Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Životní prostředí - odpady > Velkoobjemový odpad

Informace o sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Mobilní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne v sobotu dne 23. března 2024 a provedou ho pracovníci firmy FCC Česká republika, s.r.o. spolu s pracovníky údržby obce.

 

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:

- u autobusové zastávky „U lávky“                                                  8.00 - 8.30 hod.

- u autobusové zastávky „Kostel“                                                    8.45 - 9.15 hod.

- u autobusové zastávky „Huťařství“                                               9.30 - 10.00 hod.

- u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“                                          10.15 - 11.00 hod.

 

 

Na těchto stanovištích v uvedené době může každý občan nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat nebezpečný odpad: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, autobaterie i s elektrolytem, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů apod.

 

Nebezpečný je odpad, který má nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí, proto odpad přivezte pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné firmy od Vás přímo odebrat a uložit do mobilních kontejnerů, a aby nezůstával nikde ležet bez dozoru!

Vysloužilé a nefunkční velké i malé elektrospotřebiče nejsou nebezpečný odpad, odevzdávají se průběžně do sběrného místa jako zpětný odběr.

Velké i malé elektro spotřebiče odvážejte během sběrného dne rovnou na sběrné místo na pile.

 

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ:

1. u autobusové zastávky „U lávky“                                                 8 - 10 hod.

2. u autobusové zastávky „Kostel“                                                   8 - 10 hod.

3. u autobusové zastávky „Huťařství“                                              8 - 11 hod.

4. u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“                                        8 - 11 hod.

5. u železničního přejezdu pod dřevěným kostelíkem                        8 - 11 hod.

6. u vodní nádrže v Kolibách                                                           8 - 11 hod.

7. Bystré u p. Vlastimila Píchy                                                         8 - 10 hod.

8. Koliba Tichý pod Stolovou                                                           8 - 10 hod.

 9. sběrné místo v areálu pily                                                          8 - 11 hod.

 

Na těchto stanovištích v uvedené době může každý občan nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat velkoobjemový odpad - odpad z běžného provozu, který nelze uložit do popelnice: matrace, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky apod.

Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené u jednotlivých stanovišť. Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte, uložit tento odpad pak můžete v provozní dobu do sběrného místa čp. 803 (areál Pily Kunčice p. O.), které bude otevřeno od 27. 3. 2024. 

Informace ke sběru elektroodpadů

Elektroodpady se odevzdávají do místa zpětného odběru v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803, odkud jsou zdarma odváženy smluvními kolektivními systémy. 

Provozní doba sběrného místa

Sběrné místo komunálních odpadů obce Kunčice pod Ondřejníkem se nachází v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803, kontaktní telefon 601 370 308 (Milan Řeha) a 721 831 980 (Tomáš Maralík). Sběrné místo je zároveň i místem zpětného odběru odpadů.

 

Zahájení provozu sběrného místa bude od 27. března 2024, ukončení provozu je naplánováno na 30. listopad 2024.

Ve dnech státních svátků bude sběrné místo uzavřeno!

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA:

Pondělí:          15.00 – 17.00 hod.

Středa:           15.00 – 17.00 hod.

Pátek:             15.00 – 17.00 hod.

Sobota:           10.00 – 12.00 hod.

 

 

Do sběrného místa je možno odevzdávat velkoobjemové odpady, vysloužilé elektrospotřebiče všech velikostí, baterie, zářivky, osvětlovací tělesa a tříděný odpad – plastové obaly ve žlutých pytlích, papír a kartony, sklo a železný šrot, dřevo, pneumatiky a vyjeté motorové oleje!

Další místa zpětného odběru odpadů

Náplně do tiskáren, tonery ukládejte do sběrných boxů v budově obecního úřadu.

Použité oleje z domácnosti v plastových nádobách odevzdávejte v garáži budovy obecního úřadu a do popelnic na použitý olej (také v PET láhvích) umístěných na veřejném prostranství u bytového domu pod kostelem čp. 564, u firmy Jurek S+R čp. 766 a u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem. Nedávejte, prosím, olej do skleněných nádob, při manipulaci dochází k jejich rozbití!!

Textil a oděvy ukládejte do kontejnerů na textil na stanovištích u prodejny Hruška u Huťařství, u železničního přejezdu pod dřevěným kostelíkem.

Plechovky, kovová víčka ze sklenic, hliníková víčka z jogurtů patří do kontejnerů na plasty (žlutá barva)

Kartonové krabice od mléka a džusů patří do kontejnerů na papír (modrá barva)

Bioodpad a větve ukládejte celoročně do velkých kontejneru v ohradě u garáží pod silnicí u obecního úřadu a u firmy Jurek S+R čp. 766, kde jsou volně přístupné.

 

Vážení občané a vlastníci rekreačních chat,

využijte, prosím, hromadného sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů k odvozu nepotřebných věcí a nepřistavujte je v průběhu roku ke kontejnerům na komunální odpad, kam nepatří. V případě, že nestihnete mobilní sběr, můžete v letním období roku přivézt tyto odpady v provozní dobu do sběrného místa čp. 803.

Děkuji všem, kteří přispějí k zlepšení čistoty a ochraně životního prostředí v naší obci.