Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Obec provozuje > Pohřebnictví > Aktuality z pohřebnictví > Výzva uživatelům hrobových míst

Výzva uživatelům hrobových místVýzva uživatelům hrobových míst u kostela Maří Magdalény 20.10.2021

Vážení nájemci hrobových míst,

Obec Kunčice pod Ondřejníkem je provozovatelem veřejných pohřebišť – urnového háje u dřevěného kostela sv. Prokopa a Barbory a hřbitova u kostela Maří Magdalény.

Dle § 25 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen zákon o pohřebnictví), ve znění pozdějších předpisů, lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa.

Bohužel u Vašeho hrobového místa nemáme k dispozici žádné údaje o nájemci, funkční adresu, či jakýkoliv kontakt. Prosíme Vás tedy o kontaktování pracovníka obecního úřadu, který má agendu hrobů na starosti, abychom mohli následně zaslat Smlouvu o nájmu a další dokumenty s agendou spojené.

S ohledem na výše uvedené si Vás dovolujeme upozornit, že lhůta zveřejnění tohoto oznámení počíná běžet 20.10.2021. Nebude-li smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena do 3 let od uvedeného dne, dosavadní právo zanikne a na hrobové místo včetně příslušenství bude uplatněn režim opuštěnosti majetku dle § 1045, 1050 OZ.

Toto oznámení bude vyvěšeno na veřejném pohřebišti po celé období, po které platí výzva k uzavření nájemní smlouvy, tzn. v období od 20.10.2021 – 20.10.2024. Seznam hrobových míst naleznete pod výzvou, fotografie v galerii zde.

Velmi Vám předem děkujeme za Vaši spolupráci při uzavírání smluv a doplňování Vašich údajů.

032 H Neznámý nájemce - výzva
034 H Neznámý nájemce - výzva
044 H Neznámý nájemce - výzva
201 H Neznámý nájemce - výzva
216-217 H Neznámý nájemce - výzva
220-221 H Neznámý nájemce - výzva
245-246 H Neznámý nájemce - výzva
247-248 H Neznámý nájemce - výzva
260 H Neznámý nájemce - výzva
261 H Neznámý nájemce - výzva
262 H Neznámý nájemce - výzva
263 H Neznámý nájemce - výzva
278 H Neznámý nájemce - výzva
282 H Neznámý nájemce - výzva
309 H Neznámý nájemce - výzva
312 H Neznámý nájemce - výzva
321 H Neznámý nájemce - výzva
362-363 H Neznámý nájemce - výzva
406 / 407 H Neznámý nájemce - výzva
470 H Neznámý nájemce - výzva
477 / 478 H Neznámý nájemce - výzva
492 H Neznámý nájemce - výzva
493 / 494 H Neznámý nájemce - výzva
505 H Neznámý nájemce - výzva
513 H Neznámý nájemce - výzva
534 H Neznámý nájemce - výzva
548 H Neznámý nájemce - výzva
580 H Neznámý nájemce - výzva
583 H Neznámý nájemce - výzva
584 / 585 H Neznámý nájemce - výzva
586 / 587 H Neznámý nájemce - výzva
592 / 593 H Neznámý nájemce - výzva
610 H Neznámý nájemce - výzva
864 / 865 H Neznámý nájemce - výzva

S pozdravem

Mgr. Michaela Šebelová
Starostka

Kontaktní osoba ve věci sjednávání smluv o nájmu hrobových míst: Majerková Kristýna

Telefonní číslo: +420 725 506 901
E-mail: kristyna.heczkova@kuncicepo.cz