Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Pozvánka na besedu "První rok - základ života"

Rockové dobroty - připomenutí
 

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Změna adresy Finančního úřadu ve Frýdlantu n.O.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že Územní pracoviště ve Frýdlantu nad Ostravicí...

Telefonické varování Policie ČR seniorů
Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje nás žádá o zveřejnění kampaně, která...

Úvodní stránka > Pohřebnictví

Výzva uživatelům hrobových míst

Výzva uživatelům hrobových míst u kostela Maří Magdalény 20.10.2021                          

 

Vážení nájemci hrobových míst,

 Obec Kunčice pod Ondřejníkem je provozovatelem veřejných pohřebišť – urnového háje u dřevěného kostela sv. Prokopa a Barbory a hřbitova u kostela Maří Magdalény.

 

Dle § 25 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen zákon o pohřebnictví), ve znění pozdějších předpisů, lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa.

 Bohužel u Vašeho hrobového místa nemáme k dispozici žádné údaje o nájemci, funkční adresu, či jakýkoliv kontakt. Prosíme Vás tedy o kontaktování pracovníka obecního úřadu, který má agendu hrobů na starosti, abychom mohli následně zaslat Smlouvu o nájmu a další dokumenty s agendou spojené.

 S ohledem na výše uvedené si Vás dovolujeme upozornit, že lhůta zveřejnění tohoto oznámení počíná běžet 20.10.2021. Nebude-li smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena do 3 let od uvedeného dne, dosavadní právo zanikne a na hrobové místo včetně příslušenství bude uplatněn režim opuštěnosti majetku dle § 1045, 1050 OZ.                    

 Toto oznámení bude vyvěšeno na veřejném pohřebišti po celé období, po které platí výzva k uzavření nájemní smlouvy, tzn. v období od 20.10.2021 – 20.10.2024. Seznam hrobových míst naleznete pod výzvou, fotografie v galerii.

 Velmi Vám předem děkujeme za Vaši spolupráci při uzavírání smluv a doplňování Vašich údajů.

 

032 H Neznámý nájemce - výzva
034 H Neznámý nájemce - výzva
044 H Neznámý nájemce - výzva
201 H Neznámý nájemce - výzva
216-217 H Neznámý nájemce - výzva
220-221 H Neznámý nájemce - výzva
245-246 H Neznámý nájemce - výzva
247-248 H Neznámý nájemce - výzva
260 H Neznámý nájemce - výzva
261 H Neznámý nájemce - výzva
262 H Neznámý nájemce - výzva
263 H Neznámý nájemce - výzva
278 H Neznámý nájemce - výzva
282 H Neznámý nájemce - výzva
309 H Neznámý nájemce - výzva
312 H Neznámý nájemce - výzva
321 H Neznámý nájemce - výzva
362-363 H Neznámý nájemce - výzva
406 / 407 H Neznámý nájemce - výzva
470 H Neznámý nájemce - výzva
477 / 478 H Neznámý nájemce - výzva
492 H Neznámý nájemce - výzva
493 / 494 H Neznámý nájemce - výzva
505 H Neznámý nájemce - výzva
513 H Neznámý nájemce - výzva
534 H Neznámý nájemce - výzva
548 H Neznámý nájemce - výzva
580 H Neznámý nájemce - výzva
583 H Neznámý nájemce - výzva
584 / 585 H Neznámý nájemce - výzva
586 / 587 H Neznámý nájemce - výzva
592 / 593 H Neznámý nájemce - výzva
610 H Neznámý nájemce - výzva
864 / 865 H Neznámý nájemce - výzva

 

S pozdravem

 

 Mgr. Michaela Šebelová

Starostka

 

Kontaktní osoba ve věci sjednávání smluv o nájmu hrobových míst: Majerková Kristýna

Telefonní číslo: +420 725 506 901, Email: kristyna.heczkova@kuncicepo.cz

Evidence a aktualizace kontaktních údajů

Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout

Prosíme nájemce hrobových míst na Veřejném pohřebišti u kostela svaté Maří Magdalény o aktualizaci kontaktních údajů. Za tímto účelem je možné využít tento formulář. Informace můžete zasílat také e-mailem, popř. vyplněný formulář odevzdat do poštovní schránky obecního úřadu. Kontaktní osobou je paní Kristýna Heczková (Majerková)Mobil: +420 725 506 901, E-mail: kristyna.heczkova@kuncicepo.cz

Děkujeme za spolupráci!

Datum přidání: 23.04.2020 | Staženo: 313x
Kristýna Heczková (Majerková) Kristýna Heczková (Majerková) Agenda veřejného pohřebiště Mobil: 725 506 901 Web: E-mail: kristyna.heczkova@kuncicepo.cz
Ivana Řezníčková Ivana Řezníčková Výběr poplatků za nájem hrobových míst Mobil: 730 545 779 Web: E-mail: ivana.reznickova@kuncicepo.cz
Kristýna Heczková (Majerková) Kristýna Heczková (Majerková) Správce pohřebiště (Urnový háj) Mobil: 725 506 901 Web: E-mail: kristyna.heczkova@kuncicepo.cz
Ing. Tomáš Hrubiš Ing. Tomáš Hrubiš Správce pohřebiště (U kostela Maří Magdalény) Mobil: 602 550 704 Web: E-mail:
Tisk aktuální strany