Zastupitelstvo

XXII. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

SE BUDE KONAT

VE STŘEDU

22. ZÁŘÍ OD 16:30

Zastupitelstvo obce se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 Vstup pouze za dodržení hygienických opatření. Podrobnosti na pozvánce

SRDEČNĚ ZVEME

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZDE

Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
MUDr. Chovančík _ informace_ordinace uzavřena
Dne 27.9.2021 bude ambulance MUDr. Chovančíka uzavřena. Zástup...

MUDr. Chovančík _ informace_ordinace uzavřena
Dne 27.9.2021 bude ambulance MUDr. Chovančíka uzavřena. Zástup...

Nález věcí po DNI OBCE
Na sekretariátě obecního úřadu si můžete vyzvednout věci, které se našly po DNI...

PROHLÉDNĚTE SI FOTKY ZE DNE OBCE
Děkujeme, že jste přišli na náš den obce. Počasí nám opravdu přálo, věřím, že jsme si to všichni...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zaměstnanci OÚ

Zaměstnanci OÚ

Daniela Kociánová 

Tel: 556 850 154, Mobil: 725 506 902  daniela.kocianova@kuncicepo.cz

- sekretariát starostky a místostarosty
- podatelna
- vedení úřední desky
- prodej propagačních materiálů obce (pohlednice, mapa)
- kopírování pro veřejnost
- správa vodovodů a kanalizací
- ověřování podpisů a listin

Bc. Kristýna Majerková

email: kristyna.majerkova@kuncicepo.cz

tel: 556 843 191  

mobil: 725 506 901

- matrika
- CZECH POINT - ověřené výstupy z veřejných inf. systémů veřejné správy
                      - konverze dokumentů
- vystavování matričních dokladů prvopisů i druhopisů
- sepisování žádostí o uzavření manželství
- vydání osvědčení pro uzavření církevních sňatků
- vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
- přiznání otcovství k nenarozenému a narozenému dítěti
- ověřování podpisů a listin
- ověřování žádostí o výpis z rejstříku trestů
- ohlášení o ztrátě, odcizení, zničení občanského průkazu
- evidence obyvatel 
- přihlašování k trvalému pobytu
- příjem žádostí o rušení trvalých pobytů dle zákona č. 133/2000 Sb.
 - agenda veřejného pohřebiště
- příjem žádostí o obecní byty
- sociální záležitosti
-vedení kroniky obce

Ivana Řezníčková  

Tel: 556 843 191   Mobil: 725 506 901  ivana.reznickova@kuncicepo.cz

- mzdy
- vybírání místních poplatků (odpad, poplatek ze psů, za užití veřejného prostr. atd)
- vybírání poplatků za hrobová a urnová místa
- vybírání nájemného z bytů, nebytových prostorů a pozemků)
- informace o místních poplatcích a jejich úhradách
- evidence psů, přihlášky, odhlášky
                

Danuše Svobodová 

Tel: 556 843 194    Mobil: 725 506 903  danuse.svobodova@kuncicepo.cz


- přijímání ohlášení reklamních, informačních a propagačních zařízení
- vydávání vyjádření pro stavební úřad
- pomoc občanům při stavebním řízení

- CZECH POINT - ověřené výstupy z veřejných inf. systémů veřejné správy
- informace o možnostech výstavby z hlediska územního plánu obce
- vydávání povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
- zajištění popelnic
- přidělování čísel popisných a evidenčních
- vydávání povolení zvláštního užívání místních komunikací
- vydávání povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu

- zástup sekretariát a podatelna

Jana Martináková 

Tel: 556 843 190   Mobil: 730 545 779  jana.martinakova@kuncicepo.cz

- vedení účetnictví obce
- zástup - matrika, evidence obyvatel

Jana Cochlarová 

Tel: 556 802 098    Mobil: 730 545 779  jana.cochlarova@kuncicepo.cz

-účtování na uceleném úseku pohledávek a závazků
-fakturace
-účetnování na úseku vodovodů a kanalizací

Údržba obce, správa obecních budov, provoz vodovodů a kanalizací

Tomáš Maralík, Roman Novotný, Lumír Just, David Čajánek, Milan Kubín, Monika Motyková

 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 31.05.2021
Tisk aktuální strany