Zastupitelstvo

XXII. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

SE BUDE KONAT

VE STŘEDU

22. ZÁŘÍ OD 16:30

Zastupitelstvo obce se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 Vstup pouze za dodržení hygienických opatření. Podrobnosti na pozvánce

SRDEČNĚ ZVEME

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZDE

Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
MUDr. Chovančík _ informace_ordinace uzavřena
Dne 27.9.2021 bude ambulance MUDr. Chovančíka uzavřena. Zástup...

MUDr. Chovančík _ informace_ordinace uzavřena
Dne 27.9.2021 bude ambulance MUDr. Chovančíka uzavřena. Zástup...

Nález věcí po DNI OBCE
Na sekretariátě obecního úřadu si můžete vyzvednout věci, které se našly po DNI...

PROHLÉDNĚTE SI FOTKY ZE DNE OBCE
Děkujeme, že jste přišli na náš den obce. Počasí nám opravdu přálo, věřím, že jsme si to všichni...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Úvodní stránka > Sociální oblast

SENIOR TAXI OD LEDNA I U NÁS

Zapojili jsme se do pilotního projekt – služba Senior Taxi pro šest obcí

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí zahájí od 1. ledna 2019 po dohodě s  6 obcemi provoz služby Senior Taxi. Do projektu se  spolu s námi zapojily tyto obce, Čeladná, Janovice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. Tato služba je určená:

občanům seniorům 70+ s trvalým bydlištěm ve zmíněných obcích

osobám v nepříznivé sociální situaci v důsledku zdravotního stavu, kteří jsou držiteli průkazu TP, ZTP, ZTP/P ve věku 40+ s trvalým bydlištěm v příslušné obci

Cílem projektu je zpřístupnit, usnadnit seniorům a osobám se zdravotním postižením návštěvy lékařů, zdravotnických zařízení (např.: Nemocnice Frýdek-Místek, Fakultní nemocnice Ostrava Poruba, Nemocnice Třinec a Nový Jičín) a lékáren.  

Nejprve potřebujete průkaz SENIOR TAXI

Našim občanům, kteří spadají do okruhu osob, oprávněných čerpat tuto službu, vydáme  průkaz SENIOR TAXI,  na základě kterého budou oprávněni k využívání přepravy osob službou Senior Taxi. K vydání průkazu potřebujete občanský průkaz a fotografii o rozměrech 35mm x 45 mm. Průkaz bude vydán bezplatně. Vydáme Vám jej již nyní úředních hodinách u nás na sekretariátu u paní Daniely Kociánové. 

Provozní doba služby Senior Taxi bude v pracovní dny od 06:30 – 15:00 hod. Doprovodu hendikepované osobě je služba Senior Taxi poskytovaná bezplatně. Cena za 1 kilometr bude  7,50 Kč, cesta ke klientovi je zdarma. Přepravu službu Senior

Taxi si můžete objednat od 2. 1. 2019 na čísle 776 241 220.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 27.11.2018

Sociálně aktivizační služba ve Frýdlantu n. O.

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením (SaS)

Ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí je od ledna 2019 bezplatně poskytována sociálně aktivizační služba pro seniory od 55 let a osobám se zdravotním postižením od 24 let ohroženým sociálním vyloučením.

Služba obsahuje činnosti:

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

sociálně terapeutické činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V sociálně aktivizační službě vytváříme prostor pro pravidelné setkávání, trénujeme paměť a pozornost, hrajeme společenské hry. Věnujeme se relaxačnímu cvičení, muzikoterapii, procvičujeme jemnou motoriku výrobou drobných dekoračních předmětů a nacvičujeme péči o chod domácnosti. V případě zájmu jsme schopni seznámit klienta s prací na počítači a s mobilem. Organizujeme přednášky a poznávací procházky po městě a okolí. Poskytujeme základní sociální poradenství a pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Služba je určena občanům Frýdlantu nad Ostravicí, Bílé, Janovic, Čeladné, Pržna, Pstruží, Kunčic pod Ondřejníkem, Ostravice, Starých Hamer, Malenovic a Metylovic. Bližší informace poskytne sociální pracovnice Kamila Vabroušková, tel: 778 459 990, email: kamila.vabrouskova@sssfno.cz, SSSFNO, Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 11.11.2019

Dejme dětem rodinu

 Máte rádi děti, zbývá Vám čas a energie? Chcete obohatit svůj život o nové vztahya zážitky? Přemýšlíte, co dělat po odchodu vlastních dětí z „rodného hnízda“?

Hledáme lidi s velkým srdcem!                                           

 Jste pár nebo i jednotlivec, rodinný typ, trpělivý a tolerantní, v dobré zdravotní kondici a chcete se učit nové věci? Nabízíme poradenství i odbornou přípravu, podporu a doprovázení, stabilní finanční podporu státu, pomůžeme s kontaktem s biologickou rodinou dítěte i se zpracováním životního příběhu Vašeho dítěte.

