Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Pálení ohňů v obci

Pálení ohňů v obci


Obec Kunčice nemá vyhlášku regulující pálení ohňů a proto se tato činnost řídí zákony a nadřazenými předpisy.

Pakliže Vás pálení biologického odpadu obtěžuje (tedy se jedná o častější pálení materiálu, který není dostatečně vyschlý), tak je doporučován tento postup řešení:

 1. Domluva: Domluva je vždy nejlepší. Často stačí nalézt jiný termín pálení a obě strany mohou být spokojeny.
 2. Policie ČR: Pokud se domníváte, že dochází k porušení zákona, tak jediným kompetentním orgánem pro jeho řešení, je Policie ČR. Pouze ona může zajistit zápis, výpověď druhé strany apod.
 3. Přestupkové řízení: Policie ČR v takovémto případě buď samostatně koná, nebo Vám předá zápis, který můžete použít jako podklad pro přestupkové řízení. To je ale v kompetenci obce s rozšířenou působností (ORP).
  • Pro Obec Kunčice pod Ondřejníkem je ORP město Frýdlant nad Ostravicí.
  • Více informací o přestupkovém řízení naleznete na stránkách ORP Frýdlant n. O.

 

Výňatky ze zákona, nařízení a doporučení:

Ohlašování ohňů

Například Pálení čarodějnic, které se koná organizovaně a na veřejném prostranství, je třeba nahlásit.

Povinnost ohlašovat pálení se ovšem nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu (klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS. Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany k domnělému požáru, který může nahlásit například soused.

Více se můžete dozvědět zde: https://www.hzscr.cz/.../ohlasovani-paleni-biologickeho...

Další informace naleznete v doporučení Policie ČR.

 

Pálení biologického odpadu 

 
Pálení odpadů upravuje zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
 
Všechny ostatní materiály se nesmí spalovat. Pokud je listí, vyřezané klestí a další bioodpad mokrý, pálit se nesmí a tomu, kdo tak činí, hrozí pokuta ve výši 500–150 000 Kč.

 

Pět pravidel pro správné pálení odpadu na zahradě

 1. Pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let.
 2. Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dřeva apod.
 3. Pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí.
 4. K dispozici by měly být prostředky, kterými lze oheň uhasit – kbelík s vodou, lopata a písek, apod.
 5. Po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně kontrolováno po dobu 8 hodin.