Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Datum schválení Datum nabytí účinnosti Datum nabytí platnosti
OZV č. 4/2021 o místním poplatku z pobytu 13.12.2021 1.1.2022 1.1.2022
OZV č. 3/2021 odpadové hospodářství 13.12.2021 1.1.2022 1.1.2022
OZV č. 2/2021 o místním poplatku ze psů 13.12.2021 1.1.2022 1.1.2022
OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  18.12.2019 1.1.2020 1.1.2020
OZV č. 1/2019, kterou se zrušuje 1) OZV č. 1/2002 ze dne 24.10.2002, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem a stanovuje užívání územního plánu 2) OZV č. 1/2006 ze dne 30.3.2006, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu a závazná část změny č. 2 územního plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem 6.8.2019 26.8.2019 26.8.2019
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů a nakládání  se stavebním odpadem na území obce Kunčice pod Ondřejníkem 25.6.2015 13.7.2015 13.7.2015
OZV č. 1/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce 13.12.2012 1.1.2013 1.1.2013

OZV č. 1/2005 o zrušení Vyhlášky Obce Kunčice pod Ondřejníkem o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny

9.3.2005 24.3.2005 24.3.2005

OZV č. 2/1998 o znaku a praporu Obce Kunčice pod Ondřejníkem a jejich uživání

30.9.1998 16.10.1998 16.10.1998

OZV č. 1/1996 o použití vyššího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

15.7.1996 1.1.1997 1.1.1997