Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Životní prostředí - odpady > Topení > Co rozhodně do kamen nepatří

Co rozhodně do kamen nepatříPlasty

Při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Spalováním plastových folií (PP, PE) a PET lahví se do ovzduší dostávají toxické polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do žlutých kontejnerů na plasty. Spalováním polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý styren. Při spalování výrobků z PVC vznikají vysoce jedovaté dioxiny a sloučeniny chlóru.

Plasty

Chemicky ošetřené dřevo

Tzn. staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, natřená prkna – při spalování se mohou uvolňovat dioxiny (až 500x více než při použití palivového dříví) a dráždivý formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo patří do sběrného dvora na svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Palety

Nápojové kartony

Spalování nábojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří v naší obci do kontejnerů na papír.

Nápojové kartony

Celobarevné letáky a časopisy

Obsahují v tiskařských barvách často velké množství těžkých kovů, které se při spalování uvolňují. Papír patří do modrých kontejnerů na tříděný odpad nebo jej můžete odevzdat ve škole 1x měsíčně v rámci sběru starého papíru.

Stránka z novin použitá při rozdělávání ohně neuškodí, pálení stohů novin a časopisů však ano! Spalováním papíru navíc ničíme cennou surovinu.

Staré pneumatiky

Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky rozhodně nepatří do lesa ani do kotle, ale do sběrného dvora.

Staré pneumatiky

Biologický odpad

Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdrojem nebezpečných a dráždivých látek, pokud je pálíme na zahradě. Zbytky rostlin patří nejlépe na kompost nebo do směsného odpadu.

Bioodpad

Nebezpečné odpady

(zbytky léků, barev, baterie, a další) odevzdáváme podle svého druhu do lékárny, do sběrného dvoru nebo v rámci sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Baterie

Zákon o ochraně ovzduší rovněž zakazuje spalovat v lokálních topeništích kaly, proplástky (prorostlé uhlí nižší kvality) a lihnit.

Nespalujme doma odpady!

Čím topíme, to dýcháme!