Zastupitelstvo

IV. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

SE BUDE KONAT

VE ÚTERÝ

15. LEDNA OD 17:00

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

SRDEČNĚ ZVEME

Navržený program jednání naleznete zde.

Zasedání zastupitelstva můžete sledovat online

Novinky a pozvánky
  • Líbila se Vám talk show Zibiho? Nebo jste naopak nesehnali k nám lístky? Máte možnost jej vidět v...
  • Rozsáhlou fotogalerii z našich akcí si můžete prohlédnout na stránce www.spvkuncice.zonerama.cz
  • Náš odbor nepravidelně pořádá vycházky pro seniory. Od dubna 2007 se uskutečnilo více než 50...
  • Verča Bartošová z kunčického Ondřejníčku zazpívala s BROLNem vedle dalších vítězů soutěže Zpěváček...
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
Elektronická verze nového čísla obecních novin
Čeká Vás opět spousta zajímavostí ze života v naší obci. K dispozici

Zabezpečte se!
Nový preventivní projekt zaměřený na problematiku majetkové kriminality, který připravily Odbor...

Křížem krajem - kostelík
Uslyšíte o návratu historické kazatelny do kostela v Štramberku-Tamovicích. Prohlédneme si...

Chata Prašivá - dočasně mimo provoz
Z provozně-technických důvodů bude chata Prašivá...

Senior TAXI

Úvodní stránka > Nové centrum obce

Uzavřena smlouva na vypracování PD 1.etapy

RO projednala a schválila Smlouvu o dílo mezi obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Ing. arch. Martinem Maternou, sídlem Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro pozemní a krajinářskou stavbu na základě vítězného návrhu urbanisticko – architektonické soutěže "Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem" – první etapou bude revitalizace prostoru před obecním úřadem a vybudování parkoviště  (viz. obr.), v rozsahu: architektonická studie, projektová dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně výkazu výměr a následného autorského dozoru. Celková dohodnutá cena za dílo je ve výši 675 180,- Kč vč. DPH. Předpokládané náklady předmětných stavebních prací jsou ve výši 6 mil. Kč

VIZUALIZACE: Ing. arch. Martin Materna, WMA Architects, Opava

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 03.09.2018

Oceněné návrhy

1. místo - Martin Materna
1. místo - Martin Materna
1. místo - Martin Materna
1. místo - Martin Materna
2. místo - FAM architekti
2. místo - FAM architekti
2. místo - FAM architekti
2. místo - FAM architekti
3. místo - Ott,Kraut,Koutný
3. místo - Ott,Kraut,Koutný
3. místo - Ott,Kraut,Koutný
3. místo - Ott,Kraut,Koutný
Vytvořil: Michaela Šebelová

Máme vítěze naší soutěže

Rada obce svým usnesením číslo 90/2018/5 ze dne 21.5.2018 po projednání Protokolu o průběhu urbanisticko - architektonické soutěže Nové centrum obce v Kunčicích pod Ondřejníkem a prohlídce návrhů rozhodla na základě doporučení poroty soutěže o tomto pořadí a cenách:

1. místo: návrh č. 6 podaný Ing. arch. Martinem Maternou, Opava;  cena 90 000,- Kč.

2. místo: návrh č. 1 podaný FAM Architekti s.r.o., Praha 7; cena 75 000,-  Kč.

3. místo: návrh č. 9 podaný Ing. arch. Richardem Ottem, Nová Ves,  Frýdlant nad Ostravicí; Ing. arch. Janem Krautem, Baška; Prof. Ing. arch. Janem Koutným CSc., Vyškov,  cena 50 000,- Kč.

Všem účastníkům děkujeme za čas a energii, kterou zaslaným soutěžním návrhům věnovali!

Všem oceněným blahopřejeme!!!

Protokol ke stažení zde.

Výsledky jsou zveřejněny na webu České komory architektů!

 

1.místo

Účastník a autor: Ing. arch. Martin Materna, Opava

Spoluautoři: 

Ing. arch. Adam Weczerek

Ing. arch. Adéla Kudlová

 

 

2.místo

Autor/účastník: FAM Architekti, s.r.o., Praha 7

Návrh zpracovali:

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

Ing. arch. MgA. Jan Horký

Ing. arch. Lucie Černá

Bc. Michael Baroch

 

3.místo

Účastník:

Ing. arch. Richard Ott, Frýdlant nad Ostravicí (autor)

Ing. arch. Jan Kraut, Baška (autor)

Prof. Ing. arch. Jan Koutný CSc. , Vyškov (spoluautor)

 

VŠEM ÚČASTNÍKŮM DĚKUJEME A OCENĚNÝM BLAHOPŘEJEME. O TERMÍNU VÝSTAVY VÁS BUDEME INFORMOVAT!

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 04.06.2018

Soutěžní workshop

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 25.05.2018

Hodnocení 1. fáze soutěže

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 25.05.2018

Soutěž vyhlášena

Dnešním dnem 13.11. jsme vyhlásili urbanisticko - architektonickou soutěž Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Předmětem soutěže je řešení krajinářských a urbanisticko-architektonických úprav středu obce Kunčice pod Ondřejníkem. Zpracování proběhne ve dvou fázích. V první, ideové fázi, se bude řešit prostor celého středu obce s důrazem na definování urbanistické struktury a určení prostorového a hmotového řešení včetně dopravního řešení a definování hlavního veřejného prostoru v rámci celé obce. Druhá, neanonymní fáze, bude zahájena soutěžním workshopem s prezentací a bude řešit podrobněji vybranou část hlavního veřejného prostoru (bude specifikováno po soutěžním workshopu).

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady naleznete na úřední desce a na našem profilu zadavatele.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 13.11.2017

Výstupy - anketa, veřejné setkání

Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout

V přiloženém dokumentu naleznete výstupy z projektu s nadací Partnerství - Zapojení veřejnosti do přípravy zadání architektonicko-urbanistické soutěže.

Datum přidání: 02.10.2016 | Staženo: 139x

Proběhla beseda k novému centru obce

Ve čtvrtek 16. června proběhla na Huťařství beseda s občany, moderovaná a připravená nadací partnerství k otázce nového centra obce. Byly řešeny hodnoty, problémy lokality a také náměty k řešení.

Fotografie z akce naleznete zde.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 27.06.2016

Mimořádné vydání ON k tématu

Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout

Vážení spoluobčané. Připravili jsme toto mimořádné vydání Obecních novin, které je věnováno Architektonicko – urbanistické soutěže centra obce. Soutěž bude řešit centrum obce v okolí obecního úřadu (prostor okolo obecního úřadu, bytovek u obecního úřadu, prodejnu před obecním úřadem a louku před bytovkami včetně autobusové zastávky), bude se také zabývat využitím prostoru před Huťařstvím (autobusová zastávka a prostor za zastávkou směrem k potoku). Zadání se bude vztahovat pouze na pozemky v majetku obce. Na základě zadání, připraveného obcí ve spolupráci s občany, vypíše obec s komorou architektů soutěž na celkové řešení výše uvedeného centra obce.  

Obsah ON - úvod do problematiky, harmonogram, dotazník k vyplnění.

Datum přidání: 24.05.2016 | Staženo: 198x

Přednáška - urbanistický vývoj obce

Datum přidání: 18.05.2016
Klikněte pro stažení souboru

Přednáška - architektonická soutěž

Datum přidání: 18.05.2016
Klikněte pro stažení souboru

Přednáška - nerealizované projekty středu obce

Přednáška - urbanistický vývoj středu obce

Tisk aktuální strany