Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Vlaková výluka 19. a 20.7.2018
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v termínu...

Z činnosti Turistického spolku Kunčice p. O.
Ve dnech 5. až 8. července se...

Plánované přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které se bude konat v...

Uzavření knihovny v srpnu
Upozorňujeme návštěvníky knihovny, že knihovna bude v měsíci srpnu UZAVŘENA. Knihy si...

Přejeme Vám krásné prázdniny a krásné léto!
Tyto...

Úvodní stránka > Investiční akce obce

Vybavení odborných učeben základní školy

 

Vybavení odborných učeben základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006796

Název programu: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj.

Výzva: 2. výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP -. Infrastruktura pro základní, střední a vyšší odborné školy.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 443 065,- Kč. Příspěvek z fondů EU – 2 320 911, 75 Kč. Finanční prostředky z rozpočtu obce – 122 153,25Kč.

Předmětem tohoto projektu jsou drobné stavební úpravy a zejména pořízení vybavení do odborných učeben – jazyková učebna, počítačová učebna, učebny chemie a fyziky, včetně přípravny – laboratoře a cvičné kuchyňky.

Globálním cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Specifickým cílem projektu je pak zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.  

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vybavení odborných učeben a výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP – přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích a technické a řemeslné obory. Budou pořízeny interaktivní tabule, dataprojektory a nábytek do odborných učeben. Také bude vybaveno laboratorní pracoviště.  Cvičná kuchyňka bude zvětšena a plně vybavena novým nábytkem a vybavením.

Studii proveditelnosti a žádost o dotaci pro nás zhotovila firma ProFaktum, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, která bude také zajišťovat nutnou administraci projektu ve vztahu k IROP.

Veřejnou zakázku zajišťuje společnost INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 70 300 Ostrava - Vítkovice.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 03.05.2018

Varovný protipovodňový systém

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného výstražného systému ochrany před povodněmi pro obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002114

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je realizace projektu spočívající ve vyhotovení digitálního povodňového plánu a vybudování funkčního moderního systému varování a vyrozumívání před povodňovým nebezpečím ve správním území obcí Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem. V rámci projektu budou vytvořeny 3 hlásné profily kategorie C. Realizací projektu bude 244 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 2 obce budou chráněny digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje: 8 127 432  Kč

Dotace EU: 5 689 202 Kč (70 %)

Příspěvek příjemce podpory: 2 438 230 Kč (30 %)

Datum zahájení realizace projektu: 13. 9. 2017 Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 3. 2019

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Tichá

Povodňový plán obce Kunčice pod Ondřejníkem naleznete zde.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 12.07.2018

Další připravované investice

Podrobnosti k dalším aktuálně připravoaným investicím naleznete na níže uvedených odkazech:

NOVÉ CENTRUM OBCE

PŘÍSTAVBA ŠKOLY

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 21.05.2018
Tisk aktuální strany