Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Samospráva obce > Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce


Vedení obce

Mgr. Michaela Šebelová
starostka
+420 556 850 171, +420 724 161 964
starosta@kuncicepo.cz
David Fojtík
1. místostarosta
+420 556 843 192, +420 736 773 930
mistostarosta@kuncicepo.cz
Ing. Markéta Menšíková
2. místostarostka

+420 736 180 388
marketa.mensikova@kuncicepo.cz

Rozdělení kompetencí / zodpovědných oblastí

Starostka: Mgr. Michaela Šebelová

 • zastupuje obec navenek
 • výkon zákonných povinností dle zákona o obcích (např. rozpočet, vnitřní kontroly, přezkoumání hospodaření, personalistika, informování veřejnosti o činnosti, zabezpečení výkonu přenesené působnosti, zajištění chodu obecního úřadu atd.)
 • svolávání schůzí rady a zastupitelstva obce, příprava materiálů na jednání, zápisy
 • spolupráce se Základní školou a mateřskou školou Karla Svolinského, p.o.
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem, krizové řízení
 • administrace webových stránek obce, webové aplikace
 • řízení projektů
 • dotační management
 • veřejné zakázky
 • sociální oblast - spolupráce s MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, Domem s pečovatelskou službou (senior TAXI), Charitou Frýdek – Místek a Frenštát pod Radhoštěm
 • smluvní záležitosti
 • koordinace přípravy strategických rozvojových dokumentů a průběžná kontrola jejich plnění
 • další běžná denní agenda
 • MAS Frýdlanstko – Beskydy
 • meziobecní spolupráce
 • participace na místním akčním plánu vzdělávání

1. místostarosta: David Fojtík

 • zastupuje starostku v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy starostka nevykonává funkci
 • příprava podkladů pro schůze rady a zastupitelstva obce
 • organizace technických pracovníků obce
 • stanovení plánu údržby obecního majetku a jeho zajištění (revize)
 • zajišťování smluv na energie, telefony
 • technické zajištění Kunčické pouti
 • správa obecních lesů
 • údržba hřbitova a urnového háje
 • řízení zimní údržby a posypu místních komunikací a chodníků
 • veřejné osvětlení
 • problematika komunálního, velkoobjemového, separovaného a dalšího odpadu
 • oblast životního prostředí
 • záležitosti vodovodů a kanalizací
 • řízení projektů výstavby vodovodů a chodníků a jejich projektové přípravy
 • ztracení psi
 • správa IT, zajištění on-line přenosu ZO
 • administrace webových stránek obce
 • nájmy v obecních nemovitostech (byty, prostory sloužící k podnikání atd.)
 • dopravní obslužnost
 • vyvěšování vlajek
 • Varovný a protipovodňový systém

2. místostarostka: Ing. Markéta Menšíková

 • příprava podkladů pro schůze rady a zastupitelstva obce
 • poskytování finančních příspěvků obce (žádosti, smlouvy)
 • záležitosti kultury, společenské akce (setkání seniorů, blahopřání)
 • záležitosti Galerie Karla Svolinského
 • řízení projektů
 • záležitosti cestovního ruchu

Členové zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 (dle abecedy)

 • David Fojtík (KDU - ČSL) - 1. místostarosta obce (uvolněný)
 • Miloslav Hrdý (KSČM)
 • Ing. Karel Jurek (KDU - ČSL)
 • Milan Kubín (OBEC - VĚC VEŘEJNÁ)
 • Richard Macura (PRO Zdraví a Sport)
 • Vít Majerek (PRO Zdraví a Sport)
 • Tomáš Maralík ("Nezávislí 2010")
 • Ing. Markéta Menšíková ("Nezávislí 2010") - 2. místostarostka obce (neuvolněná)
 • Mgr. Marie Pokludová ("Nezávislí 2010")
 • Ing. Lumír Poledník (KUNČICE - MÍSTO PRO ŽIVOT)
 • Ing. David Strnadel (Naše Beskydy - SNK)
 • Ing. Zdeněk Strnadel ("Nezávislí 2010")
 • Mgr. Michaela Šebelová ("Nezávislí 2010") - starostka obce (neuvolněná)
 • Petr Vrlík ("Nezávislí 2010")
 • Eva Žurková (KDU - ČSL)

Dokumenty, Usnesení ZO

Jednací řád zastupitelstva obce

Kategorie: