připraveno opékání.

opékání 2.jpg

 

                                    Z činnosti Turistického spolku Kunčice pod Ondřejníkem

V sobotu 22. 4. 2023 opět proběhlo opékání spojené s procházkou, zakončenou u chatky U Žabáka. Počasí bylo po dlouhé době příznivé za příjemné teploty a přišlo celkem 26 lidí, při dobré náladě opečené buřty znamenitě chutnaly, opékání se zase vydařilo. Snad příští rok bude opět příjemné počasí a sejdeme se v hojném počtu.

 

Procházku jsme spojili s obecní akcí ,,Ukliďme Kunčice III. ročník “, měli jsme k dispozici pytle na odpad, které jsme při procházce využili pro sběr odpadu po značené obecní trase, směr Maralák a dále po značené zelené turistické trase směr k nádraží ČD, odpad jsme postupně ukládali po trase do kontejnerů a poslední jsme vhodili na zpáteční cestě do kontejneru za obchodem Hruška, celkem jsme tak v rámci procházky nasbírali 4 pytle a máme radost, že jsme takto mohli přispět ke zkrášlení naší obce. 

 

opékání 2.jpg

opékání 1.jpg

opékání 3.jpg

sběr 1.jpg

sběr 4.jpg

sběr 2.jpg

 

 

                                                Turistický spolek Kunčice p. O.,

                                          zve v sobotu 27. 5. 2023 všechny příznivce turistiky na pochod

                                                     „Po stopách partyzánů“

                     Trasy 7, 15, 30 km

                     Start : u nádraží ČD Kunčice pod Ondřejníkem, 7:00 až 9:00 hod

                     Cíl : chatka Turistického spolku u Žabáka do 18:00 hod

                     Bližší informace : manželé Hurníkovi, Kunčice pod Ondřejníkem 583,

                     mobil : 608444789, 724070127

                     Božena Martiňáková, Kunčice pod Ondřejníkem 405, mobil : 731101664

                     webové stránky obce Kunčice pod Ondřejníkem, v záložkách -

                     Život v obci/Spolky a sdružení/Turisti, nástěnky v obci

 

 

 pochod JPG.jpg

 

 

                                                   Z činnosti Turistického spolku Kunčice pod Ondřejníkem

V sobotu 20. 5. 2023 se uskutečnila u chatky U Žabáka akce na přípravu Kunčického pochodu Po stopách partyzánů, brigáda za účelem úklidu, údržby chatky a okolí. Za odměnu při účasti 28 osob jsme na závěr po vykonané práci usmažili venku vaječinu a poseděli před chatkou s náležitým občerstvením. Vyšlo nám počasí bez deště, podebatovali a rozdělili jsme na další týden úkoly, aby Kunčický pochod hladce proběhl.

                                                                                                    Výbor Turistického spolku

 

 zatápění.jpg 

 vaječina.jpg

 společné foto.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


               Velmi stručně o počátcích organizované turistiky v oblasti Beskyd a na Valašsku.

         

 

V roce 1884 byla založena prvá česká organizace Pohorská jednota Radhošť s ústředím ve Frenštátě p.R. a odbory např. v Brně, Frýdku, Kroměříži, Lipníku nad Bečvou,Moravské Ostravě, Opavě, Valašském Meziříčí. Pohorská jednota Radhošt' /PJR/ měla ve svém programu budování turistických cest, značení a výstavbu horských chat. Dodnes můžeme na Pustevnách obdivovat jejich architekturu, malby i um a dovednost kamenických a řezbářských mistrů. Zásluhou PJR bylo zde dobře vybavené jediné lyžařské středisko v českých zemích. To vše nebylo jednoduché hlavně s hlediska finančního. PJR ukončila svou činnost při slučování všech tělovýchovných organizací v roce 1948.

V roce 1888 vznikl v Praze Klub českých turistů. Jeho prvním předsedou byl Vojta Náprstek. Odbory KČT byly organizačně řízeny ústředím v Praze a zakládaly se v místech pro turistiku příznivých nebo historicky zajímavých. Po první světové válce rozšířil KČT svou působnost na celé území státu a tak vznikl Klub Československých turistů. Nastává rozmach turistiky a jsou zakládány nové odbory.

             V roce 1924 byl založen KČST mj. také v Kunčicích p. O. I ve stejném roce jako např. v    Jablunkově, Novém Jičíně, Ostravě - Přívozu, Vsetíně.../ Odbor v Kunčicích p. Ondř. provozoval pěší  a lyžařskou turistiku. Ve svých řadách měl také zkušené značkaře, kteří pomáhali vytvořit síť značených cest v Beskydech a okolí. I jako důkaz kovová litá tabulka z r. 1924 umístěna na lípě u pohostinství v Kozlovicích – Hukvaldy - časový údaj v hod, odbor KČST Kunčice p.O./

             V roce 1935 dosáhl KČST nejvyšší organizovanost. Měl 380 odborů a 111 440 členů, z toho 13.602 dorostu. I v Kunčickém odboru bylo v té době kolem 130 členů .

Za okupace v okleštěném protektorátu se značně omezila, nebo úplně zastavila činnost odboru KČST , byla to ,,Černá léta pro turistiku“. Podstatně se snížil počet odborů a s tím i stav členstva. Značení cest nebylo udržováno, stavební činnost klubu byla zastavena, proběhlo rozsáhlé pronásledování funkcionářů - dokonce bylo nařízeno i odevzdání lyží německé správě. Po osvobození naší vlasti v květnu 1945 bylo potřebné v prvé řadě opravit poničené železniční tratě, mosty, obnovit výrobu, zajistit zásobování, školní výuku, řešit nejnutnější úkoly ve zdravotnictví apod.

V roce 1948 došlo k začlenění KČST do Sokola a později v r. 1956 do sjednocené tělovýchovy ČSTV.

K rozhodujícímu oživení práce v turistice dochází teprve po roce 1970. Lidé přicházejí na to, že pobyt v přírodě je ideální způsob jak trávit volný čas, jak si zlepšovat svou fyzickou kondici a navazovat nová přátelství. Formy turistiky se rozšířily, takže každý kdo měl zájem mohl si vybrat např. pěší turistiku, rekreační rodinnou turistiku s dětmi za poznáním, turistické a dálkové pochody, etapové pochody, lyžařskou, vodáckou, vysokohorskou nebo turistiku na kole – cykloturistiku.

 

Výstupem na Smrk dne 21. dubna 1974, kterého se zúčastnilo 28 turistů z naší obce, došlo k obnovení organizované turistiky v Kunčicích p. O. Vedením byl pověřen Alois Molata a organizací Jaroslav Bílek. Ostatní členové výboru byli doplňování postupně. Další akce, vycházka na Hukvaldy, předčila všechna očekávání. Za krásného počasí se ji zúčastnilo 47 turistů, toto byl první krok k vytvoření stabilní členské základny. Z nejaktivnějších turistů a všestranných sportovců musím vzpomenout Vladimíra Krkošku, Lubomíra Mrkvu a hlavního značkaře našeho odboru Josefa Kupčíka.

Při příležitosti Bezručova výplazu na Lysou horu byl dne 8. září 1974 ustaven turisticky oddíl mládeže TOM, který si pod vedením Vojtěcha Kaděry a Stanislava Řezníčka později zvolil název Tuláci a postupným rozšiřováním čítal uvedený oddíl v roce 1975 - 19 členů, všechno mládež z Kunčic p.O. Tomíci se mimo vlastní činnosti zúčastňovali okresních, krajských i celostátních soutěží, na kterých dosahovali velmi kvalitních výsledků.

Určitou stagnaci zaznamenal odbor v období od roku 1994, kdy ze zdravotních důvodů ukončil činnost předseda odboru Alois Molata, a později byl na jeho místo zvolen Ing. Aleš Molata. Od roku 1999 vedl odbor Radomír Martiňák a v této době se činnost opět obnovila naplno a začaly probíhat akce i mimo beskydské vrcholy, které začaly v roce 1983 a skončily v roce 2009. V roce 2001 se podařilo obnovit tradiční pochod ,, Po stopách partyzánů “. Od roku 2002 pracoval do roku 2009 při KČT Kunčice p. O. i oddíl TOM. Do vedení oddílu byly za odbor zvoleny Eva Hurníková a Božena Martiňáková, od roku 2004 z řad Tomíků Jirka Cochlar a Radek Martiňák ml. V následujících letech již Tomíci v našich řadách nebyli, ale pomalu se k nám přidávaly mladší ročníky, tak se to snad někdy změní.

Od roku 2010 převzala předsednictví od svého manžela Božena Martiňáková. V této době  měl KČT Kunčice p. O. 29 základních členů, z toho 8 členů tvořilo výbor.

Předseda :                Božena Martiňáková

Místopředseda :      Rostislav Hurník

Členové výboru :    Eva Hurníková

                                   Ilona Stanečková

                                   Lenka Havlíčková

                                   Jiří Cochlar ml.

                                   Oldřich Lhotský

                                   Jan Mazal

Výbor se scházel většinou jednou za měsíc, a pokud je něco důležitého, tak se řešilo vše operativně. V roce 2005 byla přidána k pořádání celostátní charitativní akce ,, Čtyřlístek “, ze které byl výtěžek použit na výstavbu stezek pro naše handicapované spoluobčany ( vozíčkáře ), po celé naší republice, aby se i oni mohli kochat přírodou. V roce 2006 byl přidán do celostátního kalendáře akcí „ Hvězdicový výstup na vrchol Tanečnice “ ( Pustevny ).

Každý rok náš odbor pořádal zájezd na některé pohoří, jak  v České republice, tak na Slovensku. Jsou to vždy čtyři opravdu super strávené dny, protkané nejen potem při výstupech na vrcholy, ale i zábavou u táboráku a zpěvu při kytaře. Také jsme zúčastňovali akcí jiných odborů, nebo pořádali vycházky i mimo plán akcí.

Všechny naše akce byly prezentovány v našich skříňkách ( u nádraží ČD a u Huťařství ), na webových stránkách naší obce v sekci „ turisti “. Našich akcí se mohli zúčastňovat všichni zájemci o turistiku, i když nebyli členové našeho odboru. Tímto jsme zvali všechny, kdo chtěli navázat nová přátelství a poznat kus přírody, která je tu pro nás a nabízí nám aktivní odpočinek a spoustu krásných zážitků, aby se k nám přidali.

V roce 2017 Klub českých turistů v Kunčicích pod Ondřejníkem zanikl.

 

 

                                                                      Výbor KČT Kunčice pod Ondřejníkem

 

 


 

 

 

 

 

                                                     Turistický spolek Kunčice p. O.

V roce 2017 ukončil svou činnost pobočný spolek Klubu českých turistů v Kunčicích pod Ondřejníkem a v návaznosti vznikl jako právní nástupce ,,Turistický spolek Kunčice p. O.“ a je již zapsán pod identifikačním číslem 05824524. Předsedou spolku je p. Rostislav Hurník, místopředsedou p. Božena Martiňáková, hospodář p. Ilona Stanečková. Tímto oznamujeme pokračování v turistických aktivitách převážně v regionu Beskydy, rovněž na území České a Slovenské republiky. Ve spolupráci s obecním úřadem naší obce se budeme snažit zlepšovat a propagovat rozvoj turistiky. Plán našich akcí je na webových stránkách naší obce v sekci - život v obci/spolky a sdružení/turisti, taktéž zde najdete i příspěvky o akcích spolku.


