Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Soutěžní workshop

Hodnocení 1. fáze soutěže

Máme vítěze naší soutěže
Rada obce svým usnesením číslo 90/2018/5 ze dne 21.5.2018 po projednání

Kunčický pochod Po stopách partyzánů
                         Turistický spolek Kunčice p...

Výměna vodoměrů v RD
Kunčická s.r.o. oznamuje, že v měsíci květnu, červnu...

Úvodní stránka > Investiční akce obce

Vybavení odborných učeben základní školy

 

Vybavení odborných učeben základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006796

Název programu: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj.

Výzva: 2. výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP -. Infrastruktura pro základní, střední a vyšší odborné školy.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 443 065,- Kč. Příspěvek z fondů EU – 2 320 911, 75 Kč. Finanční prostředky z rozpočtu obce – 122 153,25Kč.

Předmětem tohoto projektu jsou drobné stavební úpravy a zejména pořízení vybavení do odborných učeben – jazyková učebna, počítačová učebna, učebny chemie a fyziky, včetně přípravny – laboratoře a cvičné kuchyňky.

Globálním cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Specifickým cílem projektu je pak zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.  

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vybavení odborných učeben a výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP – přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích a technické a řemeslné obory. Budou pořízeny interaktivní tabule, dataprojektory a nábytek do odborných učeben. Také bude vybaveno laboratorní pracoviště.  Cvičná kuchyňka bude zvětšena a plně vybavena novým nábytkem a vybavením.

Studii proveditelnosti a žádost o dotaci pro nás zhotovila firma ProFaktum, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, která bude také zajišťovat nutnou administraci projektu ve vztahu k IROP.

Veřejnou zakázku zajišťuje společnost INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 70 300 Ostrava - Vítkovice.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 03.05.2018

Vyhlásili jsme veřejnou zakázku na dodávky

Vyhlásili jsme veřejnou zakázku malého rozsahu na Vybavení učeben ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem, 

zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, verze 4, která bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, a to v rámci projektu s názvem

„Vybavení odborných učeben základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem“,

 reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006796

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 2/2018 malého rozsahu mimo zákon 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách - ke stažení zde.

Název zakázky Vybavení učeben ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka nábytkového a technického vybavení. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 2 a 3 Výzvy (Technická specifikace předmětu plnění). Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Zadávání částí zakázky:
Zakázka je dělena na následující části:
Část 1 – Dodávka kuchyňské linky a vestavěných spotřebičů
Část 2 – Dodávka vybavení učeben a nábytku

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na obě části zakázky. Ke každé části zakázky bude uzavírána samostatná smlouva. Návrh smlouvy pro každou část zakázky, je přílohou č. 4 a 5 této zadávací dokumentace.
Předpokl. hodnota v Kč bez DPH                      1 588 014,88 Kč
Druh ZŘ     Veřejná zakázka malého rozsahu

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 15.05.2018

Další připravované investice

Podrobnosti k dalším aktuálně připravoaným investicím naleznete na níže uvedených odkazech:

NOVÉ CENTRUM OBCE

PŘÍSTAVBA ŠKOLY

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 21.05.2018
Tisk aktuální strany