Novinky a pozvánky
 • Není nutno nezpívat   Česko rozezní píseň jako poděkování pro ty, kteří pomáhají ostatním Ve...
 • Vážení spoluobčané, sousedé,pokud víte ve vašem okolí o někom, kdo by mohl být osamocený, bez...
 • Rozsáhlou fotogalerii z našich akcí si můžete prohlédnout na stránce www.spvkuncice.zonerama.cz
 • Náš odbor nepravidelně pořádá vycházky pro seniory. Od dubna 2007 se uskutečnilo více než 50...
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Areál školy opět otevřen
Milí sousedé, areál školy je pro Vás opět otevřen dle obvyklé otevírací doby. Prosíme Vás o...

MUDr. Chovančík _ informace_ordinace uzavřena
Ve čtvrtek 8.4.2021 bude ambulance PL MUDr. Chovančíka

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Přejeme Vám Veselé Velikonoce

Odstávka vody dne 8.4.2021 od 7:00-16:00 hod.
Obec Kunčice pod Ondřejníkem se sídlem Kunčice...

Úvodní stránka > Informace pro turisty > Paragliding

Meteosonda na Skalce

Meteosonda je autonomní, napájená solárním panelem, zařízení je složeno ze dvou částí - z jednoduché a kompaktní krabičky se solárním panelem o váze necelých 350 g a z profesionálního anenometru a vlhkoměru ( foto - http://www.pgsonda.cz/wp-content/uploads/2020/04/sonda_komplet.jpg). Je bezúdržbová, nejslabším místem meteosond jsou lopatky, zde je použit profesionální anenometr Davis, který snese hodně (využívá se po celém světě, včetně míst s vysokými teplotami), takže nutnost zásahů a “oprav” nepředpokládáme jako časté.

Výstupy z meteosondy jsou přehledně zobrazeny na grafem a v tabulkách, na ukázku posílám odkaz na meteostanici na vrcholu Skalka (masiv Ondřejníku) - http://www.blk-pg.cz/meteosondy/meteosonda-skalka/

První graf zobrazuje měření směru a rychlosti větru a jeho nárazu z poslední hodiny, pak přehledné ikony s posledním měřením větru, teploty a vlhkosti, taktéž následující tabulka je z poslední hodiny (vítr, teplota, vlhkost). Následují grafy vítr, teplota a vlhkost z historií posledních 6 hodin. Data je možné sbírat, analyzovat a pracovat s nimi dle libosti.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 11.10.2020

Provozní řád startoviště Ondřejník - Skalka

Provozní řád startoviště Ondřejník - Skalka

GPS souřadnice: 49 33´ 14,760´´N; 18 17´ 56,976´´E
Ideální směr větru: 220 – 270°
Převýšení: 450m

Všeobecné zásady

 1. Piloti mohou používat startovací a přistávací plochy a cvičnou Tabáškovu louku pouze při splnění zákonných podmínek pro provedení letu:
  1. Pilot je držitel platného pilotního průkazu pro použitý typ a kategorii kluzáku
  2. Kluzák má platný technický průkaz
  3. Pilot má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ
 2. Piloti jsou povinni dodržovat směrnici pro provoz padákových kluzáků (ZL-1)
 3. Při výstupu, startu i samotném letu je zakázáno hlasité volání mezi piloty a jejich doprovodem
 4. V prostoru startu jsou piloti povinni udržovat pořádek (odpadky si odvážet sebou)
 5. Je zakázáno lámat stromky, či jinak poškozovat přírodu při eventuálním vyprošťování kluzáku z porostu. Při nutnosti zásahu do porostu kontaktujte revírníka společnosti Lesy ČR a.s. pana Bára, tel. 724 523 651
 6. Pilot, který poruší elektrický ohradník u přistávací plochy, je povinen tuto závadu opravit a neprodleně nahlásit panu Macurovi, tel. 731 175 079
 7. Cvičnou louku a přistávací plochu je možné používat pouze v části označené na mapce.

