Novinky a pozvánky
  • Není nutno nezpívat   Česko rozezní píseň jako poděkování pro ty, kteří pomáhají ostatním Ve...
  • Vážení spoluobčané, sousedé,pokud víte ve vašem okolí o někom, kdo by mohl být osamocený, bez...
  • Rozsáhlou fotogalerii z našich akcí si můžete prohlédnout na stránce www.spvkuncice.zonerama.cz
  • Náš odbor nepravidelně pořádá vycházky pro seniory. Od dubna 2007 se uskutečnilo více než 50...
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Areál školy opět otevřen
Milí sousedé, areál školy je pro Vás opět otevřen dle obvyklé otevírací doby. Prosíme Vás o...

MUDr. Chovančík _ informace_ordinace uzavřena
Ve čtvrtek 8.4.2021 bude ambulance PL MUDr. Chovančíka

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Přejeme Vám Veselé Velikonoce

Odstávka vody dne 8.4.2021 od 7:00-16:00 hod.
Obec Kunčice pod Ondřejníkem se sídlem Kunčice...

Úvodní stránka > Životní prostředí- odpady

Svozový kalendář 2020

Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout

Tiskařský šotek nám vymazal všechny "popelnice" z kalendáře. Harmonogram svozu odpadu obdržíte v lednovém vydání obecních novin. Omlouváme se, že si letos budete muset do kalendáře popelnice dopsat sami.

Každopádně pokračujeme plynule dále stejným systémem svozu 1x za 14 dní a v roce 2020 to bude takto:

2. ledna (dolní konec) a pak každý lichý týden ve čtvrtek

9. ledna (horní konec) a pak každý sudý týden ve čtvrtek

16. ledna (dolní konec)

23. ledna (horní konec)

Správný rozpis Termínů odvozů komunálního odpadu v roce 2020 si můžete stáhnout zde.

Datum přidání: 30.12.2019 | Staženo: 238x

Kotlíkové dotace 3. vlna- brožura

Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout

Brožura o třetí vlně kotlíkových dotací.

Datum přidání: 08.04.2019 | Staženo: 126x

Kotlíkové dotace 3. vlna- leták

Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout

Leták o třetí vlně kotlíkových dotací.

Datum přidání: 08.04.2019 | Staženo: 173x

Komiks - SMOKEMAN - jak správně topit

Datum přidání: 29.01.2018
Klikněte pro stažení souboru

Komiks - SMOKEMAN včetně vysvětlení textů

Datum přidání: 29.01.2018
Klikněte pro stažení souboru

Fritovací olej do kanálu nepatří - poděkování

Děkujeme za sběr olejů

 Je to již více než rok, co je možné v obci Kunčice pod Ondřejníkem odevzdávat použité jedlé oleje. Nejprve bychom vám všem za Trafin Oil, který oleje sbírá, rádi poděkovali.

 Obec Kunčice pod Ondřejníkem se totiž v naší evidenci odběrů oleje umisťuje na velmi dobrých pozicích mezi ostatními zapojenými obcemi. Za dobu naší spolupráce se vybralo už úctyhodných 145 litrů!

 Tím, že olej po vaření nevylijete do dřezu nebo toalety, pomáháte přírodě. Olej se totiž v takovém množství špatně rozkládá. Uleví se také kanalizacím a čističkám odpadních vod, které oleji a tuky vždy velmi trpí. Snižují se náklady na provoz a údržbu čističek a kanalizací.

 Česko patří v Evropě mezi špičku ve třídění papíru, skla či plastů. Všichni jsme si zvykli odkládat tyto suroviny do barevných kontejnerů. Stejně tak si přejeme, aby i oleje nekončily v odpadech, ale ve správných kontejnerech. Ještě jednou děkujeme všem těm, co se snaží.

Za Trafin Oil

Pavel Drábek

 

Můžete se podívat i na toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=4RhcCezWYH8
Je tam vidět, jak vypadá odpadní potrubí znečištěné tuky

 

Potravinářské tuky a oleje mohou způsobovat závažné problémy v kanalizačním systému, a to jak mechanické - zanášení kanalizace, tak i hygienické - zápach. Stejně tak působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod, kde zhoršují sedimentační vlastnosti kalu a následně tedy i účinnost a odtokové parametry.
Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují další příměsi. Ty ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je. Uvádí se, že dvě třetiny vypouštěných tuků se zachytí v kanalizaci. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny, a ty následně zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku, a musí být proto velmi nákladně odstraňovány. V extrémních případech vznikne tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace.
Aby se předešlo potížím se zanášením kanalizace, doporučujeme občanům, abyste tuk dávali např. do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelijte do PET lahve či láhve od oleje a můžete jej v horším případě takto vyhodit do popelnice nebo raději odevzdat na obecní úřad, kde bude shromažďován a dále předán k druhotnému ekologickému zpracování. Tuto službu můžete nově využívat od 5.12., kdy poběží zkušební provoz, po určité době může být upraveno dle získaných poznatků, o čemž budeme včas informovat.
Možnost odevzdání kuchyňských olejů na OÚ je každé pondělí 7.30-9.00 a 14.00-17.00 v garážích obecního úřadu
Nebo i jindy po dohodě s panem Kubínem (tel. 734 412 707)

zpracovali: Obecní úřad ve spolupráci s komisí pro životní prostředí

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 25.01.2017

Leták - Kácení dřevin rostoucích mimo les

Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout

Vážení občané,

v souvislosti s legislativními změnami na úseku ochrany přírody a krajiny byl aktualizován informační leták "Kácení dřevin rostoucích mimo les", který naleznete v Příloze této informace.

Datum přidání: 15.12.2014 | Staženo: 484x

Vyhláška o ochraně dřevin č. 189/2013 Sb.

Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o změně vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin o povolování jejich kácení. Novela této vyhlášky vyšla ve Sbírce pod č. 222/2014 Sb. dne 14.10.2014, je účinná od 01.11.2014 a zásadním způsobem mění možnost kácení dřevin v zahradách bez povolení orgánu ochrany přírody.

Vyhlášku najdete v Příloze.

Datum přidání: 03.11.2014 | Staženo: 506x

Termovize v prevenci požárů

S příchodem zimního období přichází ruku v ruce i potřeba vytápění. Ať se jedná o topidla na tuhá paliva,plyn, top.oleje nebo elektřinu, vždy je tato činnost spojena s rizikem požárů. Na značném počtu požárů mají podíl i v poslední době oblíbené krby a krbová kamna. Příčin požárů může být celá řada. Chyby v provozu topidel, neodborné instalaci, zanedbáni povinností stanovených právními předpisy. Pokusme se na některé aspekty těchto příčin podívat.
Častou příčinou vzniku požárů je špatný technický stav topidel, které nejsou pravidelně kontrolovány. Scházející revize spotřebičů mají v případě požáru neblahý vliv na plnění náhrad od pojišťoven. Také vybavení domácnosti přenosnými hasícími přístroji ve smyslu vyhl.23/2008 Sb. je značně podceňováno. Až když hoří a voda není vždy tím nejvhodnějším hasivem, zjišťuje majitel domu, že např.práškový hasící přístroj nebo hasící rouška mu mohly ušetřit značné finanční náklady. V praxi je často pro účely kolaudace přístroj zapůjčen a po kolaudaci zůstává dům bez této ochrany. V době, kdy většina zařízení je závislá na elektrické energii, hašení vodou je možné až po vypnutí objektu od elektrické energie. Požár je však již rozšířen na většinu objektu.  Jednou z výrazných příčin vzniku požárů jsou komíny a odtahy spalin z topidel. Vyhláška 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů ukládá majitelům komínů celou řadu povinností. Nejen povinnost počínat si tak, aby požár nevznikl,ale také aby byla prováděna pravidelná údržba a preventivní kontroly. Příloha č.1 ukládá povinnost pravidelného čistění komínů a to:

          kotly do 50 kW

pevná paliva

kapalná

plynná

 

             

celoročně

sezonně

 

 

 

čištění spalinové cesty

3x

2x

3x

1x

 

kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

1x

 

výběr pevných částí

1x

1x

1x

1x

Přesto, že si vlastník může vymetení provést sám, odbornou prohlídku může provádět pouze odborný kominický závod. Ve své praxi jsem se již několikrát setkal s podnikavci, kteří si chtěli přivydělat, ale jejich prohlídka byla shledána neplatnou. Proto doporučuji všem ověřit si oprávnění k provádění těchto služeb, než si tohoto člověka pustíme do domu. Mnohdy jsou majitelům domů doporučovány a za vysokých nákladů realizovány různé úpravy komínů, montáže nadstavců apod. Celá řada těchto technických vylepšení však nemusí být ve svém důsledku tou slibovanou úsporou topných nákladů, ale mohou být příčinou i vážné závady nebo usmrcení kysličníkem uhelnatým.Základem bezpečného provozu topidel je však prevence. Dobře provedená prohlídka spotřebiče, odtahu spalin i komína může odhalit celou řadu vážných závad. Bez použití moderní techniky však nelze některé závady spolehlivě odhalit a určit příčiny. Vypálená vnitřní vyzdívka, trhliny,  nadměrné prohříváni stropních konstrukcí, poškozené zaústění kouřovodů, dřevěné stavební prvky v tělesech komínů, špatná instalace krbů a krbových kamen. Je to pak jen otázka času, než se tyto vady projeví.
Moderní termovizní technika a další měřicí zařízení umožňují odhalovat takováto místa a majiteli včas provést opravu. Nezvyklé zvýšení teploty na povrchu topných těles, vodičů el.instalace a dalších součásti staveb nebo technických zařízení signalizuje zpravidla možnost závady a závisí jen na posouzení, zda tato teplota je v souladu s provozními podmínkami, nebo signalizuje vážnou poruchu. Například u komína poškozená vyzdívka nebo trhlina se projevuje výrazným nárůstem teploty. Pokud je však komín omítnut, obílen vápnem a nedojde k propálení zdiva, nemusí tato závada být při běžné vizuální kontrole patrná.Tepelně namáhané dřevěné konstrukci, stačí i teplota kolem 100°C aby se vznítila. Termovizní technika nám pomáhá tyto nedostatky odhalovat a je tudíž důležitou součásti prevence proti požárům. Občané mající zájem o tuto službu mohou volat na tel. 721 828 353.
Miloslav Hrdý - odborně způsobilá osoba v PO    

komin

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 13.12.2011
Tisk aktuální strany