Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Investiční akce obce > Nové centrum obce > Uzavřena smlouva na vypracování PD 1.etapy

Uzavřena smlouva na vypracování PD 1.etapy3.9.2018

RO projednala a schválila Smlouvu o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Ing. arch. Martinem Maternou, sídlem Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro pozemní a krajinářskou stavbu na základě vítězného návrhu urbanisticko – architektonické soutěže "Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem" – první etapou bude revitalizace prostoru před obecním úřadem a vybudování parkoviště  (viz. obr.), v rozsahu: architektonická studie, projektová dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně výkazu výměr a následného autorského dozoru. Celková dohodnutá cena za dílo je ve výši 675 180,- Kč vč. DPH. Předpokládané náklady předmětných stavebních prací jsou ve výši 6 mil. Kč.

Aktualizace ke dni 17. března 2019

V únoru 2019 byl uzavřen Dodatek č. 1  k výše uvedené smlouvě. Předmětem dodatku je rozšíření vymezeného území o plochu zvýšené křižovatky a navazujícího chodníku a o přípravu dokumentace pro návrh místní úpravy zóny 30.

Cena díla se zvyšuje z níže uvedených důvodů:

  • na základě časové náročnosti na prostudování předchozího stupně již vypracované dokumentace a seznámení s požadavky objednatele (stanovené mj. na základě koordinační schůzky dne 8. 11. 2018 se zástupci Policie ČR Dopravní inspektorát Frýdek - Místek, Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, zhotovitelem a zástupci obce)
  • cena za provedení díla zohledňuje navýšení předpokládaných nákladů stavby, jedná se o navýšení o plochu zvýšené křižovatky a navazujícího chodníku. Celková navýšená plocha činí 360 m2, odhad navýšení investičních nákladů je 720 tis. Kč (na celkových na 6, 75 mil. Kč)
  • v navýšení je započítáno i zpracování hlukové studie, která musí být zpracována na základě požadavku Krajské hygienické stanice

Navýšení ceny díla je celkově o 76 200 Kč bez DPH (tedy o 92 202 Kč vč. DPH ve výši 21%). Nová cena díla činí 634 200 Kč bez DPH (tedy 767 382 Kč vč. DPH ve výši 21%).

Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

Vizualizace: Ing. arch. Martin Materna, WMA Architects, Opava

Vizualizace a plány
Vizualizace a plány
Vizualizace a plány