Parkování vozidel

 1. Parkování je povoleno, po dohodě s OÚ Kunčice p/O, na přístupové cestě k vodojemu, která je majetkem obce– viz plánek
 2. Omezené parkování je možné i na příjezdových cestách. Upozorňujeme na nutnost dodržování PSP (mj.dbát na prjezdnost komunikace, dbát zákazu parkování na mostě nebo na přístupových cestách k okolním usedlostem)!
 3. Parkování u chaty Dřevař je povoleno pouze po dohodě s provozovatelem chaty.

Podrobnosti o parkování jsou v parkovacím řádu

Výjezdy

 1. Výjezdy na start a do zákazů vjezdů v oblasti Ondřejníku motorovými vozidly jsou povoleny pouze majitelům „Povolení vjezdu“ (viz.VH BLK 2012)
 2. Zákaz vjezdu pro všechna vozidla platí i na cestu k přistávací ploše.(Tabáškova louka)

Výstup na start

Piloti jsou povinni před výstupem zkontrolovat směr a sílu větru na hlásiči větru a zabránit tak zbytečným výstupům na start v případě nepříznivých podmínek

Piloti a jejich doprovod jsou povinni pro výstup na startovací plochu (eventuálně sestup) používat výhradně tyto přístupové cesty:

 1. Z nádraží Kunčice p. Ondřejníkem po modré turistické značce
 2. Od přistávací plochy vyznačenou lesní cestou na modrou turistickou značku (viz. mapka)

 

Start a přistání

Piloti jsou povinni do prostoru startu vstupovat v postroji s připraveným kluzákem. V případě jižního nebo západního větru může být výlet z průseku provázen turbulencí.

Přistává se jen na Tabáškově louce, tedy pod polní cestou (viz plánek). V případě přistání mimo tuto plochu je nutné jtuto okamžitě opustit a kluzák zabalit na pronajaté ploše.

Školy létání a komerční tandemy

 1. Terény mohou využívat pouze školy a komerční tandemoví piloti, kteří mají zaplacené používání ploch. Informace o výši poplatků naleznete na webu BLK. Aktuální ceník.
 2. Škola musí oznámit zahájení výcviku posláním SMS ve formátu „ZAP BLK škola instruktor“ na telefonní číslo 777 080 808 a ukončení výcviku SMS ve formátu „VYP BLK“ na stejné telefonní číslo. Správné oznámení je potvrzeno sms.

Omezení létání

V období od 15.9. – 30.9. je zákaz používání startovací plochy

Kontakty pro případ nehody

 1. Tísňové volání 112: 1. Jméno a příjmení; 2. Číslo telefonu; 3. Co se stalo; 4. Kdy a kde se to stalo
 2. Horská služba Beskydy: 606 769 010
 3. Inspektoři provozu: Jiří Večerek 608 435 430, Zdeněk Trčka 608 824 334, Kamil Konečný 608 811 699

Tento provozní řád je platný od 1.4.2013

Za výbor BLK vydal Karel Janků, předseda

Vytvořil: Markéta Menšíková
Datum: 30.05.2015

Parkovací plochy Ondřejník - Skalka

 1. Parkování povoleno (viz plánek - označeno modrou barvou), po dohodě s OÚ Kunčice p/O, na přístupové cestě k vodojemu, která je majetkem obce. Stání je povoleno jen na levé straně cesty (modře vyznačeno).
 2. Omezené parkování je možné na parkovišti u hotelu „Krkoška“, avšak pouze po dohodě s majitelem hotelu p.Krkoškou.
 3. Parkování u chaty Dřevař je povoleno pouze po dohodě s provozovatelem chaty.
 4. Zakázané parkování (viz plánek - označeno červenou barvou) je de facto na celé příjezdové cestě od OÚ Kp/O k rekreačnímu středisku Horizont.- rozhodnutí PČR ze dne 4.7.2013!

 

Vytvořil: Markéta Menšíková
Datum: 30.05.2015
Tisk aktuální strany