Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Kalendárium akcí v obci
V nejbližší době nás čekají tyto akce/ případně upozornění na termíny splatnosti poplatků:     ...

PGA Czech Open 2020-Liga ČR v přesnosti přistání
15. – 16.8.2020 proběhne v Beskydech

Nejlahodnější pivo Beskyd může být od nás
Máte možnost hlasovat pro Nejlahodnější pivo Beskyd a taky podpořit pivovar z naší obce.

Provoz úřadu během letních prázdnin
Z důvodu čerpání dovolených je o prázdninách provoz obecního úřadu omezen. Přesto se snažíme Vám...

Mimořádné opatření KHS MSK č. 16/2020
Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se...

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zaměstnanci OÚ

Zaměstnanci OÚ

Daniela Kociánová  Tel: 556 850 154, Mobil: 725 506 902  daniela.kocianova@kuncicepo.cz
- sekretariát starosty a místostarosty
- podatelna
- vedení úřední desky
- prodej propagačních materiálů obce (pohlednice, mapa)
- kopírování pro veřejnost
- vodovody
- záležitosti společnosti Kunčická s.r.o.

Taťána Holušová  Tel: 556 843 193  tatana.holusova@kuncicepo.cz
- matrika
- CZECH POINT - ověřené výstupy z veřejných inf. systémů veřejné správy
                      - konverze dokumentů
- vystavování matričních dokladů prvopisů i druhopisů
- sepisování žádostí o uzavření manželství
- vydání osvědčení pro uzavření církevních sňatků
- vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
- přiznání otcovství k nenarozenému a narozenému dítěti
- ověřování podpisů a listin
- ověřování žádostí o výpis z rejstříku trestů
- ohlášení o ztrátě, odcizení, zničení občanského průkazu
- evidence obyvatel 
- přihlašování k trvalému pobytu
- příjem žádostí o rušení trvalých pobytů dle zákona č. 133/2000 Sb.
- příjem žádostí o obecní byty
- sociální záležitosti
- zástup sekretariát a podatelna

Ivana Řezníčková   Tel: 556 843 191   Mobil: 725 506 901  ivana.reznickova@kuncicepo.cz
- mzdy
- vybírání místních poplatků (odpad, poplatek ze psů, za užití veřejného prostr. atd)
- vybírání poplatků za hrobová a urnová místa
- vybírání nájemného z bytů, nebytových prostorů a pozemků)
- informace o místních poplatcích a jejich úhradách
- evidence psů, přihlášky, odhlášky
                
Jana Martináková  Tel: 556 843 190   Mobil: 730 545 779  jana.martinakova@kuncicepo.cz
- vedení účetnictví obce
- zástup - matrika, evidence obyvatel

Jana Cochlarová -Tel: 556 802 098    Mobil: 730 545 779  jana.cochlarova@kuncicepo.cz
-účtování na uceleném úseku pohledávek a závazků
-fakturace
-účetnictví společnosti Kunčická s.r.o.
    
Danuše Svobodová  Tel: 556 843 194    Mobil: 725 506 903  danuse.svobodova@kuncicepo.cz
- přijímání ohlášení reklamních, informačních a propagačních zařízení
- vydávání vyjádření pro stavební úřad
- pomoc občanům při stavebním řízení
- CZECH POINT - ověřené výstupy z veřejných inf. systémů veřejné správy
- informace o možnostech výstavby z hlediska územního plánu obce
- vydávání povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
- zajištění popelnic
- přidělování čísel popisných a evidenčních
- vydávání povolení zvláštního užívání místních komunikací
- vydávání povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu

 

Agenda veřejného pohřebiště: Bc. Kristýna Majerková

email: kristyna.majerkova@kuncicepo.cz

tel: 556 843 191  

mobil: 725 506 901

 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 08.11.2019
Tisk aktuální strany