Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Investiční akce obce > Chodník k DPS a související infrastruktura - popis

Chodník k DPS a související infrastruktura - popisStavební akce Chodník k DPS a související infrastruktura je naší největší stavební akcí letošního roku. Také se jedná o velmi dynamický projekt, kdy se nám podařilo docílit několika vylepšení. Předně bude podél celého chodníku vybudováno veřejné osvětlení a také se nám jej nakonec podaří postavit až úplně k DPS, neboť pozemek vedle DPS na začátku dubna letošního roku změnil majitele a ten dal se stavbou souhlas. Další dobrou zprávou je, že na část chodníku k DPS nakonec dostaneme dotaci i od Moravskoslezského kraje.

Celkové předpokládané náklady na chodník zahrnuté do letošního rozpočtu 6.565.000Kč. 

Náklady na vybudování vodovodu Parmovice jsou ve výši 644.000 Kč

Náklady na napojení lokality Parmovice na kanalizaci jsou ve výši 3.969.000 Kč.

Stavbu realizuje společnost Cobbler s.r.o. ze Zašové.

Akce se skládá z těchto částí:

 

Dotační část chodníku (SFDI)

Část od Huťařství k benzinové pumpě - název projektu dle SFDI Bezbariérový chodník v obci Kunčice pod Ondřejníkem I. Etapa – I. část (od centra obce směrem k bytovému domu na Frenštát p. R.) - ISPROFOND 5817510195.

Dotace Státního fondu dopravní infrastruktury – 2.904.409 Kč

Logo SFDI

Dotační část chodníku (MSK)

Část chodníku od benzinové pumpy k rozcestí k bytovému domu – název projektu dle dotace MSK - „Chodník k DPS Kunčice pod Ondřejníkem  I.etapa - 2. část“.

Dotace Moravskoslezského kraje -  400.000 Kč

MSK logo

Nedotační část chodníku

Část chodník od rozcestí k bytovému domu k bytovému domu, „Chodník k DPS Kunčice pod Ondřejníkem II. etapa.

Vodovod a kanalizace

 stavba inženýrských sítí pod částí chodníku, tedy vybudování vodovodu Parmovice a napojení lokality Parmovice na kanalizaci, tedy položení části kanalizace pro danou lokalitu včetně stavby splaškové kanalizace k DPS - pod chodníkem, místní komunikací a silnicí a dále stavbu splaškové kanalizace k DPS – od hasičárny k silnici.

Na obecní vodovod Parmovice se budou moci napojit 4 objekty (aktuálně 15 trvale bydlících osob) a dále v budoucnu bude mít možnost se napojit 1 stavební pozemek.

Na kanalizaci se bude moci napojit stejný počet a dále bytový dům č.p. 311 (aktuálně 7 bytů - s možností další bytové výstavby v budoucnu).

Veřejné osvětlení chodníku 

jedná se o vybudování veřejného osvětlení podél celého chodníku, celkem 21 stožárů a svítidel.

Bude vybudováno veřejné osvětlení podél celého chodníku, celkem 21 stožárů a svítidel. Elektropráce a dodávky elektrotechnických zařízení zajistí na základě Smlouvy o dílo společnost Elektro Pavlica s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm, za cenu 643.626,00 Kč vč. DPH.

Smlouvy a případné dodatky k nim vztahující se k výše uvedeným akcím jsou zveřejněny na našem profilu zadavatele zde: