Zastupitelstvo

IV. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

SE BUDE KONAT

VE ÚTERÝ

15. LEDNA OD 17:00

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

SRDEČNĚ ZVEME

Navržený program jednání naleznete zde.

Zasedání zastupitelstva můžete sledovat online

Novinky a pozvánky
  • Líbila se Vám talk show Zibiho? Nebo jste naopak nesehnali k nám lístky? Máte možnost jej vidět v...
  • Rozsáhlou fotogalerii z našich akcí si můžete prohlédnout na stránce www.spvkuncice.zonerama.cz
  • Náš odbor nepravidelně pořádá vycházky pro seniory. Od dubna 2007 se uskutečnilo více než 50...
  • Verča Bartošová z kunčického Ondřejníčku zazpívala s BROLNem vedle dalších vítězů soutěže Zpěváček...
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Elektronická verze nového čísla obecních novin
Čeká Vás opět spousta zajímavostí ze života v naší obci. K dispozici

Zabezpečte se!
Nový preventivní projekt zaměřený na problematiku majetkové kriminality, který připravily Odbor...

Křížem krajem - kostelík
Uslyšíte o návratu historické kazatelny do kostela v Štramberku-Tamovicích. Prohlédneme si...

Chata Prašivá - dočasně mimo provoz
Z provozně-technických důvodů bude chata Prašivá...

Senior TAXI

Úvodní stránka > Investiční akce obce

Vybavení odborných učeben základní školy

Projekt je realizován...

Vybavení odborných učeben základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006796

Název programu: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj.

Výzva: 2. výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP -. Infrastruktura pro základní, střední a vyšší odborné školy.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 443 065,- Kč. Příspěvek z fondů EU – 2 320 911, 75 Kč. Finanční prostředky z rozpočtu obce – 122 153,25Kč.

Předmětem tohoto projektu jsou drobné stavební úpravy a zejména pořízení vybavení do odborných učeben – jazyková učebna, počítačová učebna, učebny chemie a fyziky, včetně přípravny – laboratoře a cvičné kuchyňky.

Globálním cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Specifickým cílem projektu je pak zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.  

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vybavení odborných učeben a výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP – přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích a technické a řemeslné obory. Budou pořízeny interaktivní tabule, dataprojektory a nábytek do odborných učeben. Také bude vybaveno laboratorní pracoviště.  Cvičná kuchyňka bude zvětšena a plně vybavena novým nábytkem a vybavením.

Studii proveditelnosti a žádost o dotaci pro nás zhotovila firma ProFaktum, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, která bude také zajišťovat nutnou administraci projektu ve vztahu k IROP.

Aktualizace ke dni 30.7.2018

Veřejnou zakázku zajišťovala společnost INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 70 300 Ostrava – Vítkovic. Předmětem zakázky je dodávka nábytkového a technického vybavení. Zakázka byla dělena na dvě části.

Část 1 – Dodávka kuchyňské linky a vestavěných spotřebičů
Část 2 – Dodávka vybavení učeben a nábytku

Pro část 1 podal nabídku pan Václav Cochlar, Kunčice pod Ondřejníkem 680, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 88643611. Nabídková cena 469 800,- Kč. (neplátce DPH).  Cvičná kuchyně bude vybavena se zahájením školního roku 2018/2019.

Pro část 2 podala nabídku společnost Veto CAC, s.r.o., sídlem Příborská 1585, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 64084736. Nabídková cena 1 085 076,- Kč bez DPH. 1 312 941,96 Kč vč. DPH.

Dodávka vybavení odborných učeben fyziky, chemie, interaktivních tabulí a nábytku bude dodána v průběhu školního roku 2018/2019.

O prázdninách byly zahájeny stavební a bourací práce:

  • stavební úpravy cvičné kuchyňky ( bourání příčky )
  • drobné stavební a zednické práce, renovace podlahy a rozvody sítí ve cvičné kuchyňce
  • demontáž stávajícího vybavení

Stavební práce v celkovém rozsahu do 400 000,- Kč vč. DPH provádí pan Leoš Daníček, Kunčice pod Ondřejníkem 621, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 30.07.2018

Varovný protipovodňový systém

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného výstražného systému ochrany před povodněmi pro obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002114

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je realizace projektu spočívající ve vyhotovení digitálního povodňového plánu a vybudování funkčního moderního systému varování a vyrozumívání před povodňovým nebezpečím ve správním území obcí Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem. V rámci projektu budou vytvořeny 3 hlásné profily kategorie C. Realizací projektu bude 244 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 2 obce budou chráněny digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje: 8 127 432  Kč

Dotace EU: 5 689 202 Kč (70 %)

Příspěvek příjemce podpory: 2 438 230 Kč (30 %)

Datum zahájení realizace projektu: 13. 9. 2017 Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 3. 2019

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Tichá

Tento projekt byl také podpořen Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel.

Povodňový plán obce Kunčice pod Ondřejníkem naleznete zde.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 29.08.2018

Další realizované / připravované investice

Podrobnosti k dalším aktuálně probíhajícícm / připravovaným investicím naleznete na níže uvedených odkazech:

NOVÉ CENTRUM OBCE

PŘÍSTAVBA ŠKOLY

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 31.07.2018
Tisk aktuální strany