Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Modernizace odborné učebny v ZŠ a MŠ
Modernizace...

Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích p.O.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a želez
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a sběr železného...

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Připomínáme, že sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a sběr železného šrotu proběhne v...

Vlaková výluka Frýdlant n.O. - Frenštát p.R.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v termínu 14.-15.3...

Úvodní stránka > Životní prostředí > Velkoobjemový odpad

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a želez

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a sběr železného šrotu                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

         V sobotu 30. března 2019 proběhne v naší obci sběr nebezpečných, velkoobjemových odpadů a železného šrotu.

 

Sběr nebezpečných odpadů provede firma FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 pošta Vratimov, na následujících stanovištích:

- u autobusové zastávky „U lávky“                                               od 8.30 do 9.00 hodin

- u autobusové zastávky „Kostel“                                                  od 9.15 do 9.45 hodin

- u autobusové zastávky „Huťařství“                                            od 10.00 do 10.45 hodin

- u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“                                       od 11.15 do 12.00 hodin

 

       V uvedené době bude moci každý občan nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat na tomto místě k likvidaci nebezpečný odpad: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, autobaterie i s elektrolytem, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů ap.

        

Upozornění!

Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné firmy od Vás přímo odebrat a nezůstával nikde ležet bez dozoru! 

 

Velkoobjemové odpady, jsou odpady, které nelze uložit do běžných popelnic na domovní odpad. 

      Do přistavených kontejnerů na stanovištích nebo přímo na určené stanoviště (malé kontejnery již nebudou přistavovány) je možno dne 30. března 2019 bezplatně uložit např. matrace, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky apod.

 

      Stanoviště na odložení velkoobjemového odpadu:

1. u autobusové zastávky "U lávky"                                                 8 - 10 hod.

2. u autobusové zastávky  „Kostel“                                                  8 - 10 hod.

3. u autobusové zastávky „Huťařství“                                              8 - 11 hod.

4. u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“                                      8 - 12 hod.

5. u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem                          8 - 11 hod.

6. u vodní nádrže v Kolibách                                                            8 - 11 hod.

7. Bystré u p. Vlastimila Píchy                                                         8 - 10 hod.

8. Koliba Tichý pod Stolovou                                                          8 – 10 hod.

 

Upozornění!

Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené u jednotlivých stanovišť. Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte, uložit tento odpad pak můžete od 13. 4. 2019 (vyjma státních svátků) do sběrného místa čp. 803 (areál Pily Kunčice p. O.) vždy v pondělí a středu od 15-18 hod a v sobotu od 10-12 hod. 

 

 

 

Elektroodpad

je možné předat dne 30. března 2019 od 8-12 hod do sběrného místa obce, které je v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803, dále od 13. 4. 2019 každé pondělí a středu od 15-18 hod a v sobotu od 10-12 hod (vyjma státních svátků).

        

Sběr železného šrotu proběhne souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobjemových odpadů v sobotu 30. března 2019. Sběr provedou členové TJ Sokol Kunčice p. O.
Železný šrot nebude vykupován, odvoz bude proveden zdarma. Veškerý nepotřebný železný šrot mohou občané uložit k místním komunikacím, odkud bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo bude projíždět po těchto trasách:

- od křižovatky u nemocnice, kolem dřevěného kostelíku k prodejně pod Stolovou a zpět kolem dřevěného kostelíku k hranicím obce Čeladná a zpět k penzionu Karolína, dále kolem transformátoru až pod les nad penzion Jurášek,

- od penziónu Karolína přes Koliby k hospůdce na Maralově kopci, zpět k železničnímu přejezdu kolem apartmánového domu Relax, odtud přes autobusovou točnu k nádraží ČD, dále pak okolo hospůdky Na kopečku po Valašské cestě k penziónu VK, k obecnímu úřadu a jeho okolí,

- po silnici II/483 od nemocnice po Tichou, od autobusové zastávky "U lávky", zpět po pravé straně potoka Tichávka, přes Rakovec na Frenštát p. R. a zpět přes Humbarek okolo mateřské školy ke kostelu.

 

Vážení občané a vlastníci rekreačních chat,

využijte, prosím, hromadného sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů k jarnímu úklidu a nepřistavujte je v průběhu roku ke kontejnerům na komunální odpad, kam nepatří.

 

Místa zpětného odběru odpadů:

 

Elektrospotřebiče - předávejte do sběrného místa obce, které je v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803.  

Baterie, zářivky a osvětlovací tělesa ukládejte do sběrných boxů v budově obecního úřadu a dále do sběrného místa obce, které je v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803.

Náplně do tiskáren, tonery ukládejte do sběrných boxů v budově obecního úřadu.

Použité oleje z domácnosti v plastových nádobách odevzdávejte v garáži budovy obecního úřadu.

Textil a oděvy ukládejte do kontejnerů na textil na stanovištích u kostela, u Huťařství, na rozcestí ČD.

Plechovky, kovová víčka ze sklenic, hliníková víčka z jogurtů patří do kontejnerů na plasty (žlutá barva)

Kartonové krabice od mléka a džusů patří do kontejnerů na papír (modrá barva)

Pneumatiky – odevzdávejte do místa zpětného odběru pneumatik – Pneuservis Patala v ulici Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm – bez disků tel. 605 466 114.

Bioodpad a větve ukládejte do velkých kontejneru v ohradě u garáží pod silnicí u obecního úřadu, kde jsou volně přístupné.

 

Děkuji všem, kteří přispějí k zlepšení čistoty a ochraně životního prostředí v naší obci.

 

                                                                              Danuše Svobodová, pracovník OÚ     

Vytvořil: David Fojtík
Datum: 12.03.2019
Tisk aktuální strany