Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Životní prostředí - odpady > Velkoobjemový odpad

Informace o sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Mobilní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne dne 16. září 2023 a provedou ho pracovníci firmy FCC Česká republika, s.r.o. spolu s pracovníky údržby obce.

 

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:

- u autobusové zastávky „U lávky“                                                  8.00 - 8.30 hod.

- u autobusové zastávky „Kostel“                                                    8.45 - 9.15 hod.

- u autobusové zastávky „Huťařství“                                               9.30 - 10.00 hod.

- u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“                                          10.15 - 11.00 hod.

 

 

Na těchto stanovištích v uvedené době může každý občan nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat nebezpečný odpad: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, autobaterie i s elektrolytem, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů apod.

 

Nebezpečný odpad přivezte pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné firmy od Vás přímo odebrat a uložit do mobilních kontejnerů a aby nezůstával nikde ležet bez dozoru!

 

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ:

1. u autobusové zastávky „U lávky“                                                 8 - 10 hod.

2. u autobusové zastávky „Kostel“                                                   8 - 10 hod.

3. u autobusové zastávky „Huťařství“                                              8 - 11 hod.

4. u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“                                        8 - 12 hod.

5. u železničního přejezdu pod dřevěným kostelíkem                        8 - 11 hod.

6. u vodní nádrže v Kolibách                                                           8 - 11 hod.

7. Bystré u p. Vlastimila Píchy                                                         8 - 10 hod.

8. Koliba Tichý pod Stolovou                                                           8 - 10 hod.

 9. sběrné místo v areálu pily                                                          8 - 11 hod.

 

Na těchto stanovištích v uvedené době může každý občan nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat velkoobjemový odpad: odpad z běžného provozu, který nelze uložit do popelnice: matrace, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky apod.

Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené u jednotlivých stanovišťích. Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte, uložit tento odpad pak můžete v provozní dobu do sběrného místa čp. 803 (areál Pily Kunčice p. O.), které bude otevřeno do 31. 10. 2022. 

Informace ke sběru elektroodpadů

Elektroodpady se odevzdávají do místa zpětného odběru v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803, odkud jsou zdarma odváženy smluvními kolektivními systémy. V sobotu 16. září 2023 bude sběrný dvůr otevřen od 8.00 do 12.00 hodin.

Informace o provozu sběrného místa

Sběrné místo komunálních odpadů obce Kunčice pod Ondřejníkem se nachází v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803, kontaktní telefon 734 288 922. Sběrné místo je zároveň i místem zpětného odběru odpadů - elektrospotřebiče.

Ukončení provozu sběrného místa bude 31.  října 2023,  znovu otevřen bude sběrný dvůr v březnu 2024.

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA:

Pondělí:          15.00 – 17.00 hod.

Středa:           15.00 – 17.00 hod.

Pátek:             15.00 – 17.00 hod.

Sobota:           10.00 – 12.00 hod.

 

 

Do sběrného místa je možno odevzdávat velkoobjemové odpady, vysloužilé elektrospotřebiče všech velikostí, baterie, zářivky, osvětlovací tělesa a tříděný odpad – plastové obaly ve žlutých pytlích, papír a kartony, sklo, železný šrot a pneumatiky.

Další místa zpětného odběru odpadů

Náplně do tiskáren, tonery ukládejte do sběrných boxů v budově obecního úřadu.

Použité oleje z domácnosti v plastových nádobách odevzdávejte v garáži budovy obecního úřadu a do popelnic na použitý olej (také v PET láhvích) umístěných na veřejném prostranství u bytového domu pod kostelem čp. 564, u firmy Jurek S+R čp. 766 a u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem. Nedávejte, prosím, olej do skleněných nádob, při manipulaci dochází k jejich rozbití!!

Textil a oděvy ukládejte do kontejnerů na textil na stanovištích u prodejny Hruška u Huťařství, u železničního přejezdu pod dřevěným kostelíkem.

Plechovky, kovová víčka ze sklenic, hliníková víčka z jogurtů patří do kontejnerů na plasty (žlutá barva)

Kartonové krabice od mléka a džusů patří do kontejnerů na papír (modrá barva)

Bioodpad a větve ukládejte celoročně do velkých kontejneru v ohradě u garáží pod silnicí u obecního úřadu, kde jsou volně přístupné.

 

Vážení občané a vlastníci rekreačních chat,

využijte, prosím, hromadného sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů k odvozu nepotřebných věcí a nepřistavujte je v průběhu roku ke kontejnerům na komunální odpad, kam nepatří. V případě, že nestihnete mobilní sběr, můžete v letním období roku přivézt tyto odpady v provozní dobu do sběrného místa čp. 803.

Děkuji všem, kteří přispějí k zlepšení čistoty a ochraně životního prostředí v naší obci.