Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky

Sbírka právních předpisů územního samosprávného celku obce Kunčice p. O.

 

Název vyhlášky Číslo právního předpisu Datum schválení Datum nabytí účinnosti Datum nabytí platnosti
Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem o nočním klidu 1/2024 30. 1. 2024  14. 2. 2024 14. 2. 2024
Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě 10/2024 30.11.2023 01.01.2024   01.01.2024  
Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 8/2024 24.10.2023  01.01.2024  01.01.2024 
Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem o místním poplatku z pobytu 9/2024 24.10.2023  01.01.2024  01.01.2024 
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů 7/2024 24.10.2023  01.01.2024  01.01.2024 

Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

6/2023  24.10.2023 01.01.2024  01.01.2024 

Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

5/2023 21.8.2023 01.01.2024 01.01.2024
Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem, kterou se zrušuje obecně závazná Vyhláška o znaku a praporu Obce Kunčice pod Ondřejníkem a jejich užívání č. 2/ 1998, ze dne 30. 9. 1998 a s účinností od 28. 10. 1998.  4/2023 13.6.2023  28.6.2023 28.6.2023
Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem kterou se vydává požární řád   23.2.2023 15.3.2023  15.3.2023
Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 2/2023  13.12.2022 1.1.2023  1.1.2023
OZV č. 1/2019, kterou se zrušuje 1) OZV č. 1/2002 ze dne 24.10.2002, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem a stanovuje užívání územního plánu 2) OZV č. 1/2006 ze dne 30.3.2006, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu a závazná část změny č. 2 územního plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem 1/2019  6.8.2019 26.8.2019 26.8.2019
OZV č. 1/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce 1/212  13.12.2012 1.1.2013 1.1.2013

OZV č. 1/2005 o zrušení Vyhlášky Obce Kunčice pod Ondřejníkem o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny

1/2005  9.3.2005 24.3.2005 24.3.2005

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon