Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Pozvánka na besedu "První rok - základ života"

Rockové dobroty - připomenutí
 

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Změna adresy Finančního úřadu ve Frýdlantu n.O.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že Územní pracoviště ve Frýdlantu nad Ostravicí...

Telefonické varování Policie ČR seniorů
Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje nás žádá o zveřejnění kampaně, která...

Úvodní stránka > Nové centrum obce

Uzavřena smlouva na vypracování PD 1.etapy

3.9.2018

RO projednala a schválila Smlouvu o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Ing. arch. Martinem Maternou, sídlem Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro pozemní a krajinářskou stavbu na základě vítězného návrhu urbanisticko – architektonické soutěže "Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem" – první etapou bude revitalizace prostoru před obecním úřadem a vybudování parkoviště  (viz. obr.), v rozsahu: architektonická studie, projektová dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně výkazu výměr a následného autorského dozoru. Celková dohodnutá cena za dílo je ve výši 675 180,- Kč vč. DPH. Předpokládané náklady předmětných stavebních prací jsou ve výši 6 mil. Kč.

---

Aktualizace ke dni 17. března 2019

V únoru 2019 byl uzavřen Dodatek č. 1  k výše uvedené smlouvě. Předmětem dodatku je rozšíření vymezeného území o plochu zvýšené křižovatky a navazujícího chodníku a o přípravu dokumentace pro návrh místní úpravy zóny 30.

Cena díla se zvyšuje z níže uvedených důvodů:

  • na základě časové náročnosti na prostudování předchozího stupně již vypracované dokumentace a seznámení s požadavky objednatele (stanovené mj. na základě koordinační schůzky dne 8. 11. 2018 se zástupci Policie ČR Dopravní inspektorát Frýdek - Místek, Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, zhotovitelem a zástupci obce)
  • cena za provedení díla zohledňuje navýšení předpokládaných nákladů stavby, jedná se o navýšení o plochu zvýšené křižovatky a navazujícího chodníku. Celková navýšená plocha činí 360 m2, odhad navýšení investičních nákladů je 720 tis. Kč (na celkových na 6, 75 mil. Kč)
  • v navýšení je započítáno i zpracování hlukové studie, která musí být zpracována na základě požadavku Krajské hygienické stanice

Navýšení ceny díla je celkově o 76 200 Kč bez DPH (tedy o 92 202 Kč vč. DPH ve výši 21%). Nová cena díla činí 634 200 Kč bez DPH (tedy 767 382 Kč vč. DPH ve výši 21%).

Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

VIZUALIZACE: Ing. arch. Martin Materna, WMA Architects, Opava

 

 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 07.05.2019

Oceněné návrhy

1. místo - Martin Materna
1. místo - Martin Materna
1. místo - Martin Materna
1. místo - Martin Materna
2. místo - FAM architekti
2. místo - FAM architekti
2. místo - FAM architekti
2. místo - FAM architekti
3. místo - Ott,Kraut,Koutný
3. místo - Ott,Kraut,Koutný
3. místo - Ott,Kraut,Koutný
3. místo - Ott,Kraut,Koutný
Vytvořil: Michaela Šebelová

Máme vítěze naší soutěže

Rada obce svým usnesením číslo 90/2018/5 ze dne 21.5.2018 po projednání Protokolu o průběhu urbanisticko - architektonické soutěže Nové centrum obce v Kunčicích pod Ondřejníkem a prohlídce návrhů rozhodla na základě doporučení poroty soutěže o tomto pořadí a cenách:

1. místo: návrh č. 6 podaný Ing. arch. Martinem Maternou, Opava;  cena 90 000,- Kč.

2. místo: návrh č. 1 podaný FAM Architekti s.r.o., Praha 7; cena 75 000,-  Kč.

3. místo: návrh č. 9 podaný Ing. arch. Richardem Ottem, Nová Ves,  Frýdlant nad Ostravicí; Ing. arch. Janem Krautem, Baška; Prof. Ing. arch. Janem Koutným CSc., Vyškov,  cena 50 000,- Kč.

