Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Samospráva obce > Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce


Vedení obce

Ing. Jiří Mikala
starosta
+420 556 850 171, +420 724 161 964
starosta@kuncicepo.cz
Petr Tryščuk
místostarosta
+420 556 843 192, +420 736 773 930
mistostarosta@kuncicepo.cz

Rozdělení kompetencí / zodpovědných oblastí

Starosta: Ing. Jiří Mikala

 • zastupuje obec navenek
 • výkon zákonných povinností dle zákona o obcích (např. rozpočet, vnitřní kontroly, přezkoumání hospodaření, personalistika, informování veřejnosti o činnosti, zabezpečení výkonu přenesené působnosti, zajištění chodu obecního úřadu atd.)
 • svolávání schůzí rady a zastupitelstva obce, příprava materiálů na jednání, zápisy
 • spolupráce se Základní školou a mateřskou školou Karla Svolinského, p.o.
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem, krizové řízení
 • řízení projektů
 • dotační management
 • veřejné zakázky
 • zajišťování smluv na energie
 • sociální oblast - spolupráce s MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, Domem s pečovatelskou službou (senior TAXI), Charitou Frýdek – Místek a Frenštát pod Radhoštěm
 • smluvní záležitosti
 • koordinace přípravy strategických rozvojových dokumentů a průběžná kontrola jejich plnění
 • další běžná denní agenda
 • meziobecní spolupráce
 • zastupování v MAS Frýdlanstko – Beskydy
 • participace na místním akčním plánu vzdělávání

Místostarosta: Petr Tryščuk

 • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci
 • příprava podkladů pro schůze rady a zastupitelstva obce
 • organizace technických pracovníků obce
 • stanovení plánu údržby obecního majetku a jeho zajištění (revize)
 • zajišťování smluv na telefony
 • technické zajištění Kunčické pouti
 • správa obecních lesů
 • údržba hřbitova a urnového háje
 • řízení zimní údržby a posypu místních komunikací a chodníků
 • veřejné osvětlení
 • problematika komunálního, velkoobjemového, separovaného a dalšího odpadu
 • oblast životního prostředí
 • záležitosti vodovodů a kanalizací
 • řízení projektů výstavby vodovodů a chodníků a jejich projektové přípravy
 • ztracení psi
 • správa IT, zajištění on-line přenosu ZO
 • administrace webových stránek obce, webové aplikace
 • nájmy v obecních nemovitostech (byty, prostory sloužící k podnikání atd.)
 • dotační management a řízení dotačních programů
 • dopravní obslužnost
 • vyvěšování vlajek
 • Varovný a protipovodňový systém
 • spolupráce s MAS Frýdlanstko – Beskydy

 

 Členové zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026 (dle abecedy)

Příjmení, jméno, tituly Název Kandidátní listiny Politická příslušnost Funkce
Byrtus Tomáš Ing. KDU-ČSL BEZPP člen Finančního výboru
Fojtík David KDU-ČSL KDU-ČSL člen Kontrolního výboru
Heryánová Dana PaedDr. SPOLEČNĚ PRO KUNČICE BEZPP předseda Komise pro rozvoj obce a  životního prostředí
Liška Leoš Ing. Zdraví Sport Prosperita BEZPP člen Rady obce
Macura Richard Zdraví Sport Prosperita BEZPP  
Macurová Markéta KUNČICE - MÍSTO PRO ŽIVOT BEZPP  
Majerek Vít Zdraví Sport Prosperita BEZPP člen Rady obce
Mazoch Michal Ing. SPOLEČNĚ PRO KUNČICE BEZPP předseda Finančního výboru
Menšíková Markéta Ing. Nezávislí 2010 a STAN STAN člen Finančního výboru
Mikala Jiří Ing. Zdraví Sport Prosperita BEZPP starosta
Poledník Lumír Ing. KUNČICE - MÍSTO PRO ŽIVOT BEZPP člen Rady obce
Strnadel David Ing. Nezávislí 2010 a STAN BEZPP předseda Kontrolního výboru
Strnadel Zdeněk Ing. Nezávislí 2010 a STAN BEZPP člen Kontrolního výboru
Šebelová Michaela Mgr. Nezávislí 2010 a STAN STAN  
Tryščuk Petr SPOLEČNĚ PRO KUNČICE BEZPP místostarosta

 

Dokumenty, Usnesení ZO 

Od roku 2024 bude veškerá dokumentace spojená se zasedáním Zastupitelstva obce přístupná pouze v programu UZOb. Tato dokumentace se nezveřejňuje na Úřední desce.

V programu UZOb jsou přehledným způsobem k dispozici nejen usnesení ZO, ale i téměř všechny podklady, včetně příloh, komentářů a zápisů. Nově jsou tyto materiály transparentně přístupny občanům ještě před zasedání Zastupitelstva obce.

Veškerá dokumentace je přístupná k nahlédnutí také na Obecním úřadě. 

uzb.png

Kategorie: