Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Životní prostředí - odpady > Termovize v prevenci požárů

Termovize v prevenci požárůS příchodem zimního období přichází ruku v ruce i potřeba vytápění. Ať se jedná o topidla na tuhá paliva,plyn, top.oleje nebo elektřinu, vždy je tato činnost spojena s rizikem požárů. Na značném počtu požárů mají podíl i v poslední době oblíbené krby a krbová kamna. Příčin požárů může být celá řada. Chyby v provozu topidel, neodborné instalaci, zanedbáni povinností stanovených právními předpisy. Pokusme se na některé aspekty těchto příčin podívat.

Častou příčinou vzniku požárů je špatný technický stav topidel, které nejsou pravidelně kontrolovány. Scházející revize spotřebičů mají v případě požáru neblahý vliv na plnění náhrad od pojišťoven. Také vybavení domácnosti přenosnými hasícími přístroji ve smyslu vyhl. 23/2008 Sb. je značně podceňováno. Až když hoří a voda není vždy tím nejvhodnějším hasivem, zjišťuje majitel domu, že např.práškový hasící přístroj nebo hasící rouška mu mohly ušetřit značné finanční náklady. V praxi je často pro účely kolaudace přístroj zapůjčen a po kolaudaci zůstává dům bez této ochrany. V době, kdy většina zařízení je závislá na elektrické energii, hašení vodou je možné až po vypnutí objektu od elektrické energie. Požár je však již rozšířen na většinu objektu. Jednou z výrazných příčin vzniku požárů jsou komíny a odtahy spalin z topidel. Vyhláška 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů ukládá majitelům komínů celou řadu povinností. Nejen povinnost počínat si tak, aby požár nevznikl,ale také aby byla prováděna pravidelná údržba a preventivní kontroly. Příloha č.1 ukládá povinnost pravidelného čistění komínů a to:

kotly do 50 kW

pevná paliva

kapalná

plynná

 

celoročně

sezonně

   

čištění spalinové cesty

3x

2x

3x

1x

kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

1x

výběr pevných částí

1x

1x

1x

1x

Přesto, že si vlastník může vymetení provést sám, odbornou prohlídku může provádět pouze odborný kominický závod. Ve své praxi jsem se již několikrát setkal s podnikavci, kteří si chtěli přivydělat, ale jejich prohlídka byla shledána neplatnou. Proto doporučuji všem ověřit si oprávnění k provádění těchto služeb, než si tohoto člověka pustíme do domu. Mnohdy jsou majitelům domů doporučovány a za vysokých nákladů realizovány různé úpravy komínů, montáže nadstavců apod. Celá řada těchto technických vylepšení však nemusí být ve svém důsledku tou slibovanou úsporou topných nákladů, ale mohou být příčinou i vážné závady nebo usmrcení kysličníkem uhelnatým.Základem bezpečného provozu topidel je však prevence. Dobře provedená prohlídka spotřebiče, odtahu spalin i komína může odhalit celou řadu vážných závad. Bez použití moderní techniky však nelze některé závady spolehlivě odhalit a určit příčiny. Vypálená vnitřní vyzdívka, trhliny, nadměrné prohříváni stropních konstrukcí, poškozené zaústění kouřovodů, dřevěné stavební prvky v tělesech komínů, špatná instalace krbů a krbových kamen. Je to pak jen otázka času, než se tyto vady projeví.

Moderní termovizní technika a další měřicí zařízení umožňují odhalovat takováto místa a majiteli včas provést opravu. Nezvyklé zvýšení teploty na povrchu topných těles, vodičů el.instalace a dalších součásti staveb nebo technických zařízení signalizuje zpravidla možnost závady a závisí jen na posouzení, zda tato teplota je v souladu s provozními podmínkami, nebo signalizuje vážnou poruchu. Například u komína poškozená vyzdívka nebo trhlina se projevuje výrazným nárůstem teploty. Pokud je však komín omítnut, obílen vápnem a nedojde k propálení zdiva, nemusí tato závada být při běžné vizuální kontrole patrná.Tepelně namáhané dřevěné konstrukci, stačí i teplota kolem 100°C aby se vznítila. Termovizní technika nám pomáhá tyto nedostatky odhalovat a je tudíž důležitou součásti prevence proti požárům. Občané mající zájem o tuto službu mohou volat na tel. +420 721 828 353.

Miloslav Hrdý - odborně způsobilá osoba v PO

Komín