Zastupitelstvo

IV. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

SE BUDE KONAT

VE ÚTERÝ

15. LEDNA OD 17:00

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

SRDEČNĚ ZVEME

Navržený program jednání naleznete zde.

Zasedání zastupitelstva můžete sledovat online

Novinky a pozvánky
  • Líbila se Vám talk show Zibiho? Nebo jste naopak nesehnali k nám lístky? Máte možnost jej vidět v...
  • Rozsáhlou fotogalerii z našich akcí si můžete prohlédnout na stránce www.spvkuncice.zonerama.cz
  • Náš odbor nepravidelně pořádá vycházky pro seniory. Od dubna 2007 se uskutečnilo více než 50...
  • Verča Bartošová z kunčického Ondřejníčku zazpívala s BROLNem vedle dalších vítězů soutěže Zpěváček...
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Elektronická verze nového čísla obecních novin
Čeká Vás opět spousta zajímavostí ze života v naší obci. K dispozici

Zabezpečte se!
Nový preventivní projekt zaměřený na problematiku majetkové kriminality, který připravily Odbor...

Křížem krajem - kostelík
Uslyšíte o návratu historické kazatelny do kostela v Štramberku-Tamovicích. Prohlédneme si...

Chata Prašivá - dočasně mimo provoz
Z provozně-technických důvodů bude chata Prašivá...

Senior TAXI

Úvodní stránka > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky rozcestník

VZMR na dodávky - vybavení učeben

Vyhlásili jsme veřejnou zakázku malého rozsahu na Vybavení učeben ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem, 

zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, verze 4, která bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, a to v rámci projektu s názvem

„Vybavení odborných učeben základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem“,

 reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006796

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 2/2018 malého rozsahu mimo zákon 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách - ke stažení zde.

Název zakázky Vybavení učeben ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka nábytkového a technického vybavení. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 2 a 3 Výzvy (Technická specifikace předmětu plnění). Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Zadávání částí zakázky:
Zakázka je dělena na následující části:
Část 1 – Dodávka kuchyňské linky a vestavěných spotřebičů
Část 2 – Dodávka vybavení učeben a nábytku

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na obě části zakázky. Ke každé části zakázky bude uzavírána samostatná smlouva. Návrh smlouvy pro každou část zakázky, je přílohou č. 4 a 5 této zadávací dokumentace.
Předpokl. hodnota v Kč bez DPH                      1 588 014,88 Kč
Druh ZŘ     Veřejná zakázka malého rozsahu

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 15.05.2018

ZPŘ - Navýšení kapacity ZŠ - přístavba školy

Dokumenty k podlimitní o veřejné zakázce na stavební práce naleznete zde:

Název zakázky Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem - přístavba školy
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují navýšení kapacity základní školy Karla Svolinského. Jedná se o stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu základní školy na parcele č. st. 1617 (Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 626). Navýšení kapacity se týká hlavně zajištění prostoru pro nové odborné učebny a školní družinu. Tyto prostory budou umístěny v navržené přístavbě. Součástí projektu je také řešení bezbariérovosti školní budovy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 20 552 304,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 21.05.2018
Tisk aktuální strany