Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Životní prostředí - odpady > Fritovací olej do kanálu nepatří - poděkování

Fritovací olej do kanálu nepatří - poděkováníDěkujeme za sběr olejů

Je to již více než rok, co je možné v obci Kunčice pod Ondřejníkem odevzdávat použité jedlé oleje. Nejprve bychom vám všem za Trafin Oil, který oleje sbírá, rádi poděkovali.

Obec Kunčice pod Ondřejníkem se totiž v naší evidenci odběrů oleje umisťuje na velmi dobrých pozicích mezi ostatními zapojenými obcemi. Za dobu naší spolupráce se vybralo už úctyhodných 145 litrů!

Tím, že olej po vaření nevylijete do dřezu nebo toalety, pomáháte přírodě. Olej se totiž v takovém množství špatně rozkládá. Uleví se také kanalizacím a čističkám odpadních vod, které oleji a tuky vždy velmi trpí. Snižují se náklady na provoz a údržbu čističek a kanalizací.

Česko patří v Evropě mezi špičku ve třídění papíru, skla či plastů. Všichni jsme si zvykli odkládat tyto suroviny do barevných kontejnerů. Stejně tak si přejeme, aby i oleje nekončily v odpadech, ale ve správných kontejnerech. Ještě jednou děkujeme všem těm, co se snaží.

Za Trafin Oil
Pavel Drábek

Můžete se podívat i na toto video: www.youtube.com/watch?v=4RhcCezWYH8. Je tam vidět, jak vypadá odpadní potrubí znečištěné tuky

Potravinářské tuky a oleje mohou způsobovat závažné problémy v kanalizačním systému, a to jak mechanické - zanášení kanalizace, tak i hygienické - zápach. Stejně tak působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod, kde zhoršují sedimentační vlastnosti kalu a následně tedy i účinnost a odtokové parametry.

Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují další příměsi. Ty ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je. Uvádí se, že dvě třetiny vypouštěných tuků se zachytí v kanalizaci. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny, a ty následně zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku, a musí být proto velmi nákladně odstraňovány. V extrémních případech vznikne tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace.

Aby se předešlo potížím se zanášením kanalizace, doporučujeme občanům, abyste tuk dávali např. do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelijte do PET lahve či láhve od oleje a můžete jej v horším případě takto vyhodit do popelnice nebo raději odevzdat na obecní úřad, kde bude shromažďován a dále předán k druhotnému ekologickému zpracování. Tuto službu můžete nově využívat od 5.12., kdy poběží zkušební provoz, po určité době může být upraveno dle získaných poznatků, o čemž budeme včas informovat.

Možnost odevzdání kuchyňských olejů na OÚ je každé pondělí 7.30 - 9.00 a 14.00 - 17.00 v garážích obecního úřadu nebo i jindy po dohodě s panem Kubínem (tel. +420 734 412 707).

zpracovali: Obecní úřad ve spolupráci s komisí pro životní prostředí