Zastupitelstvo

XX. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

SE BUDE KONAT

V ÚTERÝ

29. ČERVNA OD 16:30

Zastupitelstvo obce se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 Vstup pouze za dodržení hygienických opatření. Podrobnosti na pozvánce

SRDEČNĚ ZVEME

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZDE

Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Vlaková výluka Frýdlant n.O. - Frýdek-Místek
Vážení cestující,  provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že v termínu...

Přijďte si s Oskarem zaběhnout MARATON

Oprava MK 69c technologií KAPS-LE
Fotografie Davida Šrubaře z opravy MK 69c přes Pekliska na Maralák si můžete prohlédnout po...

Napojení oblasti IV. - Bystré na OOV
Kunčice pod Ondřejníkem, napojení oblasti IV. Bystré na OOV

Chodník k DPS a související infrastruktura - popis

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zaměstnanci OÚ

Zaměstnanci OÚ

Daniela Kociánová 

Tel: 556 850 154, Mobil: 725 506 902  daniela.kocianova@kuncicepo.cz

- sekretariát starostky a místostarosty
- podatelna
- vedení úřední desky
- prodej propagačních materiálů obce (pohlednice, mapa)
- kopírování pro veřejnost
- správa vodovodů a kanalizací
- ověřování podpisů a listin

Bc. Kristýna Majerková

email: kristyna.majerkova@kuncicepo.cz

tel: 556 843 191  

mobil: 725 506 901

- matrika
- CZECH POINT - ověřené výstupy z veřejných inf. systémů veřejné správy
                      - konverze dokumentů
- vystavování matričních dokladů prvopisů i druhopisů
- sepisování žádostí o uzavření manželství
- vydání osvědčení pro uzavření církevních sňatků
- vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
- přiznání otcovství k nenarozenému a narozenému dítěti
- ověřování podpisů a listin
- ověřování žádostí o výpis z rejstříku trestů
- ohlášení o ztrátě, odcizení, zničení občanského průkazu
- evidence obyvatel 
- přihlašování k trvalému pobytu
- příjem žádostí o rušení trvalých pobytů dle zákona č. 133/2000 Sb.
 - agenda veřejného pohřebiště
- příjem žádostí o obecní byty
- sociální záležitosti
-vedení kroniky obce

Ivana Řezníčková  

Tel: 556 843 191   Mobil: 725 506 901  ivana.reznickova@kuncicepo.cz

- mzdy
- vybírání místních poplatků (odpad, poplatek ze psů, za užití veřejného prostr. atd)
- vybírání poplatků za hrobová a urnová místa
- vybírání nájemného z bytů, nebytových prostorů a pozemků)
- informace o místních poplatcích a jejich úhradách
- evidence psů, přihlášky, odhlášky
                

Danuše Svobodová 

Tel: 556 843 194    Mobil: 725 506 903  danuse.svobodova@kuncicepo.cz


- přijímání ohlášení reklamních, informačních a propagačních zařízení
- vydávání vyjádření pro stavební úřad
- pomoc občanům při stavebním řízení

- CZECH POINT - ověřené výstupy z veřejných inf. systémů veřejné správy
- informace o možnostech výstavby z hlediska územního plánu obce
- vydávání povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
- zajištění popelnic
- přidělování čísel popisných a evidenčních
- vydávání povolení zvláštního užívání místních komunikací
- vydávání povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu

- zástup sekretariát a podatelna

Jana Martináková 

Tel: 556 843 190   Mobil: 730 545 779  jana.martinakova@kuncicepo.cz

- vedení účetnictví obce
- zástup - matrika, evidence obyvatel

Jana Cochlarová 

Tel: 556 802 098    Mobil: 730 545 779  jana.cochlarova@kuncicepo.cz

-účtování na uceleném úseku pohledávek a závazků
-fakturace
-účetnování na úseku vodovodů a kanalizací

Údržba obce, správa obecních budov, provoz vodovodů a kanalizací

Tomáš Maralík, Roman Novotný, Lumír Just, David Čajánek, Milan Kubín, Monika Motyková

 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 31.05.2021
Tisk aktuální strany