Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Změny autobusové a železniční dopravy - 12.12.2021
Jízdní řády železniční dopravy platné od...

Inspirační fórum Svazu měst a obcí - 1.12.
Starostka Michaela Šebelová přijala pozvání na Inspirační fórum Svazu měst a obcí ČR, během...

DIAKONIE BROUMOV_SBÍRKA 22.-28.11.2021

Vlaková výluka 1.-2.12.2021
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje, že v termínu...

Pomoc lidem s energiemi

Úvodní stránka > Územní plán obce > Územní plán 2017

I.2.a-Kunčice-výkres základního členění

I.2.b-Kunčice-urbanistická koncepce

Datum přidání: 09.06.2017
Klikněte pro stažení souboru

I.2.c-koncepce dopravní infrastruktury

Datum přidání: 09.06.2017
Klikněte pro stažení souboru

I.2.d-koncepce vodního hospodářství

Datum přidání: 09.06.2017
Klikněte pro stažení souboru

I.2.e-koncepce energetiky a spojů

Datum přidání: 09.06.2017
Klikněte pro stažení souboru

I.2.f-výkres veřejně prospěšných staveb

Datum přidání: 09.06.2017
Klikněte pro stažení souboru

II.2.a-Kunčice-koordinační výkres

Datum přidání: 09.06.2017
Klikněte pro stažení souboru

II.2.b-Kunčice-výkres širších vztahů

Datum přidání: 09.06.2017
Klikněte pro stažení souboru

II.2.c-výkres předpokládaných záborů

Datum přidání: 09.06.2017
Klikněte pro stažení souboru

ÚP Kunčice p.O. - I. VÝROK

Datum přidání: 09.06.2017
Klikněte pro stažení souboru

ÚP - II. ODŮVODNĚNÍ - Příloha č.1

Datum přidání: 09.06.2017
Klikněte pro stažení souboru

ÚP Kunčice p.O. - II. ODŮVODNĚNÍ

Datum přidání: 09.06.2017
Klikněte pro stažení souboru
Tisk aktuální strany