 

                                                 

                  ROK 2022

 

        

                                            Plán Turistických akcí na rok 2022

 

                                                                plán akcí 2022.pdf

 

plán akcí 2022.jpg


 

 

                                        Z ČINNOSTI TURISTICKÉHO SPOLKU KUNČICE P. O.

Dne 26.3.2022 se uskutečnila první jarní vycházka za krásného slunečného počasí, v počtu 14 účastníků jsme měli namířeno ke kapličce Maří Magdalény na rozhraní Kozlovic a poté zpět okrajovou cestou Ondřejníku do našich domovů. Doufáme že zimní počasí je již za námi a takových krásných dnů na vycházky bude více.   

 

foto Kozlovice.jpg

 

 

 

                                           Z činnosti Turistického spolku Kunčice pod Ondřejníkem

V sobotu 23. 4. 2022 opět proběhlo opékání spojené s procházkou, které se z důvodu bezpečnosti již nekonalo ve starém lomu u Solárky na Ondřejníku, ale u chatky U Žabáka . Počasí bylo příznivé a přišlo celkem 14 lidí, při dobré náladě opečené buřty znamenitě chutnaly, opékání se zase vydařilo. Snad příští rok bude opět příjemné počasí a sejdeme se v hojném počtu.

                                                                                                           Výbor Turistického spolku

 

opékání 1.jpg

 

 opékaní 2.jpg

 

 

 


 

 

             orez MAS-FB-ZAKLADNIVARIANTA.jpgLogo mikroregion.jpg

 

Turistický spolek Kunčice p. O. pořádá v sobotu dne 28.5.2022 tradiční pochod ,, Po stopách partyzánů “. Akce je konána za finanční podpory MAS Frýdlantsko – Beskydy a Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy. Srdečně zveme všechny příznivce turistiky.

 

pozvání na kunčický pochod.jpg 

 

 

 

 pochod 2022.jpg

 

                                       Z činnosti Turistického spolku Kunčice pod Ondřejníkem

V sobotu 21. 5. 2022 proběhla po dvouleté přestávce u chatky U Žabáka akce na přípravu Kunčického pochodu Po stopách partyzánů, brigáda za účelem úklidu, údržby chatky a okolí. Za účasti 20 osob jsme na závěr po vykonané práci usmažili venku vaječinu a poseděli před chatkou s náležitým občerstvením. Vyšlo nám příjemné počasí, trochu jsme se na sluníčku opálili, podebatovali, rozdělili jsme na další týden úkoly, aby Kunčický pochod hladce proběhl.

                                                                               Výbor Turistického spolku

 

foto 1.jpg

 

 

 

                                                       Z činnosti turistického spolku

Dne 28. 5. 2022 se konal již 21. ročník tradičního kunčického pochodu ,, Po stopách partyzánů “. Letos byl pochod podporován Mikroregionem Frýdlantsko Beskydy a MAS Frýdlantsko Beskydy. Pochodu se zúčastnilo celkem 154 příznivců turistiky. Počasí opět přálo, tak si to snad všichni užili. Doufáme, že i příští rok bude hojná účast a příznivé počasí, už nyní se na vás těšíme a opět se budeme snažit vše dobře připravit.

Děkujeme všem, kteří pochod organizovali a pomáhali při jeho průběhu, také bychom rádi vyslovili poděkování Hospůdce Na Kopečku, která nám každoročně připravuje výbornou zelňačku pro občerstvení.

 

                                                                                         Výbor turistického spolku

 

start připraven.jpg

start 1.jpg

cíl připraven.jpgcíl 1.jpgcíl s p. starostkou obce.jpg 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                

                                                      Z ČINNOSTI  TURISTICKÉHO  SPOLKU  KUNČICE  P.  O.

Dne 18. červena se uskutečnila akce, vycházka na Velkou Stolovou. Vystoupali jsme k chatě Leopoldka a odtud se vydali dále po málo využitých stezkách s krásnou okolní přírodou. Akce se zúčastnilo za krásného slunného dne celkem 8 osob.                      

