Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Sociální oblast > Charitní sociálně aktivizační služby

Charitní sociálně aktivizační službyCharita Frenštát pod Radhoštěm nabízí

Charitní sociálně aktivizační služby 

 • identifikátor: 3675911

Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charity Frenštát pod Radhoštěm (dále jen „CHSAS“) je poskytovat podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž život a zdravý vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé životní situace, kterou rodina sama bez pomoci nedokáže překonat.

Cílem je posilovat samostatnost rodiny při vedení domácnosti a výchově dětí, aby děti mohly setrvat v rodinném prostředí a předešlo se ústavní péči.

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • pracovně výchovná činnost s dětmi,
  • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
  • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
  • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Fakultativní činnost při poskytování CHSAS

 • Klub Klubíčko – setkávání rodičů s dětmi

Cílová skupina

 • Rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.
  • Rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě.
  • Rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách.
   • Rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze…).
   • Rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na výchově a výživě dětí.
    • Rodiny s dětmi ohrožené trestnou činností.
    • Rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí.
    • Rodiny, kde je nezletilý rodič.
    • Rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení.
    • Rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce.
    • Rodiny azylantů.
    • Rodiny, jejichž členům byl na základě rozhodnutí soudu stanoven dohled.
    • Rodiny ohrožené domácím násilím.
    • Rodiny zajišťující náhradní rodinnou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby).
    • Rodiny, kterým byly odebrány děti z důvodu nevyhovujících bytových, nebo vztahových podmínek v rodině.

Dostupnost poskytované služby:

 • Terénní služba CHSAS je poskytována ve všední dny od 7:00 – 15:00.
 • Ambulantní služba CHSAS je poskytována v úterý od 8:00 – 12:00.

Služby CHSAS jsou poskytovány rodinám žijícím na území města Frenštát pod Radhoštěm a dále v těchto obcích: Bordovice, Čeladná, Hukvaldy, Kozlovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov, Měrkovice, Mniší, Rychaltice, Sklenov, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Vlčovice.

Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně, fakultativní za úhradu.

Kontaktní pracovník pro více informací:

Mgr. Michaela Koloničná, vedoucí CHSAS, sociální pracovnice

mob.: +420 732 955 839, email: michaela.kolonicna@frenstat.charita.cz