Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Kunčice pod Ondřejníkem

2. Důvod a způsob založení

Obec Kunčice pod Ondřejníkem (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Organizační schéma OÚ

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Kunčice pod Ondřejníkem
  Kunčice pod Ondřejníkem č. 569
  739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Kunčice pod Ondřejníkem
  Kunčice pod Ondřejníkem č. 569
  739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 556 850 154

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.kuncicepo.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Kunčice pod Ondřejníkem
  Kunčice pod Ondřejníkem č. 569
  739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  obecni.urad@kuncicepo.cz
  starosta@kuncicepo.cz (starosta)
  mistostarosta@kuncicepo.cz (místostarosta)

 • 4.8 ID datové schránky

  i8cbdbu

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1682010349/0800 (Česká spořitelna, a.s., platby lze uhradit i v hotovosti na Obecním úřadě v Kunčicích p. O.)
Platby vodného a stočného: 1735758319/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

6. IČO

00296856

7. DIČ

CZ00296856 Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Aktuální:

Starší:

Odpovědi na žádosti dle zákona 106/1999 Sb.