Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Životní prostředí - odpady > Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad

Sběr velkoobjemového odpadu 18.9.2021

Informace o sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů 

Mobilní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne dne 18. září 2021 a provedou ho pracovníci firmy FCC Česká republika, s.r.o. spolu s pracovníky údržby obce.

Stanoviště pro sběr nebezpečných odpadů

u autobusové zastávky „U lávky“ od 8.00 do 8.30
u autobusové zastávky „Kostel“ od 8.45 do 9.15
u autobusové zastávky „Huťařství“ od 9.30 do 10.00
u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“  od 10.15 do 11.00

Na těchto stanovištích v uvedené době může každý občan nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat nebezpečný odpad: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, autobaterie i s elektrolytem, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů apod.

Nebezpečný odpad přivezte pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné firmy od Vás přímo odebrat a uložit do mobilních kontejnerů a aby nezůstával nikde ležet bez dozoru!

Stanoviště pro sběr velkoobjemových odpadů

1. u autobusové zastávky „U lávky“  8.00 - 10.00
2. u autobusové zastávky „Kostel“  8.00 - 10.00
3. u autobusové zastávky „Huťařství“  8.00 - 11.00
4. u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“ 8.00 - 11.00
5. u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem 8.00 - 11.00
6. u vodní nádrže v Kolibách  8.00 - 11.00
7. Koliba Tichý pod Stolovou 8.00 - 10.00
8. sběrné místo v areálu pily 8.00 - 11.00

Na těchto stanovištích v uvedené době může každý občan nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat velkoobjemový odpad: odpad z běžného provozu, který nelze uložit do popelnice: matrace, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky apod.

Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené u jednotlivých stanovišť. Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte, uložit tento odpad pak můžete v provozní dobu do sběrného místa čp. 803 (areál Pily Kunčice p. O.), které bude otevřeno do 30. 10. 2021. 

Informace ke sběru elektroodpadů

Elektroodpady se odevzdávají do místa zpětného odběru v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803, odkud jsou zdarma odváženy smluvními kolektivními systémy. V sobotu 18. září 2021 bude sběrný dvůr otevřen od 8.00 do 11.00 hodin.