                                                                                                  Výbor turistického spolku

Velká Stolová 10.jpg

  Stolová 5.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     

 

                                                 Z ČINNOSTI  TURISTICKÉHO  SPOLKU  KUNČICE  P.  O.

Ve dnech 3. až 6. července se uskutečnil autobusový zájezd po Odersku a okolí na pěší turistiku v počtu 28 osob. Letos nám počasí ukázalo i stinnou stránku, během zájezdu 1 den propršelo, další den pršelo během dopoledne, i přesto jsme prošli krásnou přírodou, zajímavým okolím s připomínkami historické těžby břidlice, zlata i stříbra, navíc s krásnými výhledy do okolí až na Beskydy i Jeseníky. Po absolvování tras jsme mohli využít k odpočinku i zábavě krásnou terasu hotelu, ve kterém jsme byli ubytování. Snad příští rok vyjde zájezd s příznivějším počasím.                                                

                                                        Výbor turistického spolku

 

hromadné foto.JPG

 SAM_6127.JPG

 

 

                                                  Z ČINNOSTI  TURISTICKÉHO  SPOLKU  KUNČICE  P.  O.

Dne 23.7. a 27.8. proběhly 2 akce, letní kina v chatce U Žabáka, kde se promítaly zajímavé příspěvky. Červencové akce se zúčastnilo 7 lidí, na srpnovém kině nás bylo 11.                   

                                                                                                                Výbor turistického spolku

 

 foto 1.jpg

 foto 2.jpg

 

                      

 

                                

                                                               Turistický spolek Kunčice p. O.,

                                     zve všechny příznivce turistiky v sobotu dne 17. 9. 2022 na

                                           ,,Hvězdicový výstup k lovecké chatě Leopoldka‘‘

                                    Pro všechny účastníky výstupu je připravená malá upomínka

                                    a razítko chaty do osobních záznamníků

                                    Start : individuální

                                    Cíl     : chata Leopoldka 9:00 až 14:00 hod

                                    Bližší informace :

                                    manželé Hurníkovi, Kunčice pod Ondřejníkem 583, tel : 608444789, 724070127 

                                    Božena Martiňáková, Kunčice pod Ondřejníkem 405, mobil : 731101664

 

 Leopoldka - stará lesnická a arcibiskupská chata, pojmenovaná podle arcibiskupa Leopolda Prečana, který sloužil v letech 1923 až 1947 jako 11. arcibiskup olomoucký. Chata byla postavena v roce 1911, po té byla vypálena a znovu byla postavena v roce 1926, dodnes zůstala v původní podobě, je umístněna mezi dvěma horami, Malou a Velkou Stolovou na žluté turistické značce. Od chaty jsou hezké výhledy na vrchol Ondřejníku ( Skalka ), Palkovické hůrky a obce Kunčice pod Ondřejníkem a Čeladnou. Pod chatou je pramen potoku Stolovec, který má dobrou pitnou vodu. Kdo chodí podle GPS, tak přesná poloha chaty je na souřadnicích: 49°30\'25.8"N,18°18\'33.32"E. 

 

 Leopoldka 2.jpg

 pramen Stolovce

 

                                                      Z ČINNOSTI TURISTICKÉ SPOLKU KUNČICE P. O.

Dne 17. 9. 2022 se uskutečnil hvězdicový výstup k lovecké chatě Lepoldka. Za celkem chladného počasí se zúčastnilo akce 19 lidí, někteří přijeli za námi až z Ostravy. Jsme rádi, že na změněný první ročník výstupu, který byl dříve uskutečňován na vrcholu Tanečnice, přišli taktéž turisté i ze sousedních obcí.

                                                                                             Výbor turistického spolku

 

 3.jpg

 

 4.jpg

 

 

                                                                 Z ČINNOSTI TURISTICKÉHO SPOLKU

Dne 22.10.2022 se uskutečnila naše akce ,, Turistické vinobraní “, v chatce U Žabáka, za chladného a deštivého počasí jsme se sešli v počtu 19 lidí, zatopili jsme v kamnech a v příjemně vyhřátém prostředí jsme u připraveného pohoštění degustovali různé značky vín a popovídali si o našich aktivitách v letošním roce.

                                                                                                         Výbor turistického spolku

 

vinobraní 1.jpg

 

 vinobraní 2.jpg

 vinobraní 3.jpg

 

 

                                                              Z ČINNOSTI  TURISTICKÉHO  SPOLKU  KUNČICE  P.  O.

V pátek, dne 18.11.2022 proběhla za účasti 21 turistů a přátel v zasedací místnosti na obecním úřadě naše pravidelná akce, promítání, kde máme zdokumentovány akce a výlety za uplynulý rok, na které se následně podíváme na promítacím plátně, posedíme u občerstvení, probereme zážitky a vzpomínky z výletů a akcí a probíráme, co bychom uskutečnili následující rok.

                                                                                                                                     Výbor turistického spolku

 

 

1.jpg

 2.jpg

 

                                                

                                                            Z ČINNOSTI TURISTICKÉHO SPOLKU

Dne 30.12.2022 jsme uskutečnili akci zakončení roku 2022 vycházkou po cestě okolo Ondřejníku, došli jsme do chatky U Žabáka, kde bylo přichystáno občerstvení a příjemně zatopeno, za účasti 20 lidí jsme zhodnotili končící rok, povyprávěli zážitky z akcí a cestování, probrali vánoce a ve večerních hodinách jsme se rozešli do svých domovů.

Na Silvestra, dne 31.12.2022 jsme jako každoročně měli na půlnoc naplánovanou vycházku na Tabaškův kopec, kde dorazilo za teplého počasí celkem 12 lidí a díky krásnému rozhledu na Kunčice p. O. a okolní obce plné ohňostrojů jsme oslavili i s přípitkem příchod nového roku 2023.

 

                                                                                       výbor Turistického spolku Kunčice p. O.

 

 

 foto zakončení roku 1.jpg

 foto 2.jpg

 

 

                  ROK 2023

 

       plán akcí Turistického spolku Kunčice p. O. 2023 ke stažení

 

                        Z ČINNOSTI  TURISTICKÉHO  SPOLKU  KUNČICE P. O.

Dne 20.1.2023 proběhla naplánována výroční členská schůze v zasedací místnosti na obecním úřadě v Kunčicích p. O. za účasti 30 členů. Naším hostem byl starosta naší obce, ing. Jiří Mikala. Probrala se důležitá témata pro zdárný chod našeho spolku, hospodaření a naše akce. Nakonec jsme u občerstvení poseděli, podebatovali a večer jsme se rozešli do svých domovů.

 

 schůze 2.jpg

 schůze 1.jpg

 

 

Na neděli 22.1.2023 jsme měli již naplánovanou akci, procházku okolo Kunčic p. O., kterou jsme pro dobré sněhové podmínky operativně změnili na III. ročník ,,sjíždění  Střalčáku na čemkoliv “. Sešlo se nás celkem 9 a náramně jsme si zimní počasí užili. 

11.jpg 

 

14.jpg

 

                                                     Z ČINNOSTI  TURISTICKÉHO  SPOLKU  KUNČICE  P.  O.

Dne 18.2.2023 jsme díky špatným sněhovým podmínkám byli nuceni změnit naplánovanou akci Sjíždění kopce ,, Střalčáku “ na čemkoli, absolvovali jsme krátkou procházku po Kunčicích p. O., a v chatce U Žabáka  proběhla náhradní akce, zimní kino, kde se promítaly zajímavé příspěvky, sešlo se nás celkem 8.                        

                                                                             Výbor turistického