Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Aktivní kamery
Kamera...

Beseda o náhradní rodinné péči 12.06.2019

Nabídka práce - ZŠ a MŠ Karla Svolinského Kunčice
Základní škola a mateřská škola Karla...

Elektronická verze nového čísla obecních novin
Čeká Vás opět spousta zajímavostí ze života v naší obci. K dispozici

Neberte mláďata rodičům!

Úvodní stránka

ZS Frýdlantsko-Beskydy - Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet za rok 2017, Komentář k ZÚ roku 2017, Inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Vytvořil: Daniela Kociánová
Tisk aktuální strany