Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Pozvánka na besedu "První rok - základ života"

Rockové dobroty - připomenutí
 

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Změna adresy Finančního úřadu ve Frýdlantu n.O.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že Územní pracoviště ve Frýdlantu nad Ostravicí...

Telefonické varování Policie ČR seniorů
Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje nás žádá o zveřejnění kampaně, která...

Úvodní stránka > Samospráva obce > Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce 2018-2022

Členové zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 (dle abecedy)

 

David Fojtík (KDU - ČSL) - 1. místostarosta obce (uvolněný)

Miloslav Hrdý (KSČM)

Ing. Karel Jurek (KDU - ČSL)

Milan Kubín (OBEC - VĚC VEŘEJNÁ)

Richard Macura (PRO Zdraví a Sport)

Vít Majerek (PRO Zdraví a Sport)

Tomáš Maralík ("Nezávislí 2010")

Ing. Markéta Menšíková ("Nezávislí 2010") - 2. místostarostka obce (neuvolněná)

Mgr. Marie Pokludová ("Nezávislí 2010")

Ing. Lumír Poledník (KUNČICE - MÍSTO PRO ŽIVOT)

Ing. David Strnadel (Naše Beskydy - SNK)

Ing. Zdeněk Strnadel ("Nezávislí 2010")

Mgr. Michaela Šebelová ("Nezávislí 2010") - starostka obce (neuvolněná)

Petr Vrlík ("Nezávislí 2010")

Eva Žurková (KDU - ČSL)

 

Kontakty na vedení obce

Starostka: Mgr. Michaela Šebelová

E-mail starosty: starosta@kuncicepo.cz

tel: 556 850 171

mobil: 724 161 964

 

1. Místostarosta: David Fojtík

E-mail 1. místostarosty: mistostarosta@kuncicepo.cz

tel.: 556 843 192

mobil: 736 773 930

 

2. Místostarostka: Ing. Markéta Menšíková

E-mail 2. místostarostky: marketa.mensikova@kuncicepo.cz

mobil: 736 180 388

 

 

Rozdělení kompetencí / zodpovědných oblastí:

Starostka: Mgr. Michaela Šebelová

 • zastupuje obec navenek
 • výkon zákonných povinností dle zákona o obcích (např. rozpočet, vnitřní kontroly, přezkoumání hospodaření, personalistika, informování veřejnosti o činnosti, zabezpečení výkonu přenesené působnosti, zajištění chodu obecního úřadu atd.)
 • svolávání schůzí rady a zastupitelstva obce, příprava materiálů na jednání, zápisy
 • spolupráce se Základní školou a mateřskou školou Karla Svolinského, p.o.
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem, krizové řízení
 • administrace webových stránek obce, webové aplikace
 • řízení projektů
 • dotační management
 • veřejné zakázky
 • sociální oblast - spolupráce s MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, Domem s pečovatelskou službou (senior TAXI), Charitou Frýdek – Místek a Frenštát pod Radhoštěm
 • smluvní záležitosti
 • koordinace přípravy strategických rozvojových dokumentů a průběžná kontrola jejich plnění
 • další běžná denní agenda
 • MAS Frýdlanstko – Beskydy
 • meziobecní spolupráce
 • participace na místním akčním plánu vzdělávání

 

1. Místostarosta: David Fojtík

 • zastupuje starostku v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy starostka nevykonává funkci
 • příprava podkladů pro schůze rady a zastupitelstva obce
 • organizace technických pracovníků obce
 • stanovení plánu údržby obecního majetku a jeho zajištění (revize)
 • zajišťování smluv na energie, telefony
 • technické zajištění Kunčické pouti
 • správa obecních lesů
 • údržba hřbitova a urnového háje
 • řízení zimní údržby a posypu místních komunikací a chodníků
 • veřejné osvětlení
 • problematika komunálního, velkoobjemového, separovaného a dalšího odpadu
 • oblast životního prostředí
 • záležitosti vodovodů a kanalizací
 • řízení projektů výstavby vodovodů a chodníků a jejich projektové přípravy
 • ztracení psi
 • správa IT, zajištění on-line přenosu ZO
 • administrace webových stránek obce
 • nájmy v obecních nemovitostech (byty, prostory sloužící k podnikání atd.)
 • dopravní obslužnost
 • vyvěšování vlajek
 • Varovný a protipovodňový systém

 

2. Místostarostka: Ing. Markéta Menšíková

 • příprava podkladů pro schůze rady a zastupitelstva obce
 • poskytování finančních příspěvků obce (žádosti, smlouvy)
 • záležitosti kultury, společenské akce (setkání seniorů, blahopřání)
 • záležitosti Galerie Karla Svolinského
 • řízení projektů
 • záležitosti cestovního ruchu
Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 21.01.2022

Jednací řád ZO - účinnost 01.05.2019

Datum přidání: 29.05.2020
Klikněte pro stažení souboru
Tisk aktuální strany