Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Podrobné informace ke sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů naleznete

Kalendárium akcí v obci
Akce, které nás čekají v blízké době:

Forenzní značení kol i v letošním roce
Mikroregion Frýdlantsko - Beskydy obdržel opět dotaci na bezplatné forenzní značení kol. Termín...

Pozvání na opékání
                                                      Turistický spolek Kunčice p...

Nabídka brigády
NABÍDKA BRIGÁDY Hledáme brigádníky na novou sezónu 2018 do zmrzlinového stánku. -...

Úvodní stránka > Životní prostředí > Velkoobjemový odpad

Sběr velkoobjemového odpadu 21. dubna

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a sběr železného šrotu proběhne v sobotu 21. dubna 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sběr nebezpečných odpadů provede firma FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Ostrava,  Frýdecká 740, 739 32 pošta Vratimov,   na následujících stanovištích:

- u autobusové zastávky „U lávky“                                                od 8.30 do 9.00 hodin

- u autobusové zastávky „Kostel“                                                  od 9.15 do 9.45 hodin

- u autobusové zastávky „Huťařství“                                            od 10.00 do 10.45 hodin

- u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“                                       od 11.15 do 12.00 hodin

 

V uvedené době bude moci každý občan nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat na tomto místě k likvidaci následující odpady: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, autobaterie i s elektrolytem, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů.

 

Při odvozu nebezpečného odpadu je možné odevzdat i elektroodpad, který bude odvezen do místa zpětného odběru. Veškerý elektroodpad je také možné předat dne 21. dubna 2018 od 8-12 hod do sběrného místa obce, které je v areálu pily Kunčice p. O. čp. 803.

Drobný elektroodpad můžete během celého roku odevzdávat do kontejnerů na elektroodpad na stanovištích u kostela, u Huťařství, na rozcestí ČD a u železničního přejezdu pod ruským kostelíčkem, ostatní elektroodpad ve sběrné dny do sběrného místa obce u garáží, který bude pravidelně otevřen od 2. května 2018 do 15. 10.2018 každé pondělí a středu od 15-18 hod a sobotu od 10-14 hod tel.  736 773 945, 734 288 922.  

 

Upozornění!

Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné firmy od Vás přímo odebrat! 

 

Velkoobjemové odpady, které nelze uložit do běžných popelnic na domovní odpad, budou sbírány rovněž v sobotu dne 21. dubna 2018.

Do přistavených kontejnerů nebo přímo na určené stanoviště (malé kontejnery již nebudou přistavovány) je možno bezplatně uložit např. matrace, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební a demoliční odpad, skleněné střepy, papír, drobný plast, tráva, větve stromů, uhynulá zvířata, jiný organický odpad a běžný domovní odpad.

U každého sběrného místa bude pověřený pracovník, který v případě potřeby upřesní skladbu ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho pokyny.

Stanoviště na odložení velkoobjemového odpadu:

1. u autobusové zastávky "U lávky"                                                 8 - 10 hod.

2. u autobusové zastávky  „Kostel“                                                  8 - 10 hod.

3. u autobusové zastávky „Huťařství“                                              8 - 11 hod.

4. u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“                                      8 - 12 hod.

5. u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem                          8 - 11 hod.

6. u vodní nádrže v Kolibách                                                            8 - 11 hod.

7. Bystré u p. Vlastimila Píchy                                                         8 - 10 hod.

8. Koliba Tichý pod Stolovou                                                          8 – 10 hod.

 

Upozornění!

Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené u jednotlivých stanovišť. Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte,  uložit tento odpad pak můžete vždy v pondělí a středu od 15-18 hod a v sobotu od 10-14 hod do sběrného místa u garáží pod silnicí u obecního úřadu, který bude otevřen od 2. 5. 2018 do 15. 10. 2018. 

 

Sběr železného šrotu proběhne souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobjemových odpadů v sobotu 21. dubna 2018. Sběr provedou členové SDH Kunčice pod Ondřejníkem. Železný šrot nebude vykupován, odvoz bude proveden zdarma. Veškerý nepotřebný železný šrot mohou občané uložit k místním komunikacím, odkud bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo bude projíždět po těchto trasách:

- Od křižovatky u nemocnice, kolem dřevěného kostelíku k prodejně pod Stolovou a zpět kolem domu p. Běčáka čp. 100, p. Oprštěného čp. 500 k penzionu Karolína, dále kolem transformátoru až pod les k p. Syrovátkovi.

- Od Penziónu Karolína přes Koliby k hospůdce na Maralovém kopci, zpět k železničnímu přejezdu kolem Štůralů čp. 599. Odtud přes autobusovou točnu k nádraží ČD, dále pak okolo hospůdky Na kopečku po Valašské cestě k penziónu Václava Krkošky, k obecnímu úřadu a jeho okolí.

- Sběrné vozidlo bude dále projíždět po silnici II/483 od nemocnice po Tichou, od autobusové zastávky "U lávky", zpět po pravé straně potoka Tichávka, přes Rakovec na Frenštát p. R. po p.  Slaninu a zpět přes Humbarek okolo mateřské školy  ke kostelu.

 

Upozornění!

Na sběrná místa pro sběr železného šrotu ukládejte prosím pouze železný šrot. Železný šrot dávejte pokud možno k silnici až v sobotu ráno.

 

Vážení občané a vlastníci rekreačních chat,

využijte, prosím, hromadného sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů k jarnímu úklidu a nepřistavujte je v průběhu roku ke kontejnerům na komunální odpad, kam nepatří. Do kontejnerů na komunální odpad nepatří ani elektrospotřebiče, baterie, zářivky, osvětlovací tělesa, náplně do tiskáren, čistý textil, oděvy, plechovky a další odpady, které je možné zpětně odebrat a znovu použít jako suroviny – neznečištěný papír, plasty, sklo, kartony, kovy, oleje z domácnosti a pneumatiky.

 

Velké elektrospotřebiče - můžete předávat během celého roku po dohodě s pracovníky OÚ do sběrného místa obce, které je v areálu pily Kunčice p. O. čp. 803 (vedle Ziků) - kontakt 736 773 945, 734 288 922.  

Drobný elektroodpad můžete během celého roku odevzdávat do kontejnerů na elektroodpad na stanovištích u kostela, u Huťařství, na rozcestí ČD a u železničního přejezdu pod ruským kostelíčkem.

Baterie, zářivky a osvětlovací tělesa ukládejte do sběrných boxů v budově obecního úřadu a prodejny Hruška u Huťařství.

Náplně do tiskáren, tonery ukládejte do sběrných boxů v budově obecního úřadu.

Použité oleje z domácnosti v plastových nádobách odevzdávejte v garáži budovy obecního úřadu, použité oleje v plastových nádobách.

Textil a oděvy můžete během celého roku odevzdávat do kontejnerů na textil na stanovištích u kostela, u Huťařství, na rozcestí ČD.

Plechovky, kovová víčka ze sklenic, hliníková víčka z jogurtů ukládejte do kontejnerů na plasty (žlutá barva)

Kartonové krabice od mléka a džusů ukládejte do kontejnerů na papír (modrá barva)

Pneumatiky – odevzdávejte do místa zpětného odběru pneumatik – pneuservis Patala v ulici Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm – bez disků tel. 605 466 114.

Bioodpad a větve do velkých kontejneru před branou sběrného místa u garáží pod silnicí u obecního úřadu volně přístupné.

 

Předem děkuji všem, kteří takto přispějí k zlepšení čistoty a ochraně životního prostředí v naší obci.                                                             

                                                                              Danuše |Svobodová, pracovník OÚ 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 19.03.2018
Tisk aktuální strany