Novinky a pozvánky
  • Není nutno nezpívat   Česko rozezní píseň jako poděkování pro ty, kteří pomáhají ostatním Ve...
  • Vážení spoluobčané, sousedé,pokud víte ve vašem okolí o někom, kdo by mohl být osamocený, bez...
  • Vážení zájemci o seminář Zadržování vody v krajině,   je nám to nesmírně líto, ale s ohledem...
  • Rozsáhlou fotogalerii z našich akcí si můžete prohlédnout na stránce www.spvkuncice.zonerama.cz
  • Náš odbor nepravidelně pořádá vycházky pro seniory. Od dubna 2007 se uskutečnilo více než 50...
Nejnovější fotografie
Odkazy
Nejnovější články
30.3.2020 - 100 let české vlajky
Je tomu právě sto let, kdy 30. března roku 1920 tehdejší československý parlament schválil...

NENÍ NUTNO NEZPÍVAT - PŘIDEJTE SE
Ve středu 25. 3. ve 12.30 buďte připraveni. Zdeněk Svěrák nás povzbudí svým slovem a spolu...

Pivo od Ogarů a obědy z Kopečku
I v nouzovém stavu je možné si u nás dát dobré pivo a dobrý...

Doporučení a nabídka pro seniory
Vážení a milí starší spoluobčané, v souvislosti se snahou zamezení šíření koronavir

Akce roušky
Šijete látkové roušky, již máte pro sebe dost a chcete je darovat dalším?  Například jsme nově...

Úvodní stránka > ČSOP Kunčice

Činnost naší ZO ČSOP v uplynulých letech

hlavicka ZO68/01 csop

Český svaz ochránců přírody Kunčice pod Ondřejníkem patří k nejstarším a největším organizacím v MSK. Byla založena v roce 1986 a nyní má 41 členů. Od samého začátku se snaží získávat občany, ale hlavně mládež k dobrovolnické práci v ochraně životního prostředí. Bojuje proti nerozumnému chování člověka v přírodě, proti jeho chamtivosti, bezohlednosti, sobeckosti a někdy i vandalismu.                             

Za 25 let činnosti se nám podařilo v Kunčicích pod Ondřejníkem zlikvidovat černé skládky, vyčistit horské potůčky, zachránit stovky obojživelníků, lesních mravenců rodu FORMICA, opravit a vyčistit mnoho studánek, ošetřit památné stromy, rozvěsit 150 sýkorníků a řadu dalších přírodě prospěšných činností.

V létech 1987 až 1999 společně s myslivci a studenty SOU Frenštát pod Radhoštěm jsme vysadili v okolních horách a obecních lesích přes 21 tisíc lesních stromků. Nejobtížnější byla obnova porostů na extremních exhalačních plochách hory Smrku.

Od roku 1996 jsme každoročně vyhlašovali výtvarnou a později i literární soutěž pranyřujicí prohřešky nás dospělých na životním prostředí. Postupně  převzalo organizaci soutěže Ekocentrum ONDRÁŠ a v současné době ji vede druhá kunčická organizace ČSOP Skalka, která vznikla v roce 2003.

Pozemkový spolek Podbeskydí jsme založili v roce 2000.  Významně nám zvyšuje důvěru při uzavírání dobrovolných dohod s vlastníky  při zajišťování trvalé péče o nejcennější přírodní a kulturní hodnoty nejen v naší obci . V roce 2007 jsme dokončili obnovu již druhé církevní památky, Hlaváčová kříže z roku 1897. Na tento projekt nám poskytla grant Nadace Občanského fóra, přispěl Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem a Římskokatolická Farnost. Již v roce 2005 byla slavnostně veřejnosti předána opravena kaplička pany Marie na Gvardůvkách jejiž historie sahá až do roku 1720.

Věnujeme se také údržbě chráněných území a pečujeme o ovocné sady původních krajových odrůd vysokokmenů. Organizace je zapojena do všech správních řízení proti obnovení důlní činnosti na dole Frenštát. Pořádáním HAPPENINGŮ, KUNČICKÝCH KOTLÍKŮ a účastí na akcích Občanského sdružení NAŠE BESKYDY se snažíme získávat veřejnost pro zachování podbeskydské nádherné krajiny pro naše děti. Uvědomujeme si, že OKD má peníze, které dokážou zaslepit zdravý rozum a umlčet svědomí.

Mezi úspěchy ZO Kunčice pod Ondřejníkem patří Beskydský postup likvidace všech druhů křídlatek, který po letech tlumení tohoto vetřelce a dvouleté spolupráci s vědeckými pracovníky Botanického Ústavu akademie věd ČR nám umožňuje invazní rostliny totálně vyhubit. To se nám již podařilo na desítkách hektarů v povodí řek Čeladenky, Ostravice, Morávky, Frýdlantské Ondřejnice a Tichávky v Kunčicích p.O.

S úctou vzpomínáme na ochranářské průkopníky, kteří nám vždy dokázali nezištně pomoct, poradit, povzbudit a rozdělit se o své bohaté zkušenosti. Naštěstí jsou jich mezi námi stovky, snad tisíce, kterým ani všemocná příroda nedokáže splatit za všechno co pro ní obětavě dělají.

více informací o naší činnosti na: www.podbeskydi.cz

Vytvořil: David Šrubař
Datum: 20.09.2011
Tisk aktuální strany