Zastupitelstvo

XXII. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

SE BUDE KONAT

VE STŘEDU

22. ZÁŘÍ OD 16:30

Zastupitelstvo obce se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 Vstup pouze za dodržení hygienických opatření. Podrobnosti na pozvánce

SRDEČNĚ ZVEME

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZDE

Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
MUDr. Chovančík _ informace_ordinace uzavřena
Dne 27.9.2021 bude ambulance MUDr. Chovančíka uzavřena. Zástup...

MUDr. Chovančík _ informace_ordinace uzavřena
Dne 27.9.2021 bude ambulance MUDr. Chovančíka uzavřena. Zástup...

Nález věcí po DNI OBCE
Na sekretariátě obecního úřadu si můžete vyzvednout věci, které se našly po DNI...

PROHLÉDNĚTE SI FOTKY ZE DNE OBCE
Děkujeme, že jste přišli na náš den obce. Počasí nám opravdu přálo, věřím, že jsme si to všichni...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Úvodní stránka > Životní prostředí- odpady > Velkoobjemový odpad

Sběr velkoobjemového odpadu 18.9.2021

Informace o sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů 

Mobilní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne dne 18. září 2021 a provedou ho pracovníci firmy FCC Česká republika, s.r.o. spolu s pracovníky údržby obce.

 

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:

- u autobusové zastávky „U lávky“                                                 od 8.00 do 8.30 hod.

- u autobusové zastávky „Kostel“                                                   od 8.45 do 9.15 hod.

- u autobusové zastávky „Huťařství“                                              od 9.30 do 10.00 hod.

- u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“                                         od 10.15 do 11.00 hod.

 

 

Na těchto stanovištích v uvedené době může každý občan nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat nebezpečný odpad: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, autobaterie i s elektrolytem, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů apod.

 

Nebezpečný odpad přivezte pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné firmy od Vás přímo odebrat a uložit do mobilních kontejnerů a aby nezůstával nikde ležet bez dozoru!

 

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ:

1. u autobusové zastávky „U lávky“                                                8 - 10 hod.

2. u autobusové zastávky „Kostel“                                                   8 - 10 hod.

3. u autobusové zastávky „Huťařství“                                              8 - 11 hod.

4. u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“                                     8 - 11 hod.

5. u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem                         8 - 11 hod.

6. u vodní nádrže v Kolibách                                                            8 - 11 hod.

7. Koliba Tichý pod Stolovou                                                          8 - 10 hod.

8. sběrné místo v areálu pily                                                            8 - 11 hod.

 

Na těchto stanovištích v uvedené době může každý občan nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat velkoobjemový odpad: odpad z běžného provozu, který nelze uložit do popelnice: matrace, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky apod.

Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené u jednotlivých stanovišť. Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte, uložit tento odpad pak můžete v provozní dobu do sběrného místa čp. 803 (areál Pily Kunčice p. O.), které bude otevřeno do 30. 10. 2021. 

 

Informace ke sběru elektroodpadů

Elektroodpady se odevzdávají do místa zpětného odběru v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803, odkud jsou zdarma odváženy smluvními kolektivními systémy. V sobotu 18. září 2021 bude sběrný dvůr otevřen od 8.00 do 11.00 hodin.

Vytvořil: David Fojtík
Datum: 03.09.2021
Tisk aktuální strany