Staňte se součástí týmu, který pomáhá dětem –

STAŇTE SE PĚSTOUNEM

Stále je plno dětí, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. Můžete pomoci - dejte dětem rodinu.

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat:

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář
č. 120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči
Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 18.05.2018

Podané ruce - osobní asistence

Název: Podané ruce - osobní asistence

Sídlo: Zborovská 465, Frýdek-Místek, 738 01

Právní forma: pobočný spolek

IČ: 706 32 596

 


Zřízen na základě usnesení představenstva dne 6. 3 .2001 pod evidenčním č. 200101; podle článku 6 stanov zapsaného spolku; registrován u Krajského soudu v Ostravě ve spolkovém rejstříku.

Pobočný spolek zřízený zapsaným spolkem Podané ruce z. s. za účelem provozování terénní sociální služby osobní asistence zajišťující pomoc lidem se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí.

Pobočný spolek má dva statutární zástupce, které zvolilo představenstvo mateřské organizace. Ti zastupují organizační jednotku navenek, a to každý samostatně (viz Náš tým).

Cíle služby ve vztahu ke klientům

 • Podpora samostatnosti, změny k rozhodování o sobě a převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Podpora samostatného bydlení.
 • Podpora života v přirozeném sociálním prostředí.

Naše současná nabídka  

 
V současné době máme zaregistrovánu službu osobní asistence. Jde o službu terénní a je poskytována především v domácnostech klientů, ale také tam, kde klient potřebuje (škola, školka, zaměstnání, volnočasové aktivity atd.). Osobní asistenci poskytujeme dle potřeby až 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 
Osobní asistenci poskytujeme od jednoho roku věku.
 
 

Cílová skupina:

Okruh osob, kterým je služba poskytována (službu poskytujeme v souladu s registrem poskytovatelů sociálních služeb osobám):

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři
 

Oblasti, kde osobní asistenci poskytujeme:

 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský krajVíce zde: https://podane-ruce-projekt-osa.webnode.cz/o-nas/

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 30.01.2018

Sociální služby - průvodce

Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout

V průběhu měsíce dubna až května 2015 proběhla aktualizace dat v průvodci sociálními službami mikroregionu frýdlantsko nejen pro potřebné – „Socík“. 

Jedná se již o třetí aktualizované vydání. Průvodce je v současné době dostupný pouze v elektronické verzi,ke stažení zde.

Datum přidání: 24.06.2015 | Staženo: 796x

Charitní sociálně aktivizační služby

Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí:

Charitní sociálně aktivizační služby 

 • identifikátor: 3675911

 

Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charity Frenštát pod Radhoštěm (dále jen „CHSAS“) je poskytovat podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž život a zdravý vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé životní situace, kterou rodina sama bez pomoci nedokáže překonat.

Cílem je posilovat samostatnost rodiny při vedení domácnosti a výchově dětí, aby děti mohly setrvat v rodinném prostředí a předešlo se ústavní péči.

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • pracovně výchovná činnost s dětmi,
  • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
  • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
  • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

Fakultativní činnost při poskytování CHSAS

 • Klub Klubíčko – setkávání rodičů s dětmi

Cílová skupina

 • Rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.
  • Rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě.
  • Rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách.
   • Rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze…).
   • Rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na výchově a výživě dětí.
    • Rodiny s dětmi ohrožené trestnou činností.
    • Rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí.
    • Rodiny, kde je nezletilý rodič.
    • Rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení.
    • Rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce.
    • Rodiny azylantů.
    • Rodiny, jejichž členům byl na základě rozhodnutí soudu stanoven dohled.
    • Rodiny ohrožené domácím násilím.
    • Rodiny zajišťující náhradní rodinnou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby).
    • Rodiny, kterým byly odebrány děti z důvodu nevyhovujících bytových, nebo vztahových podmínek v rodině.

 

Dostupnost poskytované služby:

 • Terénní služba CHSAS je poskytována ve všední dny od 7:00 – 15:00.
 • Ambulantní služba CHSAS je poskytována v úterý od 8:00 – 12:00.

 

Služby CHSAS jsou poskytovány rodinám žijícím na území města Frenštát pod Radhoštěm a dále v těchto obcích: Bordovice, Čeladná, Hukvaldy, Kozlovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov, Měrkovice, Mniší, Rychaltice, Sklenov, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Vlčovice.

 

Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně, fakultativní za úhradu.

 

Kontaktní pracovník pro více informací:

Mgr. Michaela Koloničná, vedoucí CHSAS, sociální pracovnice

       
     
   
 

 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 23.04.2015
Tisk aktuální strany