Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Pozvánka na besedu "První rok - základ života"

Rockové dobroty - připomenutí
 

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Změna adresy Finančního úřadu ve Frýdlantu n.O.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že Územní pracoviště ve Frýdlantu nad Ostravicí...

Telefonické varování Policie ČR seniorů
Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje nás žádá o zveřejnění kampaně, která...

Úvodní stránka > ČSOP Kunčice

Činnost naší ZO ČSOP v uplynulých letech

hlavicka ZO68/01 csop

Český svaz ochránců přírody Kunčice pod Ondřejníkem patří k nejstarším a největším organizacím v MSK. Byla založena v roce 1986 a nyní má 41 členů. Od samého začátku se snaží získávat občany, ale hlavně mládež k dobrovolnické práci v ochraně životního prostředí. Bojuje proti nerozumnému chování člověka v přírodě, proti jeho chamtivosti, bezohlednosti, sobeckosti a někdy i vandalismu.                             

Za 25 let činnosti se nám podařilo v Kunčicích pod Ondřejníkem zlikvidovat černé skládky, vyčistit horské potůčky, zachránit stovky obojživelníků, lesních mravenců rodu FORMICA, opravit a vyčistit mnoho studánek, ošetřit památné stromy, rozvěsit 150 sýkorníků a řadu dalších přírodě prospěšných činností.

V létech 1987 až 1999 společně s myslivci a studenty SOU Frenštát pod Radhoštěm jsme vysadili v okolních horách a obecních lesích přes 21 tisíc lesních stromků. Nejobtížnější byla obnova porostů na extremních exhalačních plochách hory Smrku.

Od roku 1996 jsme každoročně vyhlašovali výtvarnou a později i literární soutěž pranyřujicí prohřešky nás dospělých na životním prostředí. Postupně  převzalo organizaci soutěže Ekocentrum ONDRÁŠ a v současné době ji vede druhá kunčická organizace ČSOP Skalka, která vznikla v roce 2003.

Pozemkový spolek Podbeskydí jsme založili v roce 2000.  Významně nám zvyšuje důvěru při uzavírání dobrovolných dohod s vlastníky  při zajišťování trvalé péče o nejcennější přírodní a kulturní hodnoty nejen v naší obci . V roce 2007 jsme dokončili obnovu již druhé církevní památky, Hlaváčová kříže z roku 1897. Na tento projekt nám poskytla grant Nadace Občanského fóra, přispěl Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem a Římskokatolická Farnost. Již v roce 2005 byla slavnostně veřejnosti předána opravena kaplička pany Marie na Gvardůvkách jejiž historie sahá až do roku 1720.

Věnujeme se také údržbě chráněných území a pečujeme o ovocné sady původních krajových odrůd vysokokmenů. Organizace je zapojena do všech správních řízení proti obnovení důlní činnosti na dole Frenštát. Pořádáním HAPPENINGŮ, KUNČICKÝCH KOTLÍKŮ a účastí na akcích Občanského sdružení NAŠE BESKYDY se snažíme získávat veřejnost pro zachování podbeskydské nádherné krajiny pro naše děti. Uvědomujeme si, že OKD má peníze, které dokážou zaslepit zdravý rozum a umlčet svědomí.

Mezi úspěchy ZO Kunčice pod Ondřejníkem patří Beskydský postup likvidace všech druhů křídlatek, který po letech tlumení tohoto vetřelce a dvouleté spolupráci s vědeckými pracovníky Botanického Ústavu akademie věd ČR nám umožňuje invazní rostliny totálně vyhubit. To se nám již podařilo na desítkách hektarů v povodí řek Čeladenky, Ostravice, Morávky, Frýdlantské Ondřejnice a Tichávky v Kunčicích p.O.

S úctou vzpomínáme na ochranářské průkopníky, kteří nám vždy dokázali nezištně pomoct, poradit, povzbudit a rozdělit se o své bohaté zkušenosti. Naštěstí jsou jich mezi námi stovky, snad tisíce, kterým ani všemocná příroda nedokáže splatit za všechno co pro ní obětavě dělají.

více informací o naší činnosti na: www.podbeskydi.cz

Vytvořil: David Šrubař
Datum: 20.09.2011
Tisk aktuální strany