Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Investiční akce obce > Přístavba základní školy

Přístavba základní školyZpráva o výsledku realizace akce

Obec Kunčice pod Ondřejníkem – Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského, evidenční číslo akce poskytovatele dotace (MFČR): 298D213000136

Investiční záměr byl zaměřen na navýšení kapacity základní školy při Základní škole a mateřské škole Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Zřizovatelem této školy je obec Kunčice pod Ondřejníkem. Stavba byla zhotovitelem předána dne 11.09.2019. 13.9.2019 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby a od 16.9.2019 je stavba užívána ke svému účelu.  

Kapacita základní školy byla vybudováním samostatné přístavby školy navýšena o 30 dětí na celkových 260 dětí a kapacita školní družiny na 120 dětí.

Realizací projektu byl vyřešen dlouhodobý problém s kapacitou základní školy. Kromě navýšení kapacity školy i školní družiny došlo realizací projektu také k výraznému zkvalitnění zázemí pro vzdělávání v naší obci. Vybudování přístavby získala škola 4 krásné nové učebny, které aktuálně bude využívat na družinu a mimoškolní aktivity, ale s možností přeměny na standartní nebo odborné učebny v budoucnu. Již nyní může škola prostory využívat v dopoledních hodinách např. na výuku jazyků nebo další dělené předměty. V neposlední řadě škola získala vybudováním výtahu bezbariérový přístup do všech nově vybudovaných prostor i do prostor „staré“ části školy.

Díky vybudování přístavby vzniklo propojení školy s venkovním sportovním areálem a nové zázemí pro venkovní sportoviště. Unikátní jsou prostory výstavní Galerie Karla Svolinského, které může škola využívat i pro výuku (např. hudební a výtvarné výchovy) a také pro mimořádné akce školy (divadelní představení, besídky, soutěže a další).

Propojením s dalšími projekty se nám podařilo vybudovat moderní školu. Jsme přesvědčení, že investice do vzdělávání se dlouhodobě vyplatí. Škola je důležitým hybatelem společenského života na vesnici, výstupy projektu se tak dotknou všech generací v naší obci.

Celkové náklady akce: 30.648.844,02 Kč 

z toho:

Náklady přípravy a zabezpečení výstavby: 1.922.120 Kč

Náklady stavební nebo technologické části stavby: 28.682.316,73Kč

Náklady strojů a zařízení: 44.407.29 Kč

Jiné nestavební náklady: 0

Poskytnutá státní dotace z programu Ministerstva financí na Podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí : 17.408.000 Kč

Vlastní zdroje účastníka programu: 13.240.844,02 Kč (rozpočet obce)

Jiné zdroje: 0

Parametry stanovené poskytovatelem v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

  Stanoveno v RoPD Skutečnost
Obestavěný prostor nové přístavby 3 726 m3   3 726 m3
Užitková plocha  1 030 m2  1 030, 20 m2
Čistá užitková plocha 501 m2  624,1 m2
Kapacita – počet nových tříd 4 4