Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Datum schválení Datum nabytí účinnosti Datum nabytí platnosti
Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem kterou se vydává požární řád 23.2.2023  15.3.2023  15.3.2023
Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 13.12.2022 1.1.2023  1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

13.12.2022 1.1.2023 1.1.2023
       
OZV č. 4/2021 o místním poplatku z pobytu 13.12.2021 1.1.2022 1.1.2022
OZV č. 2/2021 o místním poplatku ze psů 13.12.2021 1.1.2022 1.1.2022
OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  18.12.2019 1.1.2020 1.1.2020
OZV č. 1/2019, kterou se zrušuje 1) OZV č. 1/2002 ze dne 24.10.2002, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem a stanovuje užívání územního plánu 2) OZV č. 1/2006 ze dne 30.3.2006, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu a závazná část změny č. 2 územního plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem 6.8.2019 26.8.2019 26.8.2019
OZV č. 1/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce 13.12.2012 1.1.2013 1.1.2013

OZV č. 1/2005 o zrušení Vyhlášky Obce Kunčice pod Ondřejníkem o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny

9.3.2005 24.3.2005 24.3.2005

OZV č. 2/1998 o znaku a praporu Obce Kunčice pod Ondřejníkem a jejich uživání

30.9.1998 16.10.1998 16.10.1998

OZV č. 1/1996 o použití vyššího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

15.7.1996 1.1.1997 1.1.1997