Všem účastníkům děkujeme za čas a energii, kterou zaslaným soutěžním návrhům věnovali!

Všem oceněným blahopřejeme!!!

Protokol ke stažení zde.

Výsledky jsou zveřejněny na webu České komory architektů!

 

1.místo

Účastník a autor: Ing. arch. Martin Materna, Opava

Spoluautoři: 

Ing. arch. Adam Weczerek

Ing. arch. Adéla Kudlová

 

 

2.místo

Autor/účastník: FAM Architekti, s.r.o., Praha 7

Návrh zpracovali:

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

Ing. arch. MgA. Jan Horký

Ing. arch. Lucie Černá

Bc. Michael Baroch

 

3.místo

Účastník:

Ing. arch. Richard Ott, Frýdlant nad Ostravicí (autor)

Ing. arch. Jan Kraut, Baška (autor)

Prof. Ing. arch. Jan Koutný CSc. , Vyškov (spoluautor)

 

VŠEM ÚČASTNÍKŮM DĚKUJEME A OCENĚNÝM BLAHOPŘEJEME. O TERMÍNU VÝSTAVY VÁS BUDEME INFORMOVAT!

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 04.06.2018

Soutěžní workshop

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 25.05.2018

Hodnocení 1. fáze soutěže

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 25.05.2018

Soutěž vyhlášena

Dnešním dnem 13.11. jsme vyhlásili urbanisticko - architektonickou soutěž Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Předmětem soutěže je řešení krajinářských a urbanisticko-architektonických úprav středu obce Kunčice pod Ondřejníkem. Zpracování proběhne ve dvou fázích. V první, ideové fázi, se bude řešit prostor celého středu obce s důrazem na definování urbanistické struktury a určení prostorového a hmotového řešení včetně dopravního řešení a definování hlavního veřejného prostoru v rámci celé obce. Druhá, neanonymní fáze, bude zahájena soutěžním workshopem s prezentací a bude řešit podrobněji vybranou část hlavního veřejného prostoru (bude specifikováno po soutěžním workshopu).

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady naleznete na úřední desce a na našem profilu zadavatele.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 13.11.2017

Výstupy - anketa, veřejné setkání

Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout

V přiloženém dokumentu naleznete výstupy z projektu s nadací Partnerství - Zapojení veřejnosti do přípravy zadání architektonicko-urbanistické soutěže.

Datum přidání: 02.10.2016 | Staženo: 405x

Proběhla beseda k novému centru obce

Ve čtvrtek 16. června proběhla na Huťařství beseda s občany, moderovaná a připravená nadací partnerství k otázce nového centra obce. Byly řešeny hodnoty, problémy lokality a také náměty k řešení.

Fotografie z akce naleznete zde.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 27.06.2016

Mimořádné vydání ON k tématu

Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout

Vážení spoluobčané. Připravili jsme toto mimořádné vydání Obecních novin, které je věnováno Architektonicko – urbanistické soutěže centra obce. Soutěž bude řešit centrum obce v okolí obecního úřadu (prostor okolo obecního úřadu, bytovek u obecního úřadu, prodejnu před obecním úřadem a louku před bytovkami včetně autobusové zastávky), bude se také zabývat využitím prostoru před Huťařstvím (autobusová zastávka a prostor za zastávkou směrem k potoku). Zadání se bude vztahovat pouze na pozemky v majetku obce. Na základě zadání, připraveného obcí ve spolupráci s občany, vypíše obec s komorou architektů soutěž na celkové řešení výše uvedeného centra obce.  

Obsah ON - úvod do problematiky, harmonogram, dotazník k vyplnění.

Datum přidání: 24.05.2016 | Staženo: 444x

Přednáška - urbanistický vývoj obce

Datum přidání: 18.05.2016
Klikněte pro stažení souboru

Přednáška - architektonická soutěž

Datum přidání: 18.05.2016
Klikněte pro stažení souboru

Přednáška - nerealizované projekty středu obce

Přednáška - urbanistický vývoj středu obce

Tisk aktuální strany