Novinky a pozvánky
  • Srdečně Vás zveme na charitativní bazar dne 12.12.2020. Prosíme Vás o dodržování hygienických...
  • PROJEKT OTEVŘENÉ CHRÁMY UKONČEN Z důvodu nařízení vlády a s ohledem na aktuální...
  • Není nutno nezpívat   Česko rozezní píseň jako poděkování pro ty, kteří pomáhají ostatním Ve...
  • Vážení spoluobčané, sousedé,pokud víte ve vašem okolí o někom, kdo by mohl být osamocený, bez...
  • Rozsáhlou fotogalerii z našich akcí si můžete prohlédnout na stránce www.spvkuncice.zonerama.cz
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Charitativní bazar nakonec bude
Společenství matek Římskokatolické farnosti Kunčice pod Ondřejníkem Vás srdečně zve na

Elektronická verze nového čísla obecních novin
Čeká Vás opět spousta zajímavostí ze života v naší obci. K dispozici

SENIOR TAXI OPĚT OD 1.12.2020 V PROVOZU!
Dovolujeme si Vás informovat, že Středisko sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí přistoupí...

MUDr. Chovančík _ ordinační doba v prosinci 2020
Ordinační doba v ambulanci PL MUDr. Chovančíka...

MUDr. Chovančík _ ordinační doba v prosinci 2020
Ordinační doba v ambulanci PL MUDr. Chovančíka...

Úvodní stránka > Životní prostředí- odpady > Velkoobjemový odpad

Sběr velkoobjemového odpadu 21. září

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

         V sobotu 21. září 2019 proběhne v naší obci sběr nebezpečných, velkoobjemových odpadů.

 

Vážení občané a vlastníci rekreačních chat,

využijte, prosím, hromadného sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů a nepřistavujte je ke kontejnerům na komunální odpad, kam nepatří.

 

Elektroodpad je možné předat dne 21. září 2019 od 8-12 hod do sběrného místa obce, které je v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803, dále pak každé pondělí a středu od 15-18 hod a v sobotu od 10-12 hod (vyjma státních svátků).

 

Sběr nebezpečných odpadů provede firma FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 pošta Vratimov, na následujících stanovištích:

- u autobusové zastávky „U lávky“                                               od 8.30 do 9.00 hodin

- u autobusové zastávky „Kostel“                                                  od 9.15 do 9.45 hodin

- u autobusové zastávky „Huťařství“                                           od 10.00 do 10.45 hodin

- u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“                                       od 11.15 do 12.00 hodin

 

       V uvedené době bude moci každý občan nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat na tomto místě k likvidaci nebezpečný odpad: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, autobaterie i s elektrolytem, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů ap.

        

Upozornění!

Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné firmy od Vás přímo odebrat a nezůstával nikde ležet bez dozoru!  Větší množství je potřeba dopředu nahlásit.

 

Velkoobjemové odpady, jsou odpady, které nelze uložit do běžných popelnic na domovní odpad.

      Do přistavených kontejnerů na stanovištích nebo přímo na určené stanoviště (malé kontejnery již nebudou přistavovány) je možno dne 21. září 2019 bezplatně uložit např. matrace, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky apod.

 

      Stanoviště na odložení velkoobjemového odpadu:

1. u autobusové zastávky "U lávky"                                                 8 - 10 hod.

2. u autobusové zastávky  „Kostel“                                                 8 - 10 hod.

3. u autobusové zastávky „Huťařství“                                              8 - 11 hod.

4. u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“                                       8 - 12 hod.

5. u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem                           8 - 11 hod.

6. u vodní nádrže v Kolibách                                                          8 - 11 hod.

7. u Koliby Tichý pod Stolovou                                                       8 – 10 hod.

 

Upozornění!

Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené u jednotlivých stanovišť. Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte, uložit tento odpad pak můžete (vyjma státních svátků) do sběrného místa čp. 803 (areál Pily Kunčice p. O.) vždy v pondělí a středu od 15-18 hod a v sobotu od 10-12 hod.

 

      

Informace k odstraňování kontejnerů na komunální odpad

 

V současné době stahujeme z oběhu černé kontejnery na komunální odpad, které jsou umístěny u hlavní silnice na stanovištích kontejnerů na tříděný odpad z důvodu navážení velkého množství komunálního odpadu z podnikatelské činnosti subjektů se sídlem mimo naši obec. Stává se, že během soboty a neděle jsou černé kontejnery, které jsou určeny pouze pro hřbitov nebo pro vlastníky rekreačních chat v blízkém okolí, obloženy desítkami pytlů z prodejních akcí nebo z likvidace autovraků.

V nejbližší době budou také ze stanovišť u kostela, u Huťařství, na rozcestí a u Bodizu odvezeny 4 červené boxy na elektroodpad, které jsou neustále vykrádány. Drobný elektroodpad můžete odevzdávat přímo do sběrného místa nebo v garáži budovy obecního úřadu.

 

 

Místa zpětného odběru odpadů:

 

Elektrospotřebiče - předávejte do sběrného místa obce, které je v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803.  

Baterie, zářivky a osvětlovací tělesa ukládejte do sběrných boxů v budově obecního úřadu a dále do sběrného místa obce, které je v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803.

Náplně do tiskáren, tonery ukládejte do sběrných boxů v budově obecního úřadu.

Použité oleje z domácnosti v plastových nádobách odevzdávejte v garáži budovy obecního úřadu.

Textil a oděvy ukládejte do kontejnerů na textil na stanovištích u kostela, u Huťařství, na rozcestí ČD.

Plechovky, kovová víčka ze sklenic, hliníková víčka z jogurtů patří do kontejnerů na plasty (žlutá barva)

Kartonové krabice od mléka a džusů patří do kontejnerů na papír (modrá barva)

Pneumatiky – odevzdávejte do místa zpětného odběru pneumatik – Pneuservis Patala v ulici Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm – bez disků tel. 605 466 114.

Bioodpad a větve ukládejte do velkých kontejneru v ohradě u garáží pod silnicí u obecního úřadu, kde jsou volně přístupné.

 

Děkuji všem, kteří přispějí k zlepšení čistoty a ochraně životního prostředí v naší obci.

 

                                                                              Danuše Svobodová, pracovník OÚ

 

PROVOZ SBĚRNÉHO MÍSTA BUDE UKONČEN 30. ŘÍJNA 2019, OTEVŘEN BUDE ZNOVU NA JAŘE  2020.  Individuálně lze řešit uložení odpadu do sběrného místa po dohodě s pracovníkem p. Justem tel. 734 288 922.

 

 

Vytvořil: David Fojtík
Datum: 10.09.2019
Tisk aktuální strany