Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Investiční akce obce > Napojení oblasti IV. - Bystré na OOV

Napojení oblasti IV. - Bystré na OOVKunčice pod Ondřejníkem, napojení oblasti IV. Bystré na OOV 

5. května jsme předali staveniště a největší stavební akce v oblasti vodovodů za posledních několik let taky byla zahájena. Stavba bude realizována v období od května do konce října 2021. Smlouva o dílo byla uzavřena se společností Cobbler s.r.o. ze Zašové za cenu 5.497.977,78 Kč bez DPH. Výkonem technického dozoru stavebníka a také výkonem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl na základě příkazní smlouvy pověřen pan Kamil Herůdek ze Sedlnice, za celkovou cenu 168.000 Kč bez DPH.

Smlouva o dílo je zveřejněna na našem profilu zadavatele.

Na akci obdržíme dotaci ve výši 3.000.000 Kč od Státního fondu životního prostředí. Již jsme obdrželi Rozhodnutí ministra životního prostředí.

Uznatelnými náklady dotace jsou: Přívodní řad K1, technologické vystrojení

Neuznatelnými náklady je pak vodovodní řad K2.

NPZP pamětní deska

Národní program Životní prostředí

Jedná se o největší stavební akci v této oblasti. Účelem této stavby je zásobení obydlených nemovitostí v lokalitě nad nádražím pitnou vodou z veřejného vodovodu. Návrh vodovodu byl vyvolán potřebou propojení stávajících dvou vodovodních systémů, které jsou v obci provozovány. Z důvodu budoucího odpojení části lokality obce Kunčice pod Ondřejníkem, za železniční tratí, od vodovodního zdroje ve vodojemu Bystré je nutné realizovat 476,50 m propojovacího vodovodního potrubí a malou automatickou čerpací stanici (ATS) na hranici současných tlakových pásem. Jedná se o stavbu malé automatické čerpací stanice, která zajistí vytlačení pitné vody do oblasti s vyšší nadmořskou výškou. V rámci projektu bude vybudován zděný nadzemní objekt. Stanice bude osazena automatickou tlakovou stanicí se dvěma celonerezovými čerpadly, chod čerpadel bude řízen střídavě přes tlakovou nádrž a rozvaděč s řídicí jednotkou se signalizací. Navazující zásobovací řad K2 bude proveden z důvodu požadovaného zásobení stávající rodinné zástavby pitnou vodou z obecního vodovodu.  Zásobovací řad K2 DN 80 délky 236m je zásobovacím řadem a není součástí žádosti o dotaci. Na přívodní řad K1 nebude v budoucnu realizována žádná domovní přípojka pitné vody. Domovní přípojky jsou a do budoucna budou řešeny z místní rozvodné sítě. Projekt řeší propojení vodovodní sítě v majetku a provozování Obce Kunčice pod Ondřejníkem a zásobení stávajícího horního tlakového pásma pomocí malé automatické čerpací stanice. Navržený systém umožní odpojení části stávající vodovodní sítě od zdroje ve vodojemu Bystré, který bude nahrazen vlastní kapacitou vodojemu 2x250 m3 Kunčice pod Ondřejníkem.

Michaela Šebelová, starostka obce