Novinky a pozvánky
  • Není nutno nezpívat   Česko rozezní píseň jako poděkování pro ty, kteří pomáhají ostatním Ve...
  • Vážení spoluobčané, sousedé,pokud víte ve vašem okolí o někom, kdo by mohl být osamocený, bez...
  • Rozsáhlou fotogalerii z našich akcí si můžete prohlédnout na stránce www.spvkuncice.zonerama.cz
  • Náš odbor nepravidelně pořádá vycházky pro seniory. Od dubna 2007 se uskutečnilo více než 50...
  • Verča Bartošová z kunčického Ondřejníčku zazpívala s BROLNem vedle dalších vítězů soutěže Zpěváček...
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Důležité dokumenty k aktuálnímu omezení pohybu
Vážení občané, níže Vám nabízíme ke stažení dokumenty (formuláře), kterém můžete využít v rámci...

Informace o uzavření školního areálu
Milí sousedé, z důvodu zhoršené epidemiologické situace jsme se rozhodli od 1. března do 21...

Frenštát po Zitivní -Tip na zajímavý pořad
Frenštát po Zitivní přesunuto na příští neděli 07.03.21 od...

Podpořte náš Ondřejníček - jen do neděle 28.02.
Dětská cimbálová muzika Ondřejníček se zapojila do projektu k...

Sběr velkoobjemového odpadu 27.3.2021
V sobotu 27. března 2021 se uskuteční sběr velkoobjemového, nebezpečného a železného odpadu...

Úvodní stránka > Životní prostředí- odpady > Velkoobjemový odpad

Sběr velkoobjemového odpadu 27. března 2021

Informace o sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů 

Mobilní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne v sobotu dne 27.  března 2021 a provedou ho pracovníci firmy FCC Česká republika, s.r.o. spolu s pracovníky údržby obce.  

 

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:

- u autobusové zastávky „U lávky“                                                 od 8.30 do 9.00 hod.

- u autobusové zastávky „Kostel“                                                   od 9.15 do 9.45 hod.

- u autobusové zastávky „Huťařství“                                              od 10.00 do 10.45 hod.

- u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“                                         od 11.15 do 12.00 hod.

 

 

Na těchto stanovištích v uvedené době může každý občan nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat nebezpečný odpad: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, autobaterie i s elektrolytem, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů apod.

 

Nebezpečný je odpad, který má nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí, proto odpad přivezte pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné firmy od Vás přímo odebrat a uložit do mobilních kontejnerů a aby nezůstával nikde ležet bez dozoru!

 

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ:

1. u autobusové zastávky „U lávky“                                                8 - 10 hod.

2. u autobusové zastávky „Kostel“                                                   8 - 10 hod.

3. u autobusové zastávky „Huťařství“                                              8 - 11 hod.

4. u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“                                     8 - 12 hod.

5. u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem                         8 - 11 hod.

6. u vodní nádrže v Kolibách                                                            8 - 11 hod.

7. Bystré u p. Vlastimila Píchy                                                         8 - 10 hod.

8. Koliba Tichý pod Stolovou                                                          8 - 10 hod.

 9. sběrné místo v areálu pily                                                            8 - 12 hod.

 

Na těchto stanovištích v uvedené době může každý občan nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat velkoobjemový odpad - odpad z běžného provozu, který nelze uložit do popelnice: matrace, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky apod. 

Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené u jednotlivých stanovišť. Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte, uložit tento odpad pak můžete v provozní dobu do sběrného místa čp. 803 (areál Pily Kunčice p. O.), které bude otevřeno od 29. 3. 2021. 

 

 

Informace ke sběru železného šrotu

Sběr železného šrotu proběhne souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobjemových odpadů v sobotu 27. března 2021. Sběr provedou členové TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem. Odvoz železného šrotu je možné individuálně projednat na tel. 731 925 081.

Železný šrot nebude vykupován, odvoz bude proveden zdarma. Veškerý nepotřebný železný šrot mohou občané uložit k místním komunikacím, odkud bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo bude projíždět po těchto trasách:

- od křižovatky u nemocnice, kolem dřevěného kostelíku k prodejně pod Stolovou a zpět kolem dřevěného kostelíku k hranicím obce Čeladná a zpět k penzionu Karolína, dále kolem transformátoru až pod les nad penzion Jurášek,

- od penziónu Karolína přes Koliby k hospůdce na Maralově kopci, zpět k železničnímu přejezdu kolem apartmánového domu Relax, odtud přes autobusovou točnu k nádraží ČD, dále pak okolo hospůdky Na kopečku po Valašské cestě k penziónu VK, k obecnímu úřadu a jeho okolí,

- po silnici II/483 od nemocnice po Tichou, od autobusové zastávky "U lávky", zpět po pravé straně potoka Tichávka, přes Rakovec na Frenštát p. R. a zpět přes Humbarek okolo mateřské školy ke kostelu.

 

Vážení občané a vlastníci rekreačních chat,

využijte, prosím, mobilního sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů a sběru železného šrotu k jarnímu úklidu a nepřistavujte je v průběhu roku ke kontejnerům na komunální odpad, kam nepatří. V případě, že nestihnete mobilní sběr, můžete v průběhu roku přivézt tyto odpady v provozní dobu do sběrného místa čp. 803.

Děkuji všem, kteří přispějí k zlepšení čistoty a ochraně životního prostředí v naší obci.

 

                                                                                            Danuše Svobodová, pracovník OÚ

 

Provozní doba sběrného místa

Sběrné místo komunálních odpadů obce Kunčice pod Ondřejníkem se nachází v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803, kontaktní telefon 734 288 922. Sběrné místo je zároveň i místem zpětného odběru odpadů.

Zahájení provozu sběrného místa je od 29. března 2021, ukončení provozu je naplánováno na 30. října 2021.

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA:

Pondělí:          15.00 – 17.00 hod.

Středa:           15.00 – 17.00 hod.

Pátek:             15.00 – 17.00 hod.

Sobota:           10.00 – 12.00 hod.

 

 

Do sběrného místa je možno odevzdávat velkoobjemové odpady, vysloužilé elektrospotřebiče všech velikostí, baterie, zářivky, osvětlovací tělesa a tříděný odpad – plastové obaly ve žlutých pytlích, papír a kartony, sklo a železný šrot!

 

Nabídka sběru obalových plastů do pytlů

Z důvodů velké produkce plastových obalů a neustálého stavu přeplněných kontejnerů na plasty nabízíme možnost odevzdávat plastové obaly ve velkých plastových pytlích přímo do sběrného místa. Sběrné místo je v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803, provozní doba je uvedená v článku výše nebo na stránkách obce www.kuncicepo.cz

Pytle na plastové obaly si je možné vyzvednout na Obecním úřadu Kunčice pod Ondřejníkem u p. Svobodové nebo přímo ve sběrném místě.

 

Místa zpětného odběru odpadů:

Elektrospotřebiče - předávejte do sběrného místa obce, které je v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803.  

Baterie, zářivky a osvětlovací tělesa ukládejte do sběrných boxů v budově obecního úřadu a dále do sběrného místa obce, které je v areálu Pily Kunčice p. O. čp. 803.

Náplně do tiskáren, tonery ukládejte do sběrných boxů v budově obecního úřadu.

Použité oleje z domácnosti v plastových nádobách odevzdávejte v garáži budovy obecního úřadu.

Textil a oděvy ukládejte do kontejnerů na textil na stanovištích u kostela, u Huťařství, na rozcestí ČD.

Plechovky, kovová víčka ze sklenic, hliníková víčka z jogurtů patří do kontejnerů na plasty (žlutá barva)

Kartonové krabice od mléka a džusů patří do kontejnerů na papír (modrá barva)

Pneumatiky – odevzdávejte do místa zpětného odběru pneumatik – Pneuservis Patala v ulici Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm – bez disků tel. 605 466 114.

Bioodpad a větve ukládejte do velkých kontejneru v ohradě u garáží pod silnicí u obecního úřadu, kde jsou volně přístupné.

 

 

Množství odevzdaného odpadu v roce 2020

 

Nebezpečný odpad

0,04 t               150 110    obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

0,005 t             200 114    kyseliny

0,01 t               200 119    pesticidy

0,42 t               200 126    olej, tuk

2,53 t               200 127    barva, lepidla, pryskyřice 

0,002 t             200 132    jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200 131

 

Tříděný odpad

62,9936 t         200 139    plasty

72,6155 t         200 101    papír a lepenka

82,7104 t         200 102    sklo

0,46 t               160 103    pneumatiky (ostatní tříděný odpad)

4,59 t               200 110    oděvy

0,487 t             200 125    jedlý olej a tuk

 

Velkoobjemový odpad

118,3 t             200 307    velkoobjemový odpad

 

Směsný komunální odpad

778,2245 t       200 301    směsný komunální odpad

 

V rámci zpětného odběru bylo odebráno a předáno k druhotnému využití:

13,64 t                           elektrospotřebiče +zářivky (ASEKOL)

1,394 t                           drobné elektrospotřebiče (ELEKTROWIN)

0,19 t                             světelné zdroje (EKOLAMP)

 

 

                                                                     Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Vytvořil: David Fojtík
Datum: 22.02.2021
Tisk aktuální strany