Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Investiční akce obce > Projekty IROP/ MAS ve škole

Projekty IROP/ MAS ve školeBudování zázemí pro knihovnu

Na tento projekt jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova získanou prostřednictvím MAS Frýdlantsko-Beskydy.  Chtěla bych velice poděkovat zaměstnankyním naší Místní akční skupiny, paní Radaně Malouškové a paní Zuzaně Pavliskové za velkou pomoc při administraci této dotace.

logo MAS Frýdlantsko Beskydy

Celkové výdaj projektu, na které může být poskytnuta dotace byly stanoveny ve výši 498.641 Kč, celková přiznaná výše dotace je ve výši 398.912 Kč
Předmětem projektu byla rekonstrukce prostor bývalého zdravotního střediska, které byly od roku 2018 prázdné. Protože žádní odborní lékaři neměli o prostory zájem, rozhodla se je obec využít pro potřeby místní knihovny a také jako místo pro volnočasové aktivity široké veřejnosti, zejména pak jako místo pro setkávání matek s dětmi a seniorů.

Rekonstrukcí  došlo k technickému zhodnocení stávající budovy. Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího WC, v chodbě, v místnosti knihovny a ve společenské místnosti byla provedena rekonstrukce podlahy. Do knihovny byly pořízeny nové regály na knihy – byl pořízen kvalitní Library systém - celokovový profesionální stavebnicový systém určený pro ukládání knih.

Dále byl v rámci tohoto projektu pořízen dataprojektor, který bude využíván jak pro činnost knihovny, tak pro volnočasové aktivity široké veřejnosti. Dataprojektor a promítací plátno budou umístěny ve společenské místnosti, s variací promítání na chodbě, která bude pro svou prostornost moci být také variabilně využívána pro aktivity knihovny i pro volnočasové aktivity široké veřejnosti.

Realizací projektu dostane místní knihovna v Kunčicích pod Ondřejníkem dostatečné prostory pro svou činnost.

Také jsme provedli kompletní rekonstrukci elektroinstalace. Součástí prostor je také kuchyňka, jejíž rekonstrukce také není předmětem dotace. Tyto náklady jsou tak plně hrazeny z rozpočtu obce. Kromě nově pořízeného vybavení z dotace, bude také použito stávající vybavení ve vlastnictví obce (zejména nábytek a stoly). Obměna vybavení bude postupně realizována z rozpočtu obce.

Stěhování do knihovny proběhne v průběhu měsíce srpna. Čtenáře přivítáme v září. Těšíme se na Vás 

Budování zázemí pro knihovnu
Budování zázemí pro knihovnu
Budování zázemí pro